Kurier Wnet – Gazeta Niecodzienna

„Kurier WNET – Gazeta Niecodzienna” to największa w Polsce gazeta niecodzienna. Niecodziennik WNET wychodzi teraz raz w miesiącu. Redaktorem naczelnym  jest Krzysztof Skowroński. Sekretarzem redakcji jest Magdalena Słoniowska, a rolę naczelnego grafika, który zajmuje się składem gazety pełni Wojciech Sobolewski.

„Kurier WNET” jest gazetą nietypową, ideową, z którą na stałe współpracują wspaniali publicyści. Jej najważniejszą cechą jest otwartość.

W ramach Spółdzielczych Mediów Wnet powstała idea spółdzielczej agencji informacyjnej. Ta idea jest obecna w „Kurierze WNET”, publikującym często teksty osób, które nie są związane z dziennikarstwem, ale posiadają unikalną wiedzę dotyczącą spraw, którymi żyją.


Kup Kurier WNET w kioskach internetowych!

 

 

 

 


Najnowszy „Kurier WNET” w  kiosku internetowym (platforma zagraniczna)

Numery archiwalne „Kuriera WNET – Gazety Niecodziennej” od czerwca 2013 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego