Dr Bartoszewicz: skutki ostatniej obniżki stóp procentowych będą widoczne najwcześniej za pół roku

Featured Video Play Icon

Dr Artur Bartoszewicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Kluczowe jest dla mnie, na ile decyzja RPP będzie spójna z polityką pieniężną innych państw – mówi ekonomista.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

RPP obniża stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Chądzyński: skala obniżki jest zaskakująca i nieuzasadniona

Dr Artur Bartoszewicz: środki z KPO nie rozwiążą wszystkich problemów polskiej gospodarki

Musimy bezwzględnie uruchomić pomoc dla sektorów związanych z produkcją żywności i leków. […] Trzeba pamiętać, że państwo nie jest w stanie pomóc wszystkim branżom – mówi ekonomista.

Dr Artur Bartoszewicz ocenia, że polska gospodarka nie jest w bardzo złym stanie, wbrew opiniom części ekonomistów.

Musimy formułować przekaz, że Polska jest bezpieczna.

Jak podkreśla ekspert, w naszym kraju będziemy odczuwać reperkusje rywalizacji amerykańsko-chińskiej.  Uwypukla konieczność zmiany sposobu funkcjonowania państwa.

Państwo nie może umywać rąk w obliczu problemów przedsiębiorców.

Rozmówca Łukasza Janowskiego przyznaje, że przez pandemię COVID-19 i wojnę za wschodnią granicą nie da się przejść bezkosztowo. Ubolewa nad postawą prezesa NBP Adama Glapińskiego, który długo zapewniał, że w Polsce nie będziemy mieli wysokiej inflacji.

Musimy bezwzględnie uruchomić pomoc dla sektorów związanych z produkcją żywności i leków. […] Trzeba pamiętać, że państwo nie jest w stanie pomóc wszystkim branżom.

Poruszony zostaje również temat Krajowego Planu Odbudowy. Gość „Kuriera ekonomicznego podkreśla, że środki tam zapisane nie rozwiążą wszystkich problemów polskiej gospodarki.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Czytaj też:

Dr Jerzy Kwieciński: polska gospodarka na tle światowym radzi sobie całkiem nieźle

Dr Bartoszewicz: Jeśli sankcje zostaną utrzymane Rosję czeka katastrofa gospodarcza. Może dojść do przewrotu pałacowego

Dr Artur Bartoszewicz / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Ekonomista Szkoły Głównej Handlowej o aktualnej sytuacji gospodarczej, skutkach zachodnich sankcji dla Rosji i potrzebie negocjacji.

Dr Artur Bartoszewicz stwierdza, że Rosję czeka katastrofa gospodarcza jeśli sankcje zostaną utrzymane. Zauważa, że może być tak, że wojna handlowa stanie się wojną totalną. Opowiada się za negocjacjami.

Uważam, że najwyższą wartością jest pokój. […] Nie mam żadnej satysfakcji, że normalny Rosjanin dostaje rykoszetem za decyzje władz.

Rozmówca Adriana Kowarzyka sądzi, że Kreml będzie bronił swej pozycji represjonując obywateli. Jak przypuszcza,

Może dojść do przewrotu pałacowego – to bardzo tradycyjne rozwiązanie w Rosji.

Ekonomista Szkoły Głównej Handlowej podkreśla, że nie możemy dać się wciągnąć w konflikt zbrojny. Zauważa, że Rosja przygotowywała się do wojny od dawna. Dywersyfikacja energii o której mówi się obecnie w Niemczech, to proces, który trwa lata.

Albo siądziemy do stołu i to zatrzymamy, albo wejdziemy w konflikt. […] Trzeba się dzisiaj wycofać z wielu rzeczy, aby zatrzymać przelew krwi na Ukrainie i zapobiec rozprzestrzenieniu się wojny.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Dr Bartoszewicz o programie Polska Bezgotówkowa: To totalna inwigilacja społeczna. Nie chcę takiego państwa i gospodarki

Dr Artur Bartoszewicz o tym, dlaczego likwidacja gotówki to zagrożenie dla wolności, o walce: o stabilny budżet i z rajami podatkowymi oraz braku zrozumienia dla Polski ze strony UE.

Jeśli były premier Luksemburga ma wpływ na kształtowanie się decyzji w Komisji Europejskiej, to jest to śmianie się nam w oczy.

Dr Artur Bartoszewicz o trudnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Głos naszego kraju ws. walki z rajami podatkowymi jest ignorowany. Na Cyprze i Luksemburgu można bowiem zarejestrować działalność gospodarczą, by prowadzić ją gdzie indziej, w ten sposób, jak mówi nasz gość, wyłudzając podatki. Ekonomista zarzuca krajom członkowskim UE brak jednolitości decyzyjnej. Mówi również o konsekwencjach uszczelnienia podatku VAT. Podkreśla, że premier „walczy o to, by budżet był stabilny, nie rozumiem takiego oczekiwania, że coś nie wyjdzie”. Rozmówca Łukasza Jankowskiego komentuje także program Polska Bezgotówkowa:

To totalna inwigilacja społeczna […] Chyba nikt nie chciałby żyć w takim państwie. Nie chce takiego społeczeństwa; nie chcę takiej gospodarki; nie chcę takiego państwa

Czym jest program Polska Bezgotówkowa? To wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce (wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji Visa i Mastercard oraz Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), która ma promować obrót pieniądza w świecie cyfrowym.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.