Karol Olszanowski: realne koszty Nowego Zielonego Ładu to kilkaset miliardów euro. Na jeden kraj

Sam program termomodernizacji pochłonie znacznie większe środki niż przewidywane dotacje”