Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes Przyłębska musiała odwołać rozprawę

Na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 sędziów obecnych dziś w TK Oznacza to, że nie było wymaganego pełnego składu Trybunału – poinformowała w komunikacie prezes Julia Przyłębska.

We wtorek 9 maja prezes Przyłębska wraz z dziewięcioma innymi sędziami TK pojawiała się na sali rozpraw, gdzie miała odbyć się rozprawa w pełnym składzie.
O tej godzinie miała odbyć się rozprawa w sprawie dotyczącej sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym z wniosku marszałka Sejmu. Na naradę i rozprawę stawiło się 10 z 15 obecnych w dniu dzisiejszym w TK sędziów. W tym stanie rzeczy podjęłam decyzję o odwołaniu dzisiejszego terminu rozprawy a nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu – poinformowała Przyłębska.

W Trybunale Konstytucyjnym od kilku miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału, który uniemożliwia w ostatnim czasie zebranie się TK w pełnym składzie. Pięciu sędziów uważa, że kadencja prezes dobiegła końca i nie może wykonywać swoich obowiązków.

Spór kompetencyjny między prezydentem a SN ma związek z nieprawomocnym wyrokiem wobec Mariusza Kamińskiego i innych osób z b. kierownictwa CBA i ułaskawieniem przez prezydenta Andrzeja Dudę nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA. W początkach marca zespół prasowy SN informował PAP, że na 6 czerwca br. Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy kasacyjnej w procesie b. szefów CBA.

PAP/wPolityce.

Adam Bodnar: Cały czas twierdzę, że TK wyszedł poza granice wniosku, o czym mówiłem na rozprawie

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 ust. 6 ustawy o RPO jest niezgodny z Konstytucją. Oznacza to, że za trzy miesiące Adam Bodnar nie będzie już pełnił funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej wydał dziś orzeczenie odnośnie RPO Adama Bodnara. Instancja stwierdziła, że że art. 3 ust. 6 ustawy o RPO – na mocy, którego Bodnar nadal pełnił obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru nowego Rzecznika – jest niezgodny z trzema artykułami konstytucji. Jak komentuje sytuacje Adam Bodnar:

To potencjalnie oznacza dwie sytuacje: albo parlament wybierze nowego rzecznika, albo uchwali nową ustawę i doprowadzi do wyboru kogoś, kto będzie pełnił rolę komisarza, nie RPO, co z perspektywy tej instytucji nie jest najlepsze.

Zdaniem Bodnara możliwość zastąpienia instytucji RPO osobą komisarza może stanowić systemowe niebezpieczeństwo. Jak podkreśla Adam Bodnar:

Apeluję do sił politycznych, by się dogadały co do wspólnego kandydata. (…) Ja nie popieram żadnego kandydata, ale muszę podkreślić, że można mieć różną ocenę osób, które w tym procesie występują. Nie wypowiadam się na temat kandydatur.

Konsekwencją orzeczenia TK będzie ustąpienie Bodnara ze stanowiska RPO już za trzy miesiące, czyli do momentu wejścia w życie orzeczenia:

Przez trzy miesiące będę starał się tak wykonywać swoje obowiązki, by obywatele nie poczuli, że zostali bez RPO – publicznie zapewnia Bodnar.

Jednocześnie, pełniący funkcję RPO polityk podkreśla swoją wdzięczność za okazane mu dotychczas wsparcie:

Chciałbym podziękować wszystkim obywatelom, działaczom, aktywistom, sędziom, prokuratorom, którzy mnie wspierają. To jest ważne nie tylko dla mnie, ale dla całego biura RPO. Bardzo się cieszę, że państwo tak o tę instytucję zabiegają.

Mimo, iż jak przyznaje Bodnar, cały czas twierdzi on, że Trybunał „wyszedł poza granice wniosku” – podkreśla, że z chwilą opublikowania wyrok nabiera on mocy prawnej bez względu na jego ocenę:

Możemy na różne sposoby oceniać wyroki TK, możemy wskazywać wady formalne ws. niektórych sędziów, że nastąpiła manipulacja składem TK, możemy wskazywać, że art. 7 konstytucji nie powinien być w ogóle wskazywany, bo wnioskodawcy nie zebrali podpisów grupy posłów, ale to wszystko należy do komentatorów. Jednak, kiedy wyrok zostanie opublikowany publicznie to nabiera mocy prawnej niezależnie od naszej oceny – komentuje Adam Bodnar.

N.N.

Źródło: Onet.pl

TSUE oddala wniosek Polski, a Małgorzata Gersdorf bojkotuje rozprawę przed TK ws. sporu kompetencyjnego.

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej nie będą mogli wystąpić w roli świadków przez Trybunałem Sprawiedliwości UE. Natomiast rozprawę polskiego Trybunału Konstytucyjnego bojkotuje Małgorzata Gersdorf.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak informuje Interia.pl, za jego służbami prasowymi, nie zgodził się wysłuchać zeznań dwóch sędziów zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej, jak chciał tego polski rząd. Sprawa dotyczy zaskarżonej przez Polskę decyzji Komisji Europejskiej o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Tymczasem Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, cytowana przez wp.pl.  ogłosiła w dokumencie procesowym przesłanym TK, tłumaczy czemu sędziowie Sądu Najwyższego postanowili nie wziąć udziału we wtorkowej rozprawie Trybunału, rozstrzygającego w sprawie sporu kompetencyjnego:

W imieniu Sądu Najwyższego oświadczam, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę.

Prezes Gersdorf stwierdziła, że skład wyznaczony do rozpoznania sprawy jest sprzeczny z przepisami prawa, bo zasiadają w nim osoby nieposiadające statusu sędziego TK. Zakwestionowała wybór do TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy w chwili wybory ukończyli już 65 rok życia. Uznała także, że za wadliwe należy uznać także powołanie Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Do wypowiedzi I prezes Sądu Najwyższego odniósła się sędzia Julia Przyłębska, kierująca Trybunałem Konstytucyjnym:

I prezes SN przenosi język codziennej publicystycznej debaty na sale trybunałów i sądu. Uważam, że to daleko idące wykroczenie, jeśli chodzi o sprawowanie funkcji przez osoby działające w ramach wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia Przyłębska wyraziła nadzieję, że prof. Małgorzata Gersdorf podejmie refleksję nad swoimi słowami i będzie w stanie się z nich wycofać.

Sprawę skomentował również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Oskarżył on prof. Gersdorf o hipokryzję i wybiórcze przestrzeganie konstytucji:

Pani Gersdorf dawno przekroczyła już tę linię, która rozdziela sądownictwo od polityki, trzecią władzę od pierwszej i drugiej władzy. Pani Gersdorf jest politykiem i zajmuje stanowiska polityczne i jako polityk może być oceniana. Ja odsyłam panią Gersdorf do konstytucji, którą często się zasłania. Ta konstytucja wyraźnie mówi, jakie uprawnienia ma prezes Sądu Najwyższego.

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że orzeczenie ws. sporu kompetencyjnego wyda 12 marca.

 

A.P.

 

Senator Antoni Mężydło ( KO): Sędziowie wybrani przez obecną KRS są niezależni

Podstawą niezależności jest nieusuwalność sędziów – zaznacza parlamentarzysta.

 

Senator Antoni Mężydło mówi o konieczności naprawienia państwa po pierwszej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy, podczas której formacja rządząca dysponowała większością w obu izbach parlamentu. Liczy, że Senat przyczyni się do zaprowadzenia w kraju ładu:

Mam nadzieję, że teraz parlamentaryzm będziemy uprawiali w parlamencie a nie na ulicy.

Polityk wyraża głębokie rozczarowanie nowym projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych, wprowadzających nowe zasady dyscyplinowania sędziów. Mówi o wadliwym, niezgodnym z konstytucją  wyborze Krajowej Rady Sądownictwa. Podkreśla jednak, że jeżeli nie zostanie uchwalone nowe prawo, każdy sędzia będzie mógł stać się niezawisły. Przypomina sprawę sprzed miesiąca, kiedy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nominowani przez

PiotrPszczółkowski i prof. Jarosław Wyrembak „zbuntowali” się przeciwko prezes TK Julii Przyłębskiej.

Niedobrze się stało, że wokół trzeciej władzy powstał tak ogromny spór społeczny. […] Ta awantura spowodowała naruszenie porządku. […] PiS dalej w tym kotle miesza. Odwołalność sędziów to naruszenie niezawisłości. Nieusuwalność jest podstawą. Dotyczy to także nowych sędziów.

Parlamentarzysta mówi o sukcesie prawyborów prezydenckich w PO.  Stwierdza, że w prekampanii nie zabrakło konkretnych deklaracji odnośnie sposobu sprawowania prezydentury. Ocenia, że wiele decyzji prezydenta Andrzeja Dudy kłóciło się ze zdrowym rozsądkiem.

W dalszej części rozmowy, senator Antoni Mężydło mowi o planach podwyżek cen energii. Ocenia, że mogą być one zrekompensowane przez obniżkę VAT-u. Przestrzega, że energia będzie dalej drożeć.

Końcówka rozmowy poświęcona jest rocznicy masakry w kopalni „Wujek”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Rzymkowski: Dopóki w Stanach rządzi Trump, a w Polsce PiS nie grożą nam roszczenia żydowskie [VIDEO]

O tym, dlaczego roszczenia środowisk żydowskich przestały być problemem, zmianie barw klubowych i stosunku do wcześniej krytykowanej reformy sądownictwa mówi Tomasz Rzymkowski.

Tomasz Rzymkowski od trzech tygodni przynależy do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jest zadowolony ze zmiany barw klubowych. Następnie mówi na temat restytucji mienia żydowskiego przez USA w kontekście wizyty prezydenta Donalda Trumpa 1 września w Polsce:

Ta kwestia nie będzie poruszana, bo tej kwestii nie ma.

Przypominamy, że jeszcze kilka miesięcy jego ówczesne ugrupowanie stworzyło projekt ustawy „anty-447”. W „Poranku WNET” podkreśla, że kiedy mówił o sejmie per „Kne-sejm” (nawiązując do Knesetu, parlamentu Izraela), to wezbrały w nim jedynie emocje i dziś trzeźwiej spogląda na sprawę kontrowersyjnego amerykańskiego aktu prawnego.

Problem jest, był i będzie, przede wszystkim w środowisku żydowskim w Stanach Zjednoczonych nie złoży broni. Istotnym elementem jest administracja amerykańska. Dopóki prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump, to jakiekolwiek skuteczne działania nie będą podjęte. Również, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które podjęło jasną deklarację.

Zdaniem posła deklaracja Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie uspokoiła nastroje społeczne. Jak mówi Rzymkowski, „ja od tamtego czasu nie słyszałem, żeby Konfederacja zabierała głos w sprawie restytucji mienia”. [W rzeczywistości Konfederacja nie przestała mówić o tym temacie, poruszając go m.in. w spocie z 7 sierpnia — przyp. red.]

W porannym programie Radia WNET Rzymkowski dotyka także kwestię działalności Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przyznaje, że za jej prezydencji Trybunał działa wolniej, niż było to za Andrzeja Rzeplińskiego. Poseł odpowiada na pytanie Łukasza Jankowskiego, który zauważył, że poseł wcześniej występował przeciwko forsowanemu przez rządzących projektowi reformy sądownictwa, porponując poprawki, w tym utrzymanie na stanowisku Małgorzaty Gersdorf. Rzymkowski stwierdza, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego ostatecznie utrzymała swoje stanowiska, przyznając przy tym, że jego zdaniem pewne rzeczy można było przeprowadzić rozsądniej. Dodaje, że mimo to, na reformie skorzystali zwykli obywatele, którzy otrzymali nowe narzędzia prawne, ułatwiające im życie.

Określa również charakter trwającej kampanii wyborczej. Jak mówi, „obserwujemy bardzo brutalne ataki i fake newsy” oraz „niespodziewane zmiany na listach”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.