Dr Janusz Wdzięczak: w Polsce pracę znalazło 350 tysięcy uchodźców z Ukrainy

Dr Janusz Wdzięczak / Fot. Małgorzata Kleszcz, Radio Wnet

Ekonomista z Instytutu Sobieskiego mówi o tym, ilu uchodźców z Ukrainy znalazło zatrudnienie w Polsce. Uważa, że ta statystyka jest pozytywna.

Gość „Popołudnia Wnet” informuje o skali zatrudnienia w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną.

W Polsce pracę znalazło 350 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Co prawda, do Polski przybyły dwa miliony uchodźców, ale większość z nich to osoby starsze, kobiety i dzieci, więc 350 tysięcy to dobra statystyka.

W dyskusji publicznej pojawiają się głosy, proponujące ingerencję państwa w sprawę zatrudniania Ukraińców w Polsce. Janusz Wdzięczak mówi tutaj o potrzebie pewnej konsekwencji.

W 1989 zdecydowaliśmy się na gospodarkę wolnorynkową, Dlatego nie możemy się domagać, aby państwo bezpośrednio ingerowało w gospodarkę. Jak już, to taka ingerencja musi być ograniczona.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.K.

Zobacz także:

Marszałkowski: Rosja będzie kontynuować wojnę nawet pomimo trudności gospodarczych. Jej koniec zachwiałby władzą Putina

Dr Janusz Wdzięczak: Unia Europejska jest silna wobec słabych i słaba wobec silnych

Dr Janusz Wdzięczak / Fot. Małgorzata Kleszcz, Radio Wnet

Ekonomista z Instytutu Sobieskiego mówi o inflacji. Porusza także temat solidarności pośród państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ekonomista, omawiając problem inflacji, zwraca uwagę na jej aspekt społeczny.

Jako społeczeństwo nie jesteśmy przyzwyczajeni do inflacji. Szczególnie najmłodsi są w dość dużym szoku.

Istotnym tematem wywiadu jest idea solidarności w Unii Europejskiej. Doktor Wdzięczak mówi o nierównym traktowani poszczególnych państw członkowskich przez Brukselę.

Niestety Unia Europejska jest silna wobec słabych, a słaba wobec silnych.

Zdaniem ekonomisty, przykładem właściwego realizowania polityki solidarności jest działanie państw naszej części Europy.

Polska i kraje bałtyckie stają się trzonem solidarności w Unii Europejskiej.

Jednak Ursula von der Leyen w czwartek przyznała, że te kraje w sprawie oceny dążeń Rosji miały racje.

Mamy nadzieję, że od jutra pani Ursula von der Leyen będzie działała na rzecz prawdziwej integracji europejskiej, a nie integracji wybiórczej.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.K.

Czytaj także:

Europejski Bank Centralny podwyższa stopy procentowe o 0,75%. Bielewicz: chodzi o zahamowanie spadku wartości euro

Dr Janusz Wdzięczak: polska gospodarka ma dobre perspektywy dzięki swoim twardym fundamentom

Ekonomista mówi o sytuacji polskiej gospodarki i działaniu antyrosyjskich sankcji.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Dr Janusz Wdzięczak tłumaczy niską wycenę kursu złotego odnośnie innych walut. Jest przekonany, że jest to uwarunkowane obawą inwestorów przed wojną w Ukrainie. Dodaje, że skutkiem tego może być również spadek kapitału zagranicznego. Jednak ekonomista nie widzi w tym zagrożenia:

Polska gospodarka ma dobre perspektywy dzięki swoim twardym fundamentom. Inaczej będą reagować ci, którzy importują, a inaczej ci, którzy eksportują. Proszę zauważyć, że dzięki temu polskie towary stają się coraz bardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego mówi w tym kontekście o sytuacji gospodarczej Rosji.

Nieprawdą jest, że gospodarka rosyjska dobrze radzi sobie z sankcjami, jak podają niektórzy eksperci. Radzi sobie bardzo źle, tylko wszyscy się spodziewali, że ten spadek będzie jeszcze większy.

Na zakończenie, ekonomista komentuje politykę NBP, niezadowolenie której rośnie wśród obywateli. Zwraca uwagę na zwiększoną podaż pieniądza w okresie pandemii, co tłumaczy podniesienie stóp procentowych i obecną inflację.

Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest zapewnienie stabilności gospodarki i obniżanie inflacji, a nie uleganie wpływom publicystów.

Czytaj także:

Panika z cukrem może się powtórzyć. Co drugi Polak boi się, że wkrótce w sklepach zabraknie towarów

 

Dr Janusz Wdzięczak: braki cukru to efekt paniki

Cukier/ Foto. własność publiczna

Ekonomista o problemach z cukrem i węglem.

Jako Polacy jesteśmy olbrzymim producentem cukru. Tego cukru mamy dużo nawet za dużo.

 Dr Janusz Wdzięczak wyjaśnia, że w przypadku cukru mamy do czynienia z nakręcającą się paniką. Masowe wykupywanie cukru spowodowało jego braki, które spotęgowały panikę.

Fejkowe wpisy w mediach o tym, że może zabraknąć cukru, wywołały panikę.

Przypomina, że sklepy mają swoje zaplanowane dostawy. Nie należy się dziwić, że ceny zaczęły rosnąć. Możliwe, że gdyby nie panika cena byłaby zdecydowanie niższa.

Europejski Bank Centralny goni stracony czas. Inflacja w strefie euro jest najwyższa w historii – mówi Michał Żuławiński

Inna sytuacja jest w przypadku węgla. Ze względu na wojnę na Ukrainie mamy go mniej. Dr Wdzięczak zachęca, aby nie kupować węgla na zapas.

Zakupy węgla warto rozłożyć na dłuższy okres.

A.P.

Dr Janusz Wdzięczak: polskie firmy powinny już teraz przygotowywać się do powojennej odbudowy Ukrainy

Ekonomista o sytuacji gospodarczej Ukrainy i przygotowaniu polskich firm na jej powojenną odbudowę.

Dr Janusz Wdzięczak wskazuje, że problemem na Ukrainie jest bezrobocie i brak środków do życia.

Bezrobocie na niektórych terenach Ukrainy dochodzi nawet do 40 procent.

Problemy związane z energetyką, jakie znamy z Polski, na Ukrainie są jeszcze większe.

Czytaj także:

Katarzyna Łoza: nie mam wątpliwości – Ukraina będzie odbudowana już jako inny, lepszy kraj, niż ten który ja opisywałam

Zaznacza, że polskie firmy nie mogą czekać z przygotowaniami do odbudowy Ukrainy na koniec wojny, gdyż wówczas będzie już za późno. Trzeba już teraz zacząć się przygotowywać, by ruszyć zaraz po zakończeniu działań wojennych.

Ta wojna kiedyś się skończy, wcześniej lub później. Jeżeli się nawet nie skończy, to dojdzie do zawieszenia broni. I wtedy polskie firmy […], instytucje powinny być już gotowe do odbudowy Ukrainy, a nie dopiero do przygotowań.

A.P.

Dr Janusz Wdzięczak: sankcje unijne są niespójne, a przez to nieskuteczne

W kogo uderzają sankcje na Rosję? Ekonomista o polityce UE i szansach dla Polski w związku z ograniczeniem handlu z Rosją.

 

Dr Janusz Wdzięczak zauważa, że statystyki nie uwzględniają tej części rosyjskiej działalności gospodarczej, która nie jest do końca legalna.

Rosja jest znana z fałszowania dokumentów opisujących sytuację finansową państwa.

Sankcje na nowe technologie spowodują w dłuższej perspektywie ogromne spustoszenie w rosyjskiej gospodarce. Rosyjskim samolotom niedługo zacznie brakować części zamiennych.

Na skutki antyrosyjskich sankcji trzeba trochę poczekać; niestety UE nie potrafi ich wprowadzać.

Rozmówca Jaśminy Nowak stwierdza, że UE nie potrafi wprowadzać sankcji. Podejście krajów takich jak Włochy do ograniczenia handlu z Rosją trudno uznać za poważne.

Sankcje unijne są niespójne, a przez to nieskuteczne.

Witold Waszczykowski: niepotrzebnie zgodziliśmy się na spełnienie żądań KE ws. wymiaru sprawiedliwości

Ekonomista stwierdza, że Polska gospodarka powinna zwrócić się w stronę małych i średnich przedsiębiorców oraz eksportu.

Polska powinna szukać nowych impulsów rozwoju gospodarczego, nasze firmy mogłyby zająć na europejskim rynku miejsce rosyjskich.

Mówi, że w Polsce nie ma tak rozwiniętego samorządu gospodarczego, jak w Niemczech.

A.P.

Dr Wdzięczak: Plan odbudowy Ukrainy jest spójny i spektakularny. Ukraina mogłaby być Piemontem obszaru postradzieckiego

W jaki sposób w dekadę Ukraina może stać się rozwiniętym gospodarczo, bezpiecznym militarnie i energetycznie nowoczesnym państwem? Dr Janusz Wdzięczak o planie odbudowy Ukrainy.

W Szwajcarii 4-5 lipca odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Jak zauważa dr Janusz Wdzięczak,

Sama koncepcja odbudowy Ukrainy jest spektakularna.

Jest to plan obliczony na dekadę z określonymi poszczególnymi etapami. Obejmuje on odbudowę zniszczonych regionów, poprawę bezpieczeństwa Ukrainy, w tym energetycznego oraz rozwój gospodarczy- integracja logistyki z Unią Europejską, zagraniczne inwestycje.

Jeżeli Ukraina zrealizowałaby ten swój plan Marshalla przez te 10 lat […] to Rosja miałaby przy swoich granicach dobrze rozwinięte silne gospodarczo […] z silną armią nowoczesne demokratyczne państwo.

Czytaj także:

Polska ma pomóc w odbudowie obwodu charkowskiego, a nie donieckiego. Możemy na tym sporo zarobić – mówi dziennikarka TVP

Ukraina mogłaby stanowić Piemont państw postradzieckich. Z tego powodu, jak mówi ekonomista, Rosja próbuje nieumiejętnie zatrzymać drogę Ukrainy na Zachód. Silną Ukrainą nie są zbytnio zainteresowane Niemcy.

Gdyby Ukraina z Polską zbudowała taki silny sojusz i silną współpracę, to byłoby to olbrzymim zagrożeniem dla dominującej pozycji Niemiec w Europie.

Rozmówca Jaśminy Nowak informuje o stworzonej przez rząd bazie przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością na Ukrainie.

Można w internecie znaleźć na ten temat informację na stronie albo Ministerstwa Rozwoju albo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Wskazuje, że jest wiele przedsiębiorców, którzy już tam działają i warto, aby odwiesili swoją działalnością.

A.P.

Dr Wdzięczak: musimy przygotować się do budowy nowych relacji gospodarczych z Ukrainą. Ułatwią to podobieństwa kulturowe

Polska i Ukraina / Fot. United Nations Cartographic Section, Alex Khristov / Wikimedia Commons

Ekonomista o udziale Polski w odbudowie Ukrainy po wojnie oraz kosztach rosyjskiej agresji ponoszonych przez nasz kraj.

Dr Janusz Wdzięczak omawia kwestię przyszłej odbudowy Ukrainy. Podkreśla, że Polska już teraz musi wypracować koncepcję swojego udziału w tym przedsięwzięciu.  Nie możemy dać się z niego wykluczyć.

Niemcy stoją w szpagacie, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Są za to liderem na płaszczyźnie budowania z nią nowych relacji gospodarczych. Widać cynizm polityki niemieckiej.

Jak wskazuje ekspert:

Niechęć Niemiec do zadłużania się na rzecz Ukrainy nie obejmuje niechęci do odbierania w tym kraju zamówień.

Polska również powinna nauczyć się pragmatyzmu, i obok nieomal braterstwa broni z Ukraińcami, powinna działać również na odcinku inwestycyjnym.  Nie należy czekać na koniec wojny z myśleniem na temat dalszych działań.

Jeżeli polskie firmy miałyby gdzieś wejść, to właśnie na Ukrainę. Jesteśmy sobie bliscy kulturowo i mentalnie.

Rozmówca Jaśminy Nowak mówi również o negatywnych skutkach gospodarczych, jakie napotykają Polskę w związku z wojną na Ukrainie. Podkreśla, że są one niemożliwe do uniknięcia.

Wzrosną wydatki na obronność i ceny podstawowych produktów. Wolę płacić więcej za jogurt, niż być na łasce Władimira Putina. […] W myśleniu o gospodarce musimy przestawić na perspektywę wojenną, nie mamy innego wyjścia

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Czytaj też:

Ekspert ekonomiczny: lepiej ponosić koszty wojny na Ukrainie, niż pozwolić Putinowi prowadzić jego agresywną politykę

Ekspert ekonomiczny: lepiej ponosić koszty wojny na Ukrainie, niż pozwolić Putinowi prowadzić jego agresywną politykę

Władimir Putin / Fot. kremlin.ru, Wikimedia Commons

Dr Janusz Wdzięczak tłumaczy, dlaczego Polsce opłaca się bardziej (także ze względów ekonomicznych) wspierać Ukrainę, niż pozwolić na jej upadek. Wyjaśnia jakie czynniki wpływają na wzrost inflacji.

Janusz Wdzięczak wymienia czynniki, które wpływają na podwyżki cen. Inflacja jest pochodną pandemii i wprowadzanych w związku z nią tarcz. Wojna na Ukrainie także zwiększyła jej poziom.

Jestem zaniepokojony całym procesem komunikacyjnym w sprawie inflacji. Podnoszenie stóp procentowych jest naturalnym mechanizmem w momencie spadku wartości pieniądza. Nie rozumiem dlaczego niektórzy dziennikarze piszą o tym procesie, jakby to był jakiś armagedon.

Inflacja mocno przeszkadza polskim przedsiębiorcom. Taką samą rolę miały pełnić wobec rosyjskiej gospodarki unijne sankcje. Nie weszły one jednak tak naprawdę w życie. Janusz Wdzięczak uważa, że opór Zachodu wobec mocnego uderzenia w Rosję jest wynikiem słabości moralnej jego społeczeństw.

Na Ukrainie dokonuje się aktów ludobójstwa, a świat nie reaguje. Zachodnie społeczeństwa mają poważny problem moralny, ceny gazu są ważniejsze niż życie ludzkie.

Polska wyłamuje się jednak z unijnego trendu i aktywnie wspiera wschodnich sąsiadów. O tym jak wojna w dłuższej pespektywie będzie oddziaływać na nasz kraj, dowiedzą się Państwo słuchając całej rozmowy z naszym gościem.

K.B.

Dr Wdzięczak: Europa Zachodnia wykazuje się krótkowzrocznością. Nadal więcej pieniędzy przekazuje Rosji niż Ukrainie

Ekonomista o niekonsekwencji unijnych sankcji na Rosję, oporze Węgier i powojennej odbudowie Ukrainy.

Do końca roku Unia Europejska ma zrezygnować z 90 procent ropy sprowadzonej z Rosji.  Dr Janusz Wdzięczak komentuje nowe restrykcje na handel z Rosją przyjmowane przez UE.

Gość Kuriera w samo południe stwierdza, że nawet przyjęcie tych dziurawych sankcji jest sukcesem.

Dr Wdzięczak wskazuje, że bardziej w Rosję uderzyłby zakaz kupowania rosyjskiego gazu niż ropy, gdyż trudniej go transportować. Podkreśla, że negatywnie ocenia politykę Budapesztu ws. sankcji. Zauważa przy tym, że Węgry to mała gospodarka.

Czytaj także:

Trwają negocjacje ws. unijnych sankcji na Rosję. Kempa: każdy, kto robi interesy z Moskwą, musi spojrzeć w oczy ofiarom

Ekonomista podkreśla, że należy powstrzymać Rosję teraz, zanim skieruje swą agresję ku innym państwom regionu.

Rozmówca Jaśminy Nowak mówi także o powojennej odbudowie Ukrainy. Wskazuje, że duża część ukraińskiego państwa nie została zniszczona.

A.P.