Kurier Wnet – Gazeta Niecodzienna

„Kurier WNET – Gazeta Niecodzienna” to największa w Polsce gazeta niecodzienna. Niecodziennik WNET wychodzi obecnie w trybie kwartalnym. Redaktorem naczelnym  jest Krzysztof Skowroński. Sekretarzem redakcji jest Magdalena Słoniowska, a rolę naczelnego grafika, który zajmuje się składem gazety pełni Wojciech Sobolewski.

„Kurier WNET” jest gazetą nietypową, ideową, z którą na stałe współpracują wspaniali publicyści. Jej najważniejszą cechą jest otwartość.

W ramach Spółdzielczych Mediów Wnet powstała idea spółdzielczej agencji informacyjnej. Ta idea jest obecna w „Kurierze WNET”, publikującym często teksty osób, które nie są związane z dziennikarstwem, ale posiadają unikalną wiedzę dotyczącą spraw, którymi żyją.


Obecnie Kurier WNET jest dostępny do kupienia w wersji papierowej w siedzibie Radia Wnet przy ul. Krakowskie Przedmieście 79 w Warszawie


Numery archiwalne „Kuriera WNET – Gazety Niecodziennej” od czerwca 2013 r.