Spółdzielcze Media Wnet

Spółdzielcze Media Wnet powstały w grudniu 2011 roku. Misją Spółdzielni jest kreowanie oraz wspieranie niezależnych mediów, z poszanowaniem idei wolności, odpowiedzialności i zaangażowania. Działaniom Spółdzielni Wnet przyświeca idea republikańska oparta na skarbnicy chrześcijańskiej tradycji Rzeczypospolitej i szacunku dla ruchu społecznego skupionego w latach 80. XX wieku wokół „Solidarności”. Spółdzielcze Media Wnet uzupełniają i podążają za działaniami, które wyznacza na tym polu Radio Wnet.

Głównym celem statutowym Spółdzielczych Mediów Wnet jest budowa struktury i wspieranie platformy informacyjnej opartej na mediach elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem portali internetowych, rozgłośni radiowych i prasy drukowanej. Spółdzielnia „Spółdzielcze Media Wnet” budzi w słuchaczach i czytelnikach ciekawość świata i chęć poszerzania aktywności obywatelskiej poprzez poszerzanie obszaru wolnego słowa i zwiększanie dostępności informacji. Spółdzielnia bierze pod medialną kuratelę i animuje życie lokalne wielu społeczności i grup, także przez upowszechnianie wiedzy i wspieranie sztuki dziennikarskiej.

Obecnie Spółdzielnia „Spółdzielcze Media Wnet” skupia ponad 600 członków, których przedstawiciele raz do roku spotykają się na walnych zebraniach. Spółdzielcze Media Wnet są współwydawcą miesięcznika „Kurier Wnet” – największej niecodziennej gazety w Polsce, która posiada dwa niezależne dodatki regionalne – śląski i wielkopolski. W przygotowaniu mutacja irlandzka (Dublin – Belfast).