Studio Dziki Zachód: Wojciech Cejrowski o prowokacji w Chinach i niewydolności UE

Wojciech Cejrowski / Fot. z archiwum prywatnego WC [via Wikimedia Commons]

Wojciech Cejrowski odnośnie ostatnich wydarzeń: Protesty w Chinach jako teatr prowokacji władz, import technicznego zboża z Ukrainy jako niekompetencja polskiego rządu. Rozmowę prowadzi Jaśmina Nowak.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Wojciech Cejrowski stwierdza, że nie należy wyciągać konkluzji, że Chińczycy zbuntowali się przeciw systemowi, który od setek lat tylko reprodukuje obywateli, zajmujących odgórnie narzucone miejsce w obrębie państwa i systemu społeczno-ekonomicznego. Wspomina, że historycznie głód nie prowadził Chińczyków na ulice, a obecne wydarzenia nie są protestami przeciw komunizmowi, tylko domniemaną prowokacją władz.

Chiny trzeba podejrzewać o to, że konstruują kolejny teatr.

Prowadzący „Studio Dziki Zachód” zwraca uwagę na to, że protestuje północno-wschodnia część kraju, gdzie w obozach pracy, obozach koncentracyjnych i więzieniach odbywa się systemowe ludobójstwo na Ujgurach – mniejszości muzułmańskiej w Chinach.

W sprawie importu do Polski technicznego zboża z Ukrainy sprzedawanego jako konsumpcyjne, Wojciech Cejrowski podkreśla, że kupujemy zboże nie od prywatnych rolników i zamiast wspierać wysiłki wojenne Ukraińców, inwestujemy w wielkie koncerny zbożowe, które mają kapitał amerykański czy rosyjski. Zauważa, że polskie rolnictwo ucierpi na imporcie ukraińskiego zboża poniżej ceny polskich producentów i przewiduje, że straci na tym cała branża. Szukając rozwiązań, sugeruje, że

Rząd powinien zastanowić się, co z cłami, które mają kontrolować import.

Wojciech Cejrowski zwraca uwagę na to, że:

Rolą państwa nie jest pomaganie ludziom. (…) Państwo grabi mnie i rozdaje jałmużnę.

Komentuje, że to inicjatywy oddolne powinny budować wspólnotę i przyczyniać się do budowania gospodarki. Podobne zdanie prowadzący „Studio Dziki Zachód” ma o Unii Europejskiej.

Unia grabi kraje członkowskie Unii i rozdaje pieniądze innym krajom członkowskim.

Stwierdza zdecydowanie, że negocjacje z Unią Europejską odnośnie dotacji to handlowanie własną wolnością i jej ograniczanie. Sugeruje, że to członkostwo w UE powoduje wysoką inflację na Węgrzech i wpływa negatywnie na ekonomiczną sytuację Polaków.

Polska zachowuje się jak pies, na którego się gwiżdże i on wykonuje polecenia.

Podsumowuje, że Unia Europejska jest w stadium degeneracji wewnętrznej i musi zbankrutować jako koncept.

K.W.

Wszystkie audycje „Dziki Zachód” dostępne są tutaj.

 

 

Prof. Łukasz Hardt: Unia chce się stawać coraz bardziej unią polityczną

Różne procesy w Unii Europejskiej, politycyzujące niektóre te aspekty ekonomiczne, potencjalne mogą być bardzo niebezpieczne – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Prof. Łukasz Hardt naświetla w jakim kierunku zmierza globalna gospodarka. Jego zdaniem, światowe tendencje nie zaburzyły ani pandemia, ani wojna w Ukrainie.

Przede wszystkim jednym z trendów jest globalizacja. Ostatnie trzy, czy nawet cztery dekady to czas silnej globalizacji. Ale kryzys finansowy 2008 spowodował pewne wstrzymanie ,czy pewną stagnację tych procesów globalizacji. Drugi bardzo ważny czynnik, co do którego właściwie wiemy, że się wydarzy, to są kwestie demograficzne. Znowu tak jak przez ostatnie trzy cztery dekady na globalny rynek pracy wchodziły setki milionów młodych Hindusów i Chińczyków. Tak teraz w tych najbliższych dwóch dekadach również Chiny i Indie, będą przechodziły przez bardzo szybki i głęboki proces starzenia się społeczeństwa.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego zwraca uwagę, że Polska musi dostosować swoją gospodarkę do znanych kontekstów, wynikających z obserwacji procesów światowych.

Innym ważnym aspektem, według naszego gościa, jest postglobalizacja, wpływająca na kontakty gospodarcze.

Na poziomie globalnym tak te powiązania pomiędzy krajami, chodzi o łańcuchy produkcji i dostaw będą słabsze, ale to nie wyklucza tego, że w niektórych regionach świata pomiędzy niektórymi krajami te powiązania gospodarcze mogą jednocześnie rosnąć. 

Czytaj także:

Zybertowicz: Osoby podłączone do strumienia informacji, mają wyprany mózg ze zdolności do refleksji

Piotr Mateusz Bobołowicz, prof. Łukasz Hardt, Paweł Rakowski – Kurier w Samo Południe – 01.12.2022

Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Łodzi

Audycję prowadzi Łukasz Jankowski.

Goście „Kuriera w Samo Południe”:

Piotr Mateusz Bobołowicz – dziennikarz Radio Wnet;

prof. Łukasz Hardt – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

Paweł Rakowski – ekspert ds. bliskowschodnich.


Przemówienie Andrzeja Dudy na otwarciu posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi, podsumowującej polskie przewodnictwo w organizacji.


Piotr Mateusz Bobołowicz omawia wystąpienia prof. Zbigniewa Rau i Josepa Borella, którzy potępiają agresje Rosji na Ukrainę i zapowiadają uruchomienie kolejnych procedur wsparcia.


prof. Łukasz Hardt o nadchodzącym okresie postglobalizacji. Ocenia na jakim etapie obecnie są poszczególne regiony świata. Tłumaczy, jakie skutki będą miały procesy dezintegracji gospodarczej dla Polski. Ponadto, mówi o obawach podmiotów gospodarczych przed kryzysem inflacyjnym i recesją.


 

Paweł Rakowski mówi o wojnie gospodarczej Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Naświetla politykę zewnętrzną Chińskiej Republiki Ludowej i zauważa chęć stworzenia przestrzeni handlowej dla surowców energetycznych bez wiodącej roli jednego z partnerów. W tym celu przeprowadzają dywersyfikacje dostaw.

Zbigniew Rau na posiedzeniu OBWE: Rosja zniszczyła nasze bezpieczeństwo. Jej działania rodem z podręcznika Clausewitza

Zbigniew Rau na posiedzeniu Rady Ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

W Łodzi odbywa się posiedzenie Rady Ministrów OBWE. Przewodniczy jej Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Zbigniew Rau. Polska w roku 2022 pełni prezydencję w organizacji.

Głównym tematem posiedzenia jest kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W przemówieniu otwierającym minister Rau podkreśla znaczenie organizacji, która mimo obecnej sytuacji pozostaje „efektywnym i ważnym forum”, chociaż działającym w ograniczony sposób. Odpiera też zarzuty pod adresem polskiej prezydencji, nazywając je absurdalnymi. Niemożność uchwalenia budżetu, wybrania kraju, który obejmie prezydencję w 2024 roku czy inne problemy nie są wynikiem złej pracy polskiej prezydencji, a efektem niemożności podjęcia decyzji przez organizację.

Procedura podejmowania decyzji w drodze konsensusu jest procedurą czasu pokoju, a samo OBWE nie jest organizacją czasu wojny.

W przemówieniu minister Rau podkreśla, że konsensus, który mógłby zostać osiągnięty dzisiaj w ramach OBWE nie jest zadowalający i Polska nie może na niego pozwolić ze względu na wartości organizacji.

Nie porzucimy wartości w imię nietrwałego konsensusu z tymi, którzy nie chcą realnie negocjować – mówi minister Rau.

Określa działania Rosji mianem dziewiętnastowiecznych, nieprzystających do XXI wieku, rodem z podręcznika Clausewitza. Przewodniczący OBWE podkreśla także, że:

Działania organizacji na Ukrainie były torpedowane przez Rosję, która wykorzystywała zasady funkcjonowania organizacji do uniemożliwienia podejmowania działań.

Wskazał także jej rolę w zniszczeniu procedur budowy zaufania i kontroli zbrojeń, które dokonywało się przez co najmniej ostatnich dziesięć lat.

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba podziękował swojemu polskiemu odpowiednikowi za prezydencję w OBWE w trudnych czasach wojny. Minister spraw zagranicznych Czech określił rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie mianem „wojny totalnej” i wezwał do „totalnej pomocy” Ukrainie.

Posiedzenie w Łodzi potrwa do piątku 2 grudnia 2022 roku. Minister Zbigniew Rau przekaże prezydencję na ręce Ministra Spraw Zagranicznych Macedonii Północnej Bujara Osmaniego.

Zachęcamy do wysłuchania komentarza Piotra Mateusza Bobołowicza.

Czytaj także:

W drużynie PiS-u Jarosław Kaczyński jest Lewandowskim – mówi Krzysztof Sobolewski

Zybertowicz: Osoby podłączone do strumienia informacji, mają mózg wyprany ze zdolności do refleksji

Prof. Andrzej Zybertowicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Gościem Poranka Wnet był Andrzej Zybertowicz, socjolog i społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy, autor książki „Cyber kontra real”, o wpływie nowych technologii na kondycję społeczeństwa.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Wpływ nowych technologii cyfrowych na społeczeństwo stał się jednym z głównych problemów rozpatrywanych przez nauki społeczne. Po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych z 2016 roku  wpływ nowych mediów na proces demokratyczny znalazł się również w centrum debaty publicznej. W Polsce debata ogniskowała się wokół pracy zespołu pod kierownictwem profesora Zybertowicza „Samobójstwo Oświecenia” oraz o bardziej publicystycznym charakterze książki „Cyber kontra real”.

Zdaniem prof. Zybertowicza nowe media cyfrowe przynoszą cały wachlarz zagrożeń:

Rewolucja cyfrowa dodała do „realu” nową warstwę rzeczywistości, którą umownie nazywamy cyber. Spowodowała, że systemy społeczne stały się mniej stabilne i bardziej podatne na destrukcję. Z jednej strony rewolucja cyfrowa przyniosła ogromną kumulację majątku w rękach bardzo nielicznych osób, a z drugiej strony wytworzyła zjawisko, które każdego dnia delegitymizuje system.

Gość Poranka Wnet podkreślił, że nadmiar informacji płynący z mediów tradycyjnych oraz społecznościowych, obniża jakoś sprawowania władzy:

Sytuacja, której media każdego dnia mogą wywołać społeczne oburzenie, szok, porażenie oraz ekscytację. Co ta sytuacja znaczy dla jakości uprawiania polityki w erze cyfrowej? Otóż politycy mają mniej czasu na rzetelne diagnozy i na działania o charakterze strategicznym a muszą nieraz nerwowo reagować na rzeczywiste lub wyimaginowane zarzuty co do ich działania.

Codziennie media karmiły nas ekscytującym i przełomowymi informacjami, ale nic ważnego się nie wydarzyło. Ktoś kto w tym czasie był zanurzony w ten strumień to miał mózg wyprany, ze zdolności do refleksji, do zdolności odróżniania rzeczy ważnych od nieważnych – podkreślił prof. Andrzej Zybertowicz.

Czytaj także:

Hiszpańska konserwatywna partia Vox: Polska jest wzorem obrony suwerenności – mówi Małgorzata Wołczyk

Raport z Kijowa 01.12.22: w 3 dni ponad 3 000 km, aby polska pomoc dotarła na tereny, gdzie trwają działania wojenne

Paweł Bobołowicz relacjonuje ostatnią Wyprawę Wojenną Radia Wnet, podczas, której towarzyszył konwojowi polskiej pomocy humanitarnej, który dotarł do najdalej wysuniętych rubieży walczącej Ukrainy.

Misja humanitarna z pomocą dla potrzebujących, w asyście Pani Marszałek Małgorzaty Gosiewskiej oraz Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego, dotarła do niedawno deokupowanego Chersonia, Mikołajowa, ale także do miejscowości Wysokopilla, w obwodzie chersońskim. Miejscowości założonej w XIX w. przez osadników niemieckich pod nazwą Kronau, która doznała potwornych zniszczeń w wyniku rosyjskiej agresji.

Paweł Bobołowicz:

„Gdzieś tam na skrajach obwodu chersońskiego, miejscowości może trochę zapomnianej, ale w tej miejscowości dzięki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i dzięki inicjatywie Pani Marszałek Gosiewskiej, powstał punkt medyczny. Budynek, którym mogą medycy spokojnie odpocząć przygotować się do pracy wyjechać w którym mogą trzymać swój sprzęt, w którym jest światło, w którym jest ciepło”

Tak o działaniach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wypowiedział się prezes Michał Kuczmierowski:

„To bardzo zróżnicowane projekty i zróżnicowane zobowiązania podejmuje polski rząd, który jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie, walczącej Ukrainie. Przede wszystkim obejmujemy naszym wsparciem osoby, które są najbardziej poszkodowane i dotknięte tymi działaniami wojennymi. Dostarczamy pomoc humanitarną, wozimy żywność i leki na Ukrainę. Również dlatego, że Polska dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ale również decyzją międzynarodowego środowiska politycznego Polska stała się hubem przerzutowym, właśnie pomocy humanitarnej i całej pomocy dla Ukrainy. Dlatego te zadania zostały powierzone rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”


Podczas poprzedniej wizyty w Mikołajowie, Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski gościli w u księdza Aleksandra Repina, gdzie dowiedzieli się, że z powodu ciągłych braków zasilania nie działa ogrzewanie i niezbędny jest generator. Po niespełna tygodniu odpowiedni generator został zakupiony przez Stowarzyszenie Pokolenie. Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska i Przemysław Miśkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie, przekazali księdzu Ołeksandrowi Repinowi niezbędny sprzęt, który umożliwi niesienie posługi kapłańskiej na tak niebezpiecznej i trudnej do życia ziemi.

Ksiądz Ołeksander bierze aktywny udział w redystrybucji polskiej pomocy. O tym i nie tylko rozmawiał na antenie z Pawłem Bobołowiczem:

„Chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcy i wszystkim ludziom, którzy się dołączyli do tej akcji, żeby zebrać tę pomoc dla Mikołajowa, ale też dla naszej wioski, do której pojechały te piecyki. 8 piecyków zostali przekazany ludziom, którzy tam zostają i którzy wrócili, bo kilka domów nie zostało zrujnowanych. Oni wrócili i mają możliwość ogrzewać się tymi plecakami. No i generator jest. Jest paliwo jest wszystko podłączone…”.


Korespondent Radia Wnet, Piotr Mateusz Bobołowicz, z Łodzi relacjonuje wydarzenia z właśnie rozpoczynającego się posiedzenia Rady Ministrialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie:

„Już wiadomo, że tematem, który będzie najczęściej się powtarzał, to oczywiście temat Ukrainy. Dzisiaj jeszcze przed posiedzeniem, o godzinie ósmej trzydzieści, odbyła się konferencja Josepa Borrella, szefa dyplomacji Unii Europejskiej, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Powiedział, że przyjechał tutaj do Łodzi po to, żeby uczestniczyć w potępieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.”.


Artur Żak opowiada o odezwie na apel o pomoc dla drużyny kompanii rozpoznawczej 80. Brygady Desantowo-Szturmowej ze Lwowa, która niezwłocznie potrzebuje samochód terenowy, a mianowicie o zainicjowanym przez niezawodnego Stanisława Wysockiego – „Seminarium Walki Wręcz”.

Stanisław Wysocki jest instruktorem systemu walki wręcz Combat – 56, który został stworzony dla polskich oddziałów specjalnych. Wraz z kolegami z SG i AWF Biała Podlaska, zorganizował seminarium walki w bliskim kontakcie.

Termin: 03.12.2022 09:00 -16:00

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt dla żołnierzy 80 Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej ze Lwowa.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/events/456660643269166/?ref=newsfeed

 


Paweł Bobołowicz w 281 dniu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, przedstawił skrót najnowszych wiadomości, które przygotowała, Daria Gordijko:

  • 15-letni chłopiec zginął podczas ostrzału w rejonie sumskim. Nastolatek nie zdążył przebiec kilku metrów do schronu – poinformowała administracja wojskowa. W ciągu ostatniego dnia Rosjanie wystrzelili 110 pocisków i min w rejonie sumskim.
  • W wyniku rosyjskich ostrzałów w nocy w wyzwolonym Chersoniu przerwano dostawy energii elektrycznej – powiedział szef obwodu chersońskiego Jarosław Januszewicz.
  • W Ambasadzie Ukrainy w Madrycie doszło do wybuchu, ranny został jeden z pracowników. Materiał wybuchowy został wysłany pocztą. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba polecił wzmocnić bezpieczeństwo wszystkich ukraińskich ambasad za granicą. Według źródeł hiszpańskiej gazety Ultimahora, materiały wybuchowe w kopercie były wykonane metodą chałupniczą.
  • Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Federacja Rosyjska prawdopodobnie będzie kontynuować ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, aby zaszkodzić ludności cywilnej. Dlatego Europa powinna przygotować się na drugą falę ukraińskich uchodźców.
  • Stany Zjednoczone są „bardzo skoncentrowane” na systemach obrony powietrznej dla Ukrainy, powiedział sekretarz stanu Antony Blinken. Tymczasem Pentagon podpisał kontrakt na produkcję systemów obrony powietrznej NASAMS dla Ukrainy za 1 miliard 200 milionów dolarów.
  • Prezydent Wołodymyr Zełeński zaprosił Elona Muska na Ukrainę. Zełeński uważa, że ​​miliarder powinien na własne oczy zobaczyć konsekwencje działań Rosji, zanim zaproponuje plan zakończenia wojny.

Cała audycja pod poniższym linkiem:

 

Serdecznie zachęcamy do słuchania „Raportu z Kijowa” na falach Radia Wnet, o 9:30 w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek.

 

Rosyjska agresja – 281. dzień wojny

Солдат ВСУ за пулеметом на блокпосту в Харькове во втроник 22.03.2022. Фото Андрея Мариенко

Nasi korespondenci cały czas przekazują najświeższe informacje z Ukrainy.

Dmytro Antoniuk informuje o zaciętych walkach pod Bachmutem, w których z rosyjskiej strony uczestniczy Grupa Wagnera, należąca do Jewgienija Prigożyna. Ponadto, mówi o przypadkach naruszeń sankcji Zachodu przez Rosję przy produkcji broni. Z kolei wyzwolony na początku listopada Chersoń jest codziennie ostrzeliwany.


Dmytro AntoniukPaweł Bobołowicz z relacja z Ukrainy. Dmytro Antoniuk donosi o tym, że Rosjanie próbują odciąć dostawy zaopatrzenia dla Bachmutu. Z kolei, wojsko ukraińskie przyjmuje nowe miejscowości w obwodzie mikołajowskim i, jak prognozuje nasz korespondent, lewy brzeg Dniepru zostanie wkrótce wyzwolony. Paweł Bobołowicz mówi o codziennych artyleryjskich ostrzałach Chersoniu. Relacjonuje postawę Ukraińców wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji. Ponadto, komentuje sprawę przekazania niemieckich systemów Patriot.


O. Tomasz Samulnik o skutkach ataków rosyjskich na infrastrukturę energetyczną. Także mówi o pomocy humanitarnej, którą dostarczają wolontariusze w najbardziej potrzebujące rejony Kijowa.


Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk opowiadają w „Raporcie z Kijowa” o wczorajszej wizycie w Chersoniu, a także innych miejscowościach, które odwiedzili w ostatnich dniach.


Gen. Bogusław Samol przewiduje, że Ukraina wyzwoli wkrótce cały obwód zaporoski. Dalszym krokiem ma być próba wyzwolenia Doniecka i Ługańska.

„W najbliższych dniach sytuacja na froncie stanie się bardziej dynamiczna, teraz jest raczej ustabilizowana” – mówi w „Poranku Wnet” korespondent Dmytro Antoniuk. Jak dodaje, wojsko ukraińskie wkrótce wyzwoli cały obwód mikołajowski.


W sobotę Ukraina wspomina tragedię Wielkiego Głodu, który trwał w latach 1932-1933, a spowodowany został działaniami władz ZSRR. Dziś w audycji „Program Wschodni” m.in. o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji.


Korespondent Radia Wnet z Kijowa – Dmytro Antoniuk – mówi o poważnych problemach, jakie w ukraińskiej energetyce spowodowały rakietowe ostrzały przeprowadzane przez Rosję.

Wczoraj prawie cała Ukraina pogrążyła się w ciemności.


Dmytro Antoniuk informuje o rosyjskich ostrzałach Kijowa, w wyniku których zginęły 3 osoby.

Korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk informuje o ostrzale ukraińskiego szpitala:

Mamy tragiczną wiadomość z obwodu zaporoskiego, gdzie Rosja rakietami uderzyła w oddział położniczy szpitala. Niemowlę niestety nie przeżyło. Matka i lekarz zostali uratowani – tylko oni byli wtedy na tym oddziale.


W dzisiejszej audycji „Program Wschodni” Olga Siemaszko podsumowuje wydarzenia tygodnia na Białorusi. Nasi reporterzy mówią m.in. o trudnościach dostania się do niedawno wyzwolonego Chersonia. Także powracają do rozmowy o polskiej wsi w Ukrainie, która znajdowała się na linii frontu. O. Ołeksander Repin oraz siostra Faustyna Kowalska oprowadzili Pawła Bobołowicza i Wojciecha Jankowskiego po Kyseliwce. Reporterzy rozmawiali m. in. z merem Mikołajowa, Ołeksandrem Senkiewiczem, który mówi o problemach związanych ze zniszczeniem infrastruktury energetycznej w mieście i o braku wody pitnej.


Płk. Piotr Lewandowski, były dowódca jednostki wojskowej w Redzikowie przedstawia perspektywę rozwoju działań wojennych w Ukrainie. Czytaj więcej.

Ukraina ma dużą szansę zmusić Rosjan do wycofania się na pozycje wyjściowe przed 24 lutego. Tu taka możliwość jest, ale to jest maksimum. Cały czas ja stoję w mocnym przekonaniu, że wcześniej czy później strony konfliktu muszą usiąść do stołu negocjacji, ponieważ szans na to że Rosja pod presją militarną Ukrainy kapituluje nie ma.


Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na konferencji Bloomberg New Economy Forum odniósł się do wtorkowej tragedii we wsi Przewodów: – Nie wiem dokładnie, co stało się tym razem, na 100%. Świat też nie wie na 100%. Jestem pewien, że to był rosyjski pocisk. Jesteśmy wdzięczni, że nie jesteśmy obwiniani, ponieważ jesteśmy walki z rosyjskimi rakietami na naszym terytorium. Czytaj więcej


Dziennikarze stali przed zniszczoną świątynią. Leżał tam rosyjski pocisk.

W programie rozmowa z księdzem Ołeksandrem Repinem – proboszczem parafii w Kyseliwce. Duchowny opowiada o przybyciu do zniszczonej wsi.

Łzy w oczach, bo przez osiem lat tu jeździłem, odprawiałem tu mszę świętą, znam tych ludzi. Od moich parafian, którzy walczą teraz za Ukrainę, usłyszałem pytanie: „Czy my będziemy odbudowywać?” Tak, będziemy.

Zniszczony kościół w Kyseliwce, fot.: Paweł Bobołowicz
Kyseliwka, fot.: Paweł Bobołowicz, Radio Wnet

W „Raporcie z Kijowa” korespondenci Radia Wnet także relacjonują sytuację w Kijowie, Mikołajowie we Lwowie.

Według różnych źródeł zastrzelono już dwie rakiety nad samym miastem (…). Siedzimy teraz obok windy, bo tu jest mniej lub bardziej bezpiecznie” – mówi Dmytro Antoniuk.

Ze Lwowa relacjonuje Artur Żak:

Przewodniczący obwodowej administracji wojennej poinformował, że pracuje obrona przeciwlotnicza. Nie ma niestety na razie informacji o trafieniach, ale także nie ma informacji o potencjalnych zastrzeleniach.

Nagranie z Kyseliwki, wsi zniszczonej przez wojska rosyjskie.


Dmytro Antoniuk z korespondencją z Kijowa i ostatnich 24 godzin z linii frontu. A także Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski o Wojennej Wyprawie Radia Wnet.

Opis audycji znajduje się tutaj.


Rosjanie wystrzelili około 100 rakiet. Jest to większa liczba niż 10 października, kiedy wystrzelono 84 rakiety – powiedział Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. Pociski są wystrzeliwane z morza Kaspijskiego i Czarnego. Trafiły w strukturę energetyczną i bloki mieszkalne. Wiele miast zostało bez prądu.

Dmytro Antoniuk o ataku w Kijowie


Paweł BobołowiczWojciech Jankowski o sytuacji w Mikołajowie


Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nagrał wideo i powiedział, że Rosja przeprowadziła 85 ataków rakietowych na terytorium kraju. Zełenski wezwał ludzi do pozostania w ukryciu i ostrzegł przed możliwością nowych ataków.


W Mołdawii również występują przerwy w dostawie prądu. Kraj przestał otrzymywać energię elektryczną z Rumunii. Do awarii doszło podczas zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę.

Jak poinformował mer Lwowa – Operatorzy telefonii komórkowej ograniczyli działanie niektórych usług w celu oszczędzania energii elektrycznej na możliwość wykonywania połączeń. 80% Lwowa pozostaje bez prądu, czasowo wstrzymane są też dostawy ciepła

W Popołudniu Wnet Jakub Stasiak zrelacjonował najnowsze informacje na temat ataku.


Audycja „Raport z Kijowa” 15.11.2022 r. – korespondencja z Wojennej Wyprawy Radia Wnet Pawła Bobołowicza i Wojciecha Jankowskiego, z Krzywego Rogu.

Korzystając z chwili odpoczynku w połowie drogi z Donbasu do obwodu chersońskiego, z Krzywego Rogu, miasta rodzinnego Wołodymyra Zełeńskiego, opowiadają jak tam wygląda życie Ukraińców. Dzielą się pozytywnymi opiniami od mieszkańców o Polsce i Polakach.

Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski w Krzywym Rogu, sięgają także do wrażeń z ubiegłych kilku dni, kiedy przebywali na wysuniętych rubieżach donbaskiego frontu.

To i wiele innych informacji w dzisiejszym Raporcie z Kijowa:

Raport z Kijowa 15.11.22: Wojenna Wyprawa Radia Wnet – Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski korespondencja z Ukrainy


Relacja Pawła Bobołowicza i Wojciecha Jankowskiego z połowy drogi z donbaskiego frontu na front południowy | Łukasz Jankowski – Popołudnie Wnet – 14.11.2022 |

Korespondencja z Wojennej Wyprawy Radia Wnet. Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski, dziennikarze Radia Wnet, korzystając z chwili odpoczynku w połowie drogi z Donbasu do obwodu chersońskiego, opowiadają swoje wrażenia z pobytu na wysuniętych rubieżach donbaskiego frontu. Przekazują informacje jak wygląda życie tych, którzy tam zostali, czyli cywili, ale także z jak wygląda codzienność żołnierzy, którzy opierają się rosyjskiej nawale. Korespondenci Radia Wnet relacjonują też wizytę Małgorzaty Gosiewskiej, wicemarszałka Sejmu RP, na jednym najbardziej niebezpiecznych odcinków frontu, na odcinku bachmuckim, podczas której została przekazana polska pomoc, zarówno dla cywilów, jak i dla żołnierzy. Jak powiedział Paweł, Bobołowicz – wizyta Pani Marszałek, w takim miejscu i w takim czasie, jest mocnym symbolem, gestem solidarności z narodem ukraińskim.


Podczas konferencji prasowej w Chersoniu, Wołodymyr Zełeński powiedział:

„Idziemy dalej. Jesteśmy gotowi na pokój, ale pokój dla całego naszego kraju. To jest terytorium całego naszego państwa. Szanujemy prawo międzynarodowe i suwerenność każdego państwa, a teraz mówimy o suwerenności naszego państwa. Dlatego walczymy z rosyjską agresją”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zaledwie trzy dni po wyzwolenia, przybył do deokupowanego Chersonia. Prezydentowi towarzyszył Andrij Jarmak, szef Kancelarii Prezydenta, Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta i niektórzy ministrowie – poinformowała o tym ukraińskie media.

Natomiast w wideo zamieszczonym na swoim Telegrami Zełeński powidział:

„Idziemy do przodu – powiedział żołnierzom. – Jesteśmy gotowi na pokój, pokój dla całego naszego kraju”.

Wizytę Wołodymyra Zełeńskiego w Chersoniu w następujący sposób skomentował rzecznik Prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow:

„Zostawiamy to bez komentarza. To terytorium Rosji.”.


Wojciech JankowskiPaweł Bobołowicz opowiadają o istotnej zmianie w planach Wojennej Wyprawy Radia Wnet – z Donbasu mieli się udać do Kijowa, ale w związku z wyzwoleniem przez ukraińskich żołnierzy południowych części Ukrainy, w tym i Chersonia, nasi korespondenci podjęli decyzję udania się Południe. Natomiast Dmytro Antoniuk relacjonuje zbliżające się wydarzenie w ukraińskiej stolicy, a które nie dotrą Wojciech JankowskiPaweł Bobołowicz, a mianowicie otwarcie nowej, wyjątkowej siedziby Instytutu Polskiego w Kijowie.


Wojciech Jankowski i Paweł Bobołowicz z Donbasu, opisują, jaki mają stosunek ukraińscy żołnierze do tych mieszkańców, którzy pozostali w strefie działań wojennych na wschodnich rubieżach Ukrainy. Między innymi do tych obywateli Ukrainy, z którzy wykazują prorosyjskie sympatie.


Paweł BobołowiczWojciech Jankowski z ukraińskiego Donbasu, ponad 1500 km od Warszawy, informują o tym jak toczy się życie na pierwszej linii frontu i na terenach wyzwolonych przez Ukrainę. Ukazują różnicę pomiędzy miejscowościami wyzwolonymi (Izium) i tymi, które cały czas były pod kontrolą Ukrainy (Bachmut).


Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, podczas przekazania mobilnego punktu medycznego dla Ukrainy | fot. Wojciech Jankowski

Paweł Bobołowicz informuje, że obecnie wraz z Wojciechem Jankowskim zmierza w kierunku Bachmuta. Donosi o kryzysie humanitarnym w regionie, objętym działaniami wojennymi. Ponadto, mówi o wizycie wicemarszałka Sejmu, Małgorzaty Gosiewskiej, w Iziumie.


Dmytro Antoniuk z codzienną korespondencją z Ukrainy. Donosi, że według niepotwierdzonych oficjalnie informacji wojska ukraińskie spróbują odbić miejscowości położone po drugiej stronie Dniepru.


Zobacz także:

Raport z Kijowa 14.11.22: Wojenna Wyprawa Radia Wnet – Paweł Bobołowicz i Wojciech Jankowski korespondencja z Donbasu

Prezydent Ukrainy nadał państwowe odznaczenia Polakom. Wśród uhonorowanych jest Paweł Bobołowicz

W drużynie PiS-u Jarosław Kaczyński jest Lewandowskim – mówi Krzysztof Sobolewski

Krzysztof Sobolewski / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Sekretarz generalny PiS naświetla plany Zjednoczonej Prawicy na najbliższe posiedzenia parlamentarne oraz komentuje wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Z.Ziobry.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Krzysztof Sobolewski nawiązując do piłki nożnej stwierdza, że:

Czas obrony chyba się powoli kończy i trzeba przejść do kontrataku i trochę już zaczynamy wykonywać pierwsze ruchy w kontrataktach. W polityce to trochę dłuższy okres, kiedy widać, że jest się już w kontrataku czy w takiej fazie do przodu, więc mam nadzieję, że ta faza już się zaczęła. Chociażby naszymi propozycjami legislacyjnymi i wyjściem z innymi propozycjami, które do tej pory były na zasadzie kontrargumentów, a teraz są nasze jako nasze i ktoś będzie musiał się do tego odnosić.

Panie redaktorze tutaj

Rozmówca Łukasza Jankowskiego informuje o pracach nad ustawą, która ma zabezpieczyć Polaków przez kryzysem energetycznym w obliczu wojny w Ukrainie.

Dzisiaj też pracujemy między innymi nad ustawą, dotyczącą zamrożenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych i odbiorców wrażliwych. To też jest wyjście do przodu.

Gość „Poranka Wnet” podkreśla:

Na pewno nie ma z naszej strony planów, aby Zjednoczona Prawica stała się mniej zjednoczona. […] mamy całą drużynę Zjednoczonej Prawicy. Ale, oczywiście, mamy jednego lidera i to jest to, czym my różnimy się od opozycji. Liderem jest pan prezes Jarosław Kaczyński i tutaj ostatnie słowo należy do pana prezesa i Zjednoczonej Prawicy, jaki określamy kierunek naszych działań. My nie mamy problemu w przeciwieństwie do naszych oponentów politycznych. Zresztą z ostatnich badań wychodzi, że ponad połowa Polaków nie widzi lidera opozycji.

Na zakończenie, Krzysztof Sobolewski komentuje złożenie kolejnego wniosku przez Koalicję Obywatelską, klub Lewicy oraz Koło Parlamentarne Polska 2050 o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Ziobry ma odbyć się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu, zaplanowanego w dniach 13-15 grudnia. Sądzę, że ten wniosek, jak i poprzednie, uzyska negatywną opinię Sejmu.

Czytaj także:

Tomasz Trela o Ziobrze: szkodnik, który działa na szkodę państwa. Mam nadzieję, że w PiS-ie to dostrzegą

 

Dmytro Antoniuk: natarcie Ukrainy zostanie wznowione po nadejściu mrozów

Featured Video Play Icon

Dmytro Antoniuk / Fot. materiały własne

Korespondent Radia Wnet w Ukrainie o sytuacji na linii frontu. Naświetla prognozy ekspertów odnośnie kolejnych kroków rosyjskiej i ukraińskiej armii.

Zachęcajmy do wysłuchania całej audycji!

Dmytro Antoniuk mówi o trudnej sytuacji wojska ukraińskiego pod Bachmutem. Rosjanie usiłują okupować trasę prowadzącą do miasta od strony południowej, przez którą są dostarczane zapasy żywności i broń dla Ukraińców.

Wróg absolutnie się nie liczy ze swoimi stratami. Grupa Wagnera wraz ze zrekrutowanymi więźniami cały czas atakują i idą naprzód – dodaje nasz gość.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego zwraca uwagę na to, że według doniesień wywiadu Rosja przygotowuje się do kolejnego zmasowanego ataku. W tym celu, na wojskowym lotnisku Engels pod Saratowem gromadzono bombowce Tu-60, a także rakiety typu Ch-55 i Ch-101 radzieckiej produkcji i rakiety tupu Kaliber nowej generacji.

Ponadto, korespondent Radio Wnet informuje o codziennych ostrzałach Chersonia, co się wiąże z licznymi stratami i ofiarami wśród cywili.

 Podczas okupacji rosyjskiej nie strzelaliśmy w nasze miasto. Natomiast, Rosjanie oczywiście to robią, ponieważ nie czują, że to miasto jest ich. Zabijają cywili i niestety to jest najgorsze.

Dmytro Antoniuk mówi, że zajęcie Chersonia pozwoliło przekierować poszczególne jednostki na inne części frontu. Podobnie zrobili również Rosjanie, co utrudnia kontynuację ofensywy dla Ukrainy i pozwala Rosji prowadzić natarcia w obwodzie zaporoskim.

Niektórzy eksperci wojskowi informują, że natarcie Ukrainy zostanie wznowione po nadejściu mrozów. To ułatwi przemieszczanie się techniki wojskowej. Wydaje mi się, że w najbliższych dniach zostaniemy światkami wznowienia dynamiki na froncie – mówi gość „Poranka Wnet”.

Czytaj także:

Raport z Kijowa 29.11.22: Rosja strzela w ludzi, których jeszcze niedawno podobno chciała bronić

Krzysztof Sobolewski, prof. Andrzej Zybertowicz, Dmytro Antoniuk, Piotr Witt – Poranek Wnet – 01.12.2022 r.

Featured Video Play Icon

Plac Zamkowy w Warszawie, 01.12.2022, 06:55 | fot. Ksenia Parmańczuk

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet w Ukrainie;

Piotr Witt – korespondent Radia Wnet z Francji;

Grzegorz Milko – dziennikarz sportowy;

Krzysztof Sobolewski – Sekretarz Generalny PiS;

prof. Andrzej Zybertowicz – socjolog, Doradca społeczny Prezydenta RP.


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Realizator: Dominika Borcz


Dmytro Antoniuk informuje o zaciętych walkach pod Bachmutem, w których z rosyjskiej strony uczestniczy Grupa Wagnera, należąca do Jewgienija Prigożyna. Ponadto, mówi o przypadkach naruszeń sankcji Zachodu przez Rosję przy produkcji broni. Z kolei wyzwolony na początku listopada Chersoń jest codziennie ostrzeliwany.


W swojej Kronice Paryskiej Piotr Witt konfrontuje niebezpośrednich uczestników wojny w Ukrainie. Tłumaczy, jaki korzyści z tej sytuacji geopolitycznej czerpią Stany Zjednoczone i dlaczego to oni są głównymi zwycięzcami.


Grzegorz Milko z podsumowaniem meczu Polska-Argentyna.


Krzysztof Sobolewski o ustawie o zamrożeniu cen dostaw gazu dla przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu. Także nasz gość komentuje możliwość ustępstw dla KE w sprawie KPO.


Prof. Andrzej Zybertowicz komentuje incydent, podczas którego rosyjski prankster rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, podając się za Emmanuela Macrona. Wskazuje, że media destabilizują i deformują system państwowy.