Krzysztof Kamiński (Millenium TFI): Koszty prowadzenia PPK są u nas najniższe ze wszystkich podmiotów na rynku

Krzysztof Kamiński mówi o długoterminowym charakterze PPK i złym stanie wiedzy społeczeństwa na temat programu.

 

Krzysztof Kamiński mówi, że obowiązkową umowę na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych podpisało do tej pory 20 tys. z 80 tys. polskich pracodawców:

Chcemy wzmocnić bezpieczeństwo finansowe jak największej liczby pracowników. Poza programem jest obecnie około 2,5-3 mln  osób. Reforma jednak obowiązuje każdego.

Gość Radia WNET zwraca uwagę, że wybór operatora PPK z punktu widzenia pracodawcy jest dość trudny. Podkreśla, że ważnym elementem wdrożenia jest przygotowanie informacji dla pracowników.

Zakładamy, że PPK to program długoterminowy, o horyzoncie kilkudziesięciu lat. Oszczędności są pomnażane dzięki mechanice procenta składanego. Funkcją tego pomnażania jest czas

Krzysztof Kamiński zapewnia, że Millenium TFI dołoży wszelkich starań, by uprościć procedury biurokratyczne związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jak dodaje członek zarządu  Millenium TFI:

Około 40% pracodawców nie wie nic o PPK.

Czy pieniądze zgromadzone w ramach PPK mogą być przejęte przez państwo? Krzysztof Kamiński gwarantuje, że :

Całość zaoszczędzonych środków to własność prywatna klienta.

Rozmówca Adriana Kowarzyka ubolewa nad tym, że polskie społeczeństwo jest słabo zorientowane w kwestii zasad funkcjonowania funduszów inwestycyjnych. Jak mówi Krzysztof Kamiński:

W TFI Millenium koszty prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych są najniższe ze wszystkich podmiotów na rynku. Dodatkowo, z czasem maleją.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.