Katarzyna Chmielak: PPK to jest dla mnie doskonały sposób, żeby gromadzić swoje oszczędności

Katarzyna Chmielak o tym, na jakich zasadach można wypłacać środki z PPK i co się dzieje z naszym kontem w przypadku zmiany pracy oraz roli PFR TFI w PPK.

Jestem uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych już od kilku miesięcy, więc dla mnie osobiście to jest doskonały sposób na to, żeby gromadzić swoje oszczędności i żeby w tym programie uczestniczyć. Najważniejsze chyba jest to, że nie musiałam robić nic, aby do tego programu przystąpić.

Katarzyna Chmielak wyjaśnia, czym są dla niej Pracownicze Plany Kapitałowe. Podkreśla, że dzięki nim można inwestować swoje pieniądze nie posiadając fachowej wiedzy w tym zakresie. Oszczędzający mają możliwość śledzenia na bieżąco swoich środków dzięki oferowanej przez  PFR TFI aplikacji internetowej. Dodaje, że

Zamierzam wypłacić te środki, jak przestanę pracować, czyli mniej więcej po sześćdziesiątce. Natomiast fakt, że te środki posiadam i świadomość, że mogę je wykorzystać w każdej chwili daje mi takie poczucie bezpieczeństwa.

Mówi, że są dwie możliwości wypłaty środków z PPK na preferencyjnych zasadach. Pierwszą z nich jest wkład własny przy kupnie mieszkania. Wypłacone środki trzeba w ciągu 15 lat od wypłacenia zwrócić. W przypadku ich niezwrócenia będzie trzeba zapłacić podatek od zysku kapitałowego w wysokości 19 proc. Drugą możliwością jet przypadek poważnego zachorowania albo samego oszczędzającego, albo członka jego najbliższej rodziny. Wówczas można wypłacić do 25 proc. zgromadzonych na koncie środków.

Co w przypadku, gdy ktoś będzie miał otworzony rachunek PPK, a zmieni pracę? Dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK PFR TFI S.A. wyjaśnia, iż

Jeżeli zmieniamy pracę to rachunki PPK prowadzone z udziałem naszego byłego pracodawcy są nadal aktywne. Mamy dostęp do rachunku choćby przez Internet. Możemy tym rachunkiem zarządzać natomiast te rachunki nie są zasilane wpłatami.

Istnieje przy tym możliwość, by środki ze starego rachunku PPK przenieść na nowy. Rozmówczyni Adriana Kowarzyka wskazuje na podwójną rolę PFR TFI w PPK- nie tylko może zawrzeć umowę o zarządzanie, ale też musi jeśli pracodawca tego sobie zażyczy. Rozwiązania takie gwarantować ma powszechność systemu.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.