Robert Zapotoczny: pieniądze gromadzone w ramach PPK są całkowicie bezpieczne. Nikt nikomu ich nie zabierze

Robert Zapotoczny / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Z zaoszczędzonych środków można korzystać w każdej chwili. Utożsamianie PPK z OFE jest niesłuszne – mówi prezes portalu PPK PFR.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Czescy przedsiębiorcy nie chcą przyjmować płatności kartą. Petrilak: to protest przeciwko podwyższeniu opłat bankowych

Zapotoczny: Polacy zgromadzili w PPK już 9 miliardów złotych

Prezes portalu PFR PPK o rozwoju programu oraz m.in. o warunkach udziału dla obcokrajowców.

Robert Zapotoczny informuje, że aktywa Pracowniczych Planów Kapitałowych przekroczyły 9 miliardów złotych, złożyło się na tę sumę 2 miliony Polaków. Przypomina, że udział w programie zapewnia liczne korzyści.

Musimy tylko sobie pozwolić na gromadzenie oszczędności.

Nie jest zalecane wypłacanie środków przed przejściem na emeryturę.

Gość „Kuriera ekonomicznego” podkreśla, że w PPK mogą uczestniczyć również pracujący w Polsce obcokrajowcy.

Odbywa się to na takich samych zasadach, jak w przypadku Polaków.

Szczególnie przybyli do naszego kraju Ukraińcy mogą liczyć na wszechstronną pomoc na etapie dołączania do programu. Robert Zapotoczny podkreśla, że:

Bardzo ważna dla sukcesu PPK jest postawa pracodawców.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Zapotoczny: każdy Polak zapisany do PPK zaoszczędził już 2500 zł. Możemy zawsze je wykorzystać

Prezes portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych wskazuje, że program w ciągu roku wypracował prawie 10% zysku.

Robert Zapotoczny informuje, że od początku istnienia Pracowniczych Planów Kapitałowych uczestnicy zarobili średnio 2,5 tys. zł.  Łącznie do programu wpłacono 2,5 mld zł, wypracowany zysk wyniósł 230 mln zł.

Ten kto odszedł z PPK, zawsze może do nich wrócić. Pociąg nigdzie nie odjechał.

Za trzy lata wszyscy obywatele zostaną ponownie, automatycznie,  zapisani.  Prezes portalu PPK podkreśla, że ze zgromadzonych środków można cały czas korzystać, aczkolwiek wskazanej jest długotrwałe oszczędzanie.

Robert Zapotoczny przypomina że, w zależności od wieku, klient może przyjąć odpowiednią dla siebie strategię oszczędzania.

W PPK nie nastawiamy się na agresywne namnażanie oszczędności, lecz na spokojne, konsekwentne gromadzenie kapitału.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Zapotoczny: Emerytury Polaków będą znacznie niższe. To efekt niżu demograficznego i dobrobytu

Robert Zapotoczny o IV etapie wdrażania PPK, powodach, dla których ludzie sami nie oszczędzają na emeryturę i o tym, czemu warto nie wypisywać się z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Robert Zapotoczny wskazuje, że Pracownicze Plany Kapitałowe oparte są na zasadzie automatycznego zapisu, podobnie jak systemy działające w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, czy Turcji. Stwierdza, iż ludzie nie myślą o emeryturach aż do przedednia przejścia nad nią.

Nasi dziadkowie funkcjonują w oparciu o emerytury zdefiniowanego świadczenia, a emerytury nam wypłacane będą oparte na zdefiniowanej składce.

Jak zaznacza prezes PFR Portal PPK z emerytury dostaniemy tylko tyle, ile zapłacimy w składkach. Wskazuje na zmniejszającą się liczbę płatników składek w stosunku do emerytów. Informuje, że nasza emerytura będzie wynosić 25-30 proc. naszego ostatniego wynagrodzenia.

Musimy mieć tę świadomość i coś w tym kierunku robić.

Zapotoczny podkreśla, że wystarczy nie występować w PPK. Wskazuje, że bardzo podobnym programem do PPK są pracownicze plany emerytalne, które funkcjonują od 20 lat. Zauważa, że wielu ludzi się do nich nie zapisywało mimo, iż oferowane warunki były korzystne.

Nasz gość wyjaśnia, że człowiek zarabiający 50 000 zł w skali roku będzie odkładał co roku tysiąc złotych. Do tego pracodawca będzie mu dokładać corocznie 750 zł. Dostanie także wpłatę powitalną 250 zł.

Jeżeli się wypiszemy nie dostaniemy wpłat ze strony pracodawcy i dopłat ze strony państwa.

Wypisując się PPK będziemy mogli dysponować swoimi pieniędzmi od razu, ale nie dostaniemy drugiego tyle w przyszłości.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Zapotoczny: Pracodawca, który nie zapisze się do PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości rocznych wydatków na PPK

Robert Zapotoczny o Pracowniczych Planach Kapitałowych, rozwiązaniach emerytalnych w USA, UK i RFN oraz o OFE i korzyściach z oszczędzania w PPK.


Robert Zapotoczny informuje, że każdy pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób ma obowiązek zawrzeć umowę z jedną z 20 instytucji finansowych na obsługę PPK. Jeśli nie zrobi tego w terminie, to dostanie ponaglenie. Jeśli mimo niego tego nie uczyni to

W ustawie istnieje możliwość nałożenia kary w wysokości rocznego potencjalnego wydatku na PPK dla pracowników, jakich się ma.

W przypadku małych firm istnieje możliwość, by wszyscy pracownicy naraz zrezygnowali, ale nie było jeszcze takiej sytuacji. prezes spółki PFR wskazuje na system 401 K, w którym pracodawca i pracownik razem składają się na emeryturę. Tam jednak do programu trzeba się zgłosić, a u nas, jest się zapisywanym z automatu.

Nasz model jest bardzo podobny do brytyjskiego i myśmy się na nim wzorowali.

Przyznaje, że ludzie mają rezerwę do systemów oszczędzania organizowanych przez państwo po tym jak poprzedni rząd zabrał środki z OFE. Cieszy się, że za kilka lat oszczędzających będzie więcej. Zapotoczny zauważa, że możemy swoje pieniądze wycofać w PPK w każdej chwili. „Jest taka możliwość zwłaszcza dlatego, by ludzie mieli przekonanie o własności tych środków”- zaznacza.

78 tys. firm będzie uczestniczyło w II i III części zapisywania się do PPK. Nasz gość mówi również o braku kultury oszczędzania w miejscach pracy. Przedstawia także korzyści z tego programu oszczędnościowego.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Generali Investments TFI: Jesteśmy rozpoznawalni jako firma dobrze radząca sobie z obsługą produktów pieniężno-dłużnych.

Po okresie 20-30 lat oszczędzania będziemy się cieszyć dużym majątkiem zgromadzonym w PPK – zapewnia członek zarządu Generali Investments TFI.

 

Kazimierz Fedak informuje, że Generali Investments TFI jest najdłużej działającym tego typu podmiotem na  polskim rynku:

Jesteśmy stabilną firmą, która przez lata nie zawiodła swoich klientów.

Gość Radia WNET podkreśla, że w Generali Investments TFI od lat funkcjonuje prawie niezmieniony zespół pracowników.

Jesteśmy rozpoznawalni jako firma dobrze radząca sobie z obsługą produktów pieniężno-dłużnych.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego zwraca uwagę, że programy emerytalne mają charakter długoterminowy, co zwiększa ich atrakcyjność w czasach kryzysu.

Gospodarki powoli odżywają, a cały cykl wróci do równowagi. Obecne spowolnienie nie jest jedynym, które miało miejsce  w historii.

Jak dodaje Kazimierz Fedak:

Po okresie 20-30 lat oszczędzania będziemy się cieszyć dużym majątkiem zgromadzonym w PPK.

Członek Zarządu Generali Investments TFI informuje, że spółka  maksymalnie obniżyła opłaty za obsługę programu:

W naszym przypadku koszt zainwestowania 100 zł na rok to 40 gr. Obecnie na rynku nie ma tańszych rozwiązań inwestycyjnych.

Kazimierz Fedak podaje, że współczynnik partycypacji w PPK u klientów Generali Investments TFI jest wyższy niż na całym rynku. Gość Radia WNET przestrzega, że bez zmiany sposobu oszczędzania Polaków czekają bardzo niskie emerytury.  Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego zachęca do zainteresowania się funduszem złota:

Po ostatnich, nieco gorszych latach, złoto wróciło do poziomów atrakcyjnych inwestycyjnie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Waldemar Rutkowski (BPS TFI): PPK to niestandardowy sposób oszczędzania, warty uwagi w czasach kryzysu

Menedżer ds. programów emerytalnych w BPS TFI zapewnia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są idealnym programem dla klientów słabo obeznanych w kwestiach ekonomicznych.

 

Waldemar Rutkowski tłumaczy, że Pracownicze Plany Kapitałowe są idealnym programem do nauki oszczędzania:

Pracownik może wyjść z PPK w każdej chwili, odbierając wszystkie włożone przez siebie środki.

Menedżer ds. programów emerytalnych w BPS TFI zapewnia, że opłaca się rozpocząć oszczędzanie w PPK:

Warto spróbować innych niż standardowe metody oszczędzania, zwłaszcza w okresie, gdy oprocentowanie lokat gwałtownie spada.

Gość Radia WNET podkreśla, że program PPK jest skonstruowany tak, by umożliwić efektywne w nim uczestnictwo klientom, którzy są słabo zorientowani w ekonomii:

Każdy może wybrać fundusz adekwatny do poziomu dopuszczalnego ryzyka.

Waldemar Rutkowski że naczelnym celem BPS TFI jest umożliwienie klientom wypracowania zysku:

U nas można prowadzić PPK przez pierwsze dwa lata za darmo.

Jak dodaje rozmówca Adriana Kowarzyka:

Ustawodawca zadbał, aby koszty prowadzenia programu były jak najniższe.

Menedżer podkreśla, że dwa pozostałe filary emerytalne są czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z PPK. Uwypukla fakt, że środki tam zgromadzone są całkowicie prywatne.

Waldemar Rutkowski zachęca do korzystania z rozbudowanych wsparcia klientów 0nline.

Krzysztof Kamiński (Millenium TFI): Koszty prowadzenia PPK są u nas najniższe ze wszystkich podmiotów na rynku

Krzysztof Kamiński mówi o długoterminowym charakterze PPK i złym stanie wiedzy społeczeństwa na temat programu.

 

Krzysztof Kamiński mówi, że obowiązkową umowę na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych podpisało do tej pory 20 tys. z 80 tys. polskich pracodawców:

Chcemy wzmocnić bezpieczeństwo finansowe jak największej liczby pracowników. Poza programem jest obecnie około 2,5-3 mln  osób. Reforma jednak obowiązuje każdego.

Gość Radia WNET zwraca uwagę, że wybór operatora PPK z punktu widzenia pracodawcy jest dość trudny. Podkreśla, że ważnym elementem wdrożenia jest przygotowanie informacji dla pracowników.

Zakładamy, że PPK to program długoterminowy, o horyzoncie kilkudziesięciu lat. Oszczędności są pomnażane dzięki mechanice procenta składanego. Funkcją tego pomnażania jest czas

Krzysztof Kamiński zapewnia, że Millenium TFI dołoży wszelkich starań, by uprościć procedury biurokratyczne związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jak dodaje członek zarządu  Millenium TFI:

Około 40% pracodawców nie wie nic o PPK.

Czy pieniądze zgromadzone w ramach PPK mogą być przejęte przez państwo? Krzysztof Kamiński gwarantuje, że :

Całość zaoszczędzonych środków to własność prywatna klienta.

Rozmówca Adriana Kowarzyka ubolewa nad tym, że polskie społeczeństwo jest słabo zorientowane w kwestii zasad funkcjonowania funduszów inwestycyjnych. Jak mówi Krzysztof Kamiński:

W TFI Millenium koszty prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych są najniższe ze wszystkich podmiotów na rynku. Dodatkowo, z czasem maleją.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Magdalena Borkowska (BNP Paribas TFI): W PPK pracownik dostaje bezpieczną perspektywę przyszłości

Kierownik ds. rozwoju produktu i wsparcia sprzedaży BNP Paribas TFI mówi o ograniczeniu formalności po stronie pracownika oraz czynnikach ograniczających ryzyko straty zainwestowanego w PPK kapitału.

 

Magdalena Borkowska mówi o zaletach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych:

W największym skrócie: pracownik dostaje bezpieczną perspektywę przyszł0ści, dodatkowo nie musi załatwiać żadnych formalności. Jednocześnie, ma pełną kontrolę nad swoim udziałem w Planach.

Gość Radia WNET mówi o Funduszach Zdefiniowanej Daty, jako instrumencie dostosowanym do inwestycyjnych kompetencji poszczególnych klientów. Jak jednak dodaje Magdalena Borkowska:

Nie da się wiele zyskać, nie ponosząc ryzyka.

Rozmówczyni Adriana Kowarzyka zwraca uwagę, że cykliczność gospodarki jest czynnikiem minimalizującym wpływ ryzyka na stan naszych oszczędności:

Kryzys wywołuje przejściowy spadek wartości kapitału. Z drugiej strony, uczestnik może stać się beneficjentem pokryzysowego odbicia.

Magdalena Borkowska podkreśla, że każda zapaść ekonomiczna prędzej czy później się kończy. Mówi o poradniku dla pracodawców na temat PPK, przyg0towanym przez Polski Fundusz Rozwoju:

Nie można było zostawić pracodawców samymi sobie. Należy wspierać tych, którzy zaufali Planom.

Przedstawicielka BNP Paribas TFI mówi o licznych szkoleniach online dla uczestników PPK.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Katarzyna Chmielak: PPK to jest dla mnie doskonały sposób, żeby gromadzić swoje oszczędności

Katarzyna Chmielak o tym, na jakich zasadach można wypłacać środki z PPK i co się dzieje z naszym kontem w przypadku zmiany pracy oraz roli PFR TFI w PPK.

Jestem uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych już od kilku miesięcy, więc dla mnie osobiście to jest doskonały sposób na to, żeby gromadzić swoje oszczędności i żeby w tym programie uczestniczyć. Najważniejsze chyba jest to, że nie musiałam robić nic, aby do tego programu przystąpić.

Katarzyna Chmielak wyjaśnia, czym są dla niej Pracownicze Plany Kapitałowe. Podkreśla, że dzięki nim można inwestować swoje pieniądze nie posiadając fachowej wiedzy w tym zakresie. Oszczędzający mają możliwość śledzenia na bieżąco swoich środków dzięki oferowanej przez  PFR TFI aplikacji internetowej. Dodaje, że

Zamierzam wypłacić te środki, jak przestanę pracować, czyli mniej więcej po sześćdziesiątce. Natomiast fakt, że te środki posiadam i świadomość, że mogę je wykorzystać w każdej chwili daje mi takie poczucie bezpieczeństwa.

Mówi, że są dwie możliwości wypłaty środków z PPK na preferencyjnych zasadach. Pierwszą z nich jest wkład własny przy kupnie mieszkania. Wypłacone środki trzeba w ciągu 15 lat od wypłacenia zwrócić. W przypadku ich niezwrócenia będzie trzeba zapłacić podatek od zysku kapitałowego w wysokości 19 proc. Drugą możliwością jet przypadek poważnego zachorowania albo samego oszczędzającego, albo członka jego najbliższej rodziny. Wówczas można wypłacić do 25 proc. zgromadzonych na koncie środków.

Co w przypadku, gdy ktoś będzie miał otworzony rachunek PPK, a zmieni pracę? Dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK PFR TFI S.A. wyjaśnia, iż

Jeżeli zmieniamy pracę to rachunki PPK prowadzone z udziałem naszego byłego pracodawcy są nadal aktywne. Mamy dostęp do rachunku choćby przez Internet. Możemy tym rachunkiem zarządzać natomiast te rachunki nie są zasilane wpłatami.

Istnieje przy tym możliwość, by środki ze starego rachunku PPK przenieść na nowy. Rozmówczyni Adriana Kowarzyka wskazuje na podwójną rolę PFR TFI w PPK- nie tylko może zawrzeć umowę o zarządzanie, ale też musi jeśli pracodawca tego sobie zażyczy. Rozwiązania takie gwarantować ma powszechność systemu.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.