Kolejna podwyżka stóp procentowych. Dr Sadowski: to działania spóźnione; nie przyniosą pożądanego efektu

Prezydent Centrum im. Adama Smitha komentuje ostatnie decyzje w zakresie polityki monetarnej. Postuluje szerzej zakrojone działania i apeluje o podwyższenie oprocentowania lokat bankowych.

Dr Andrzej Sadowski komentuje kolejną podwyżkę stóp procentowych do poziomu 5,25 na stopie referencyjnej. Wskazuje, że aktualna polityka NBP nie przynosi odpowiednich skutków.

W opinii eksperta, podwyżki stóp procentowych powinny rozpocząć się już dawno.  Jak dodaje rozmówca Łukasza Jankowskiego, należy nakłonić banki do podwyższenia oprocentowania lokat.

Przez decyzje NBP najbardziej poszkodowani są oszczędzający.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Czytaj też:

Roszkowski: Trzeba dalej podnosić stopy procentowe. Nie zatrzymamy inflacji jeśli nie będzie mniej pieniądza na rynku

Prof. Krysiak: powinny powstać międzybankowe fundusze niwelujące ryzyko kredytobiorców

Ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej mówi o następstwach podwyżek stóp procentowych dla konsumentów i banków.

Profesor Zbigniew Krysiak porusza temat wzrostu stóp procentowych. Zjawisko to jest niekorzystne nie tylko dla konsumentów, ale również dla banków:

Wzrost stóp procentowych powoduje, że klient może stać się niewypłacalny. Jeżeli ogłosi upadłość konsumencką, banki będą musiały umarzać część długu.

Zdaniem gościa Kuriera Ekonomicznego pewnym rozwiązaniem byłoby utworzenie specjalnych funduszy, które pomagałyby kredytobiorcom w spłacie zadłużenia.

Jeżeli oprocentowanie wzrosłoby powyżej pewnej wartości, przy której klient nie jest w stanie obsługiwać długu, to fundusz podjąłby się spłaty kwoty przekraczającej możliwości konsumenta.

K.B.

Prof. Glapiński rekomendowany na drugą kadencję jako szef banku centralnego. Bielewicz: prezes NBP radził sobie świetnie

Finansista z „Gazety Bankowej” ocenia, że prof. Adam Glapiński nie ponosi odpowiedzialności za wysoką inflację; od dawna ostrzegał przed skutkami szantażu energetycznego Władimira Putina.

Jerzy Bielewicz komentuje zgodę sejmowej Komisji Finansów Publicznych na wybór prof. Adama Glapińskiego na kolejną kadencję w roli prezesa NBP. Wskazuje, że sprawnie steruje on polityką monetarną państwa. Jak podkreśla, prezes NBP i rząd Zjednoczonej Prawicy od dawna przestrzegali przed szantażem energetycznym Putina, lekceważonym przez Europę Zachodnią.

Zdaniem gościa „Popołudnia Wnet” możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą naszego kraju.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Stupunktowa podwyżka stóp procentowych. RPP zaskakuje rynek

Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zwiększeniu stopy referencyjnej z 3,5 do 4,5 proc. Jest to siódme z rzędu posiedzenie RPP na którym zapadła decyzja o podwyżce stóp.

Analitycy przewidywali podwyżkę stóp procentowych o 50-75 punktów bazowych. Decyzja o tak dużym podwyższeniu stóp jest więc zaskoczeniem.

Jakub Rybacki: NBP będzie się wstrzymywał przed większymi podwyżkami stóp procentowych

Stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc., lombardowa do 5,0 proc., depozytowa do 4,0 proc., redyskontowa weksli do 4,55 proc., a dyskontowa weksli do 4,60 proc. Przypomnijmy, że wiosną 2020 r. RPP obniżyła stopy procentowe do historycznego minimum – z 1,50 do 0,10.

Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Są najniższe w historii

A.P.

Źródło: Puls Biznesu

Dr Bartoszewicz: świat długo będzie energetycznym klientem Rosji. Składane dziś deklaracje pozostaną deklaracjami

Ekonomista mówi o uzależnieniu Zachodu od surowców sprzedawanych przez Federację Rosyjską, oraz o prawdopodobnych podwyżkach stóp procentowych w Polsce.

Na środę zaplanowano posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dr Artur Bartoszewicz w kontekście prawdopodobnej podwyżki stóp procentowych wypowiada się na temat inflacji, która sięga już 11% i według prognoz może być jeszcze wyższa.

Źle by się stało, gdyby prezes Glapiński zanegował dalsze wzrosty.

Gość „Kuriera ekonomicznego” wskazuje, że dla bezpieczeństwa kredytobiorców dobrze by było, aby banki zastosowały mechanizmy łączenia zmiennego oprocentowania ze stałym.

Poruszony zostaje również temat kupowania rosyjskich surowców energetycznych. Jak mówi ekspert:

Mamy wojnę gospodarczą. Kreml próbuje narzucić Stanom Zachodowi swoje reguły. Myślę, że Europa będzie musiała, przynajmniej czasowo, przyjąć warunki Moskwy.

Dr Piotr Andrzejewski: Austria od lat jest jednym z najbardziej prorosyjskich państw i społeczeństw w UE

Uniezależnienie gospodarki Starego Kontynentu od rosyjskich surowców będzie wymagało determinacji i jedności. Zdaniem eksperta tych elementów ostatecznie zabraknie.

Świat długo będzie energetycznym klientem Rosji. Deklaracje polityczne pozostaną deklaracjami, a praktyka praktyką.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Dr Grabowski: na skutek zaniedbań władzy inflacja pokazała swoje pazury. Ludzie muszą się nauczyć przewidywania

Dariusz Grabowski

Ekonomista porusza kwestię zadłużenia Polaków w bankach. Przestrzega przed lekceważeniem inflacji. Uwypukla znaczenie edukacji ekonomicznej i rozwijania samorządów gospodarczych.

Dr Dariusz Grabowski komentuje sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych. Ekspert informuje, że łączna wartość takich kredytów zaciągniętych w Polsce w roku 2021 wyniosła ponad 90 miliardów zł.

Władza zbyt długo głosiła, że nie boi się inflacji; ona w końcu pokazała swoje ostre pazury. Wcześniej oprocentowanie było znikome, przy szybkim wzroście płac.

Łączne zadłużenie Polaków w bankach wynosi 700 mld zł. Jak zwraca uwagę gość „Kuriera ekonomicznego, na skutek niedawnych podwyżek stóp procentowych koszt obsługi kredytu hipotecznego wzrósł o 50%.

Ekonomista wyraża przekonanie, że inflacja jeszcze przyspieszy, a już na pewno nie należy się spodziewać jej szybkiego spadku.

Wzrost kosztów napędzi następny. […] Czas, byśmy zadali sobie pytanie, czy potrafimy przewidywać i analizować.

Czytaj też:

Czy inflacja będzie nadal rosnąć? Ancyparowicz: Niebezpieczeństwo rysuje się m.in. ze względu na skutki Nowego Ładu

Jak przestrzega dr Grabowski, bez rezygnacji ze zbyt wysokich świadczeń socjalnych sytuacje ekonomiczna Polski nie ulegnie znaczącej poprawie. Opieka społeczna powinna nadal funkcjonować, ale na bardziej rozsądnych zasadach.

Ekspert piętnuje też nieuczciwe praktyki wielkich sieci handlowych, które prowadzą do upadku małych sklepów; rocznie ubywa ich ok. 10 tysięcy. Wskazuje na konieczność przywrócenia samorządów gospodarczych. Ubolewa nad tym, że politycy nie są przychylni tej koncepcji.

Oni szukają dużych elektoratów, przedsiębiorców przekupywać.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Jakub Bińkowski: malejąca skłonność do inwestowania jest wynikiem niejasności prawnej, w tym wprowadzeniem Nowego Ładu

Źródło: Pixabay

Dyrektor departamentu legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o nastrojach inwestycyjnych przedsiębiorców i problemie inflacji w Polsce.


Jakub Bińkowski mówi o malejącej chęci do inwestowania wśród przedsiębiorców. Wzrost cen surowców, utrzymania pracowników czy inflacja powodują, że:

Przedsiębiorcy generalnie pesymistycznie patrzą w przyszłość. Spodziewają się w najbliższym czasie wzrostu cen.

Inwestowanie w dobie pandemii. Aleksander Pawlak: Polacy postępują zachowawczo, obawiając się inflacji

Jakub Bińkowski uważa, że podwyżka stóp procentowych pojawiła się za późno. Mimo trudnej sytuacji, jego zdaniem, nie powinniśmy się załamywać i nadmiernie smucić.

Mieliśmy, nawet w najnowszej historii, kilka takich trudnych okresów, ale za każdym razem udawało nam się przezwyciężyć trudności.

Obniżkę stawki  VAT m.in. na energię elektryczną i żywność gość Kuriera ekonomicznego ocenia pozytywnie. Zwraca jednak uwagę, że będzie ona obowiązywała tylko kilka miesięcy. Jeżeli do tego czasu nie uporamy się z podwyższoną inflacją, to możemy znaleźć się w trudnej sytuacji.

K.B.

Rapka: jest szansa, że poziom inflacji zacznie spadać już w lutym. Stopy procentowe powinny być podwyższone już dawno

Źródło: Pixabay

Ekonomista z Instytutu Misesa komentuje najnowsze dane na temat wzrostu cen w Polsce i recenzuje działania rządu na rzecz zwalczenia tego zjawiska.

Przemysław Rapka komentuje najnowszy odczyt poziomu inflacji w Polsce, która wynosi aktualnie 9,2%. Nie wyklucza, że w najbliższym czasie uda się inflację zbić, w czym pomogą niedawne podwyżki stóp procentowych.

Jak podkreśla ekspert, duży wzrost cen w Polsce nie jest jedynie skutkiem polityki rządu, nie można lekceważyć czynników zewnętrznych. ale także nie powinny być one traktowane przez władzę jako alibi.

Podwyżki stóp procentowych są spóźnione i zbyt wolne. Powinno do tego dojść już kilka lat temu.

Gość „Kuriera ekonomicznego” pozytywnie ocenia krótkofalowe skutki „tarczy antyinflacyjnej”. Ocenia jednak, że podjęte działania nie dadzą pożądanego efektu na trwałe. Jak przestrzega, podwyższone stopy procentowe mogą wywołać spadek konsumpcji.

Czytaj też:

Dr hab. Koryś: wysoka inflacja może być korzystna dla niektórych rządów, bo pomoże im zmniejszyć dług publiczny

Zdaniem rozmówcy Adriana Kowarzyka wprowadzenie cen regulowanych byłoby szkodliwym rozwiązaniem, niechybnie doprowadziłoby do niedoborów.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Rada Polityki Pieniężnej znów podwyższa stopy procentowe

We wtorek RPP postanowiła o podwyższeniu stóp procentowych z 2,25 do 2,75 proc.

Jest to piąte spotkanie RPP z rzędu na którym postanowiono o podwyżce stóp procentowych. Od 9 lutego stopy procentowe będą wyższe o pół punktu procentowego.

Roszkowski: Trzeba dalej podnosić stopy procentowe. Nie zatrzymamy inflacji jeśli nie będzie mniej pieniądza na rynku

A.P.

Kolany: obecny wskaźnik inflacji utrzyma się na tym poziomie przez najbliższy rok albo dwa

Featured Video Play Icon

Analityk portali „Bankier.pl” mówi o bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce oraz komentuje poczynania rządu i banku centralnego w walce z inflacją.

Krzysztof Kolany o sytuacji ekonomicznej w Polsce. Przyznaje, że rząd oraz NBP muszą działać w taki sposób, aby inflacja nie przekroczyła 10 procent.

Mleko się rozlało i wskaźnik utrzyma się na tym poziomie przez najbliższy rok albo dwa.

Zaznacza jednak, że odpowiedzialnością za sytuację inflacyjną należy obarczać bank centralny, a nie sam rząd.

Rząd nie jest odpowiedzialny za kontrolowanie inflacji – o tego jest bank centralny.

Jak dodaje, podniesienie stóp procentowych – postulowane jako rozwiązanie najbardziej słuszne – będzie musiało osiągnąć poziom niezwykle zaawansowany, by jakkolwiek poprawić sytuację.

Czytaj także: dr Beata Górka-Winter: wątpię aby udało się uniknąć konfliktu zbrojnego na Ukrainie 

Nawet jeśli stopy procentowe wzrosną do 4-5 procent to wciąż będzie mało.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.