Waldemar Rutkowski (BPS TFI): PPK to niestandardowy sposób oszczędzania, warty uwagi w czasach kryzysu

Menedżer ds. programów emerytalnych w BPS TFI zapewnia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są idealnym programem dla klientów słabo obeznanych w kwestiach ekonomicznych.

 

Waldemar Rutkowski tłumaczy, że Pracownicze Plany Kapitałowe są idealnym programem do nauki oszczędzania:

Pracownik może wyjść z PPK w każdej chwili, odbierając wszystkie włożone przez siebie środki.

Menedżer ds. programów emerytalnych w BPS TFI zapewnia, że opłaca się rozpocząć oszczędzanie w PPK:

Warto spróbować innych niż standardowe metody oszczędzania, zwłaszcza w okresie, gdy oprocentowanie lokat gwałtownie spada.

Gość Radia WNET podkreśla, że program PPK jest skonstruowany tak, by umożliwić efektywne w nim uczestnictwo klientom, którzy są słabo zorientowani w ekonomii:

Każdy może wybrać fundusz adekwatny do poziomu dopuszczalnego ryzyka.

Waldemar Rutkowski że naczelnym celem BPS TFI jest umożliwienie klientom wypracowania zysku:

U nas można prowadzić PPK przez pierwsze dwa lata za darmo.

Jak dodaje rozmówca Adriana Kowarzyka:

Ustawodawca zadbał, aby koszty prowadzenia programu były jak najniższe.

Menedżer podkreśla, że dwa pozostałe filary emerytalne są czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z PPK. Uwypukla fakt, że środki tam zgromadzone są całkowicie prywatne.

Waldemar Rutkowski zachęca do korzystania z rozbudowanych wsparcia klientów 0nline.