Jakub Bińkowski: jesteśmy instytucjonalnie przygotowani nawet na 10 mln uchodźców, o ile ich napływ będzie równomierny

Członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o kluczowych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Jakub Bińkowski  komentuje sytuacje gospodarczą, w której się znajdują polskie przedsiębiorstwa. Zwraca szczególną uwagę na kryzys spowodowany z jednaj strony pandemią, z drugiej rosyjską inwazją na Ukrainie i wyraża opinię, że polskie firmy są w sytuacji niepewności.

Niepewność wydaje mi się jest kluczowym czynnikiem determinującym to, w jaki sposób przedsiębiorstwa z różnych sektorów i przedsiębiorcy różnej wielkości myślą o perspektywach swojej działalności na najbliższe miesiące i lata. 

Jak podaje Jakub Bińkowski, badania przeprowadzone przez ZPP wykazują, że przedsiębiorcy mają raczej pesymistyczne nastroje co do przyszłości firm. Najgorzej w badaniach wypadł czynnik inwestycji. Członek zarządu ZPP również wiąże to z niepewnością o charakterze ściśle regulacyjnym.

Jednak ekspert uważa, że polska gospodarka radzi sobie relatywnie dobrze.

To ile w tym jest zasługi rządu to jest kwestia dyskusyjna. Naturalnie przez wszystkie w zasadzie światowe kryzysy, które do tej pory się zdarzały, polska gospodarka przechodziła w miarę suchą stopą z uwagi głównie na dynamizm, odwagę i kreatywność polskich firm.

Na zakończenie poruszona jest kwestia przyszłej odbudowy Ukrainy. Jakub Bińkowski mówi o tym, jakie firmy będą zainteresowane w ekspansji i wsparciu ukraińskiej gospodarki, a także z jakimi wyzwaniami będą musiały się zmierzyć i jak to wpłynie na rynek Polski.

Polskie przedsiębiorstwa mogą mieć spory udział w odbudowie Ukrainy; to spory potencjał na przyszłość.

Czytaj także:

Jeżeli chcemy zwalczać inflację, to musimy wiedzieć, że gospodarka spowolni i wejdzie w recesję – mówi Marek Chądzyński

K.P.

Jakub Bińkowski: Polski mały biznes dostanie po kieszeni. Trudno mi szukać jakichś pozytywów w Polskim Ładzie

Featured Video Play Icon

Dyrektor departamentu legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o zmianach, które niesie za sobą Polski Ład.

Jakub Bińkowski mówi na temat Polskiego Ładu. Jak podkreśla, zmiany dla większości pracowników, przedsiębiorców i ekspertów są niejasne i skomplikowane. Wielu zaś przedsiębiorców nie wie, jakie ma płacić podatki. Wobec czego będą musieli liczyć się z kolejnymi kosztami związanymi z doradztwem podatkowym.

Szereg nauczycieli zobaczyło niższe o kilkaset złotych wynagrodzenie w tym miesiącu.

Zauważa, że wielu Polaków nie może być pewnych jaką pensję otrzyma. Skomplikowano system. Nasz gość mówi, iż na Polskim Ładzie najwięcej zyskają najbiedniejsi- od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych. Jak przyznaje dyrektor departamentu legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w PŁ zawarta jest ulga dla klasy średniej Mechanizm ten dotyczy osób zarabiających od 5 700 do 10-11 tys. Jak wskazuje Bińkowski, w praktyce istnieje ryzyko, że zostaniemy poproszenie o zwrot ulgi, gdyż możemy przekroczyć próg dochodowy do niej uprawniający.

Od pewnego poziomu zarobków podatki będą trochę wyższe.

Istotne zmiany są dla tych którzy zarabiają więcej niż wynosi ulga dla klasy średniej. Po wejściu Polskiego Ładu w życie składki zdrowotnej nie można odpisać od podatku.

Mamy ulgi na robotyzację, na automatyzację.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego wskazuje, że w Polski Ładzie jest szereg ulg z których jednak skorzystać będą mogły wielkie, często zagraniczne firmy.

Polski mały biznes dostanie po kieszeni. […] Trudno mi tutaj szukać jakichś pozytywów.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

A.P.

Bińkowski: Recesja w Polsce ma charakter raczej płytki. Tarcza 4.0 jest na końcowym etapie

Jakub Bińkowski o przewidywanej recesji w Polsce, rozwiązaniach tarczy 4.0 i innych instrumentach oferowanych przedsiębiorcom oraz o tym, co się powinno zmienić na stałe w polskiej gospodarce.

Mamy prognozy mówiące że będziemy mieli spadek PKB o 4 do 7 proc.

Jakub Bińkowski zauważa, że na razie nie możemy mówić o zbyt głębokiej recesji, biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie w Polsce i reszcie Europy. Nie przewiduje wielkiego trzęsienia ziemi na rynku pracy. Informuje, że kończą się już prace nad tarczą 4.0. Instytucji wsparcia jest dużo, tak, że jak przyznaje, może być ciężka w nich się połapać. Odpowiednie informacje można znaleźć na stronie gov.pl, a poza tym:

Zarówno RPP jak i PR jak teraz PARP są dosyć aktywne jeśli chodzi o komunikowanie komunikowanie instrumentów dostępnych dla przedsiębiorców.

Dyrektor departamentu legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców sądzi, że rozwiązania takie, jak te dotyczące zdalnego świadczenia pracy powinny zostać na dłużej. Cieszy się, że zniesiono konieczność wnioskowania o umorzenie mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców i zautomatyzowano ten proces.

Nasz gość mówi także o pracach think tanku Warsaw Enterprise Institute nad programami odbudowy polskiej gospodarki. Chodzi o reformę prawa podatkowego i uproszczenie prawa gospodarczego.

Bardzo mocno podkreślamy rolę internetu i nowoczesnych technologii.

A.P.

Tarcza

Czy subwencje tarczy 2.0 obejmie podatek dochodowy? Bińkowski: Trzeba mieć nadzieję, że pojawi się oficjalna deklaracja

Jakub Bińkowski o tarczach rządowych, propozycji wyższych świadczeń dla bezrobotnych, skuteczności tarczy finansowej, tym, czy subwencje z niej będą opodatkowane i o otwieraniu gospodarki.

Potrzebujemy, żeby ludzie podejmowali zatrudnianie. Wprowadzanie nowych i podwyższanie dotychczasowych świadczeń, nie jest czymś, co byśmy popierali.

Jakub Bińkowski odnosi się do postulatów podniesienia zasiłków dla bezrobotnych. W tej sprawie propozycji płyną ze strony rządu, prezydenta i opozycji. Zauważa, że

Produkty oferowane przez ARP oferowane przede wszystkim dla sektora MSP.

Chodzi m.in. o finansowanie leasingu operacyjnego. Oferowane w ramach tarczy finansowej środki „nie stanowią pomocy publicznej”, więc mogą być łączone z innymi zapomogami. Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców odnosi się do kwestii czy subwencje ze środków PFR obłożone zostaną podatkiem dochodowym:

Obłożenie subwencji podatkiem dochodowym byłoby absurdalne.

Przyznaje, iż na razie nie było w tej kwestii oficjalnej deklaracji. Prezes PFR zapewnił jedynie we wpisie na Twitterze, że do tego nie dojdzie. Gość audycji „Wszystko o tarczy antykryzysowej” zauważa, że w przypadku wniosków o subwencji w ramach tarczy finansowej:

Nawet po kilkunastu godzinach pieniądze znajdują się na kontach przedsiębiorcy.

Podkreśla wagę kapitału obrotowego, jaki w ten sposób przedsiębiorcy otrzymują. Zwraca uwagę na uwzględnienie postulatu zwolnienia przedsiębiorców ze składek na ZUS. Odnosi się także do rozpoczęcia się III etapu otwierania gospodarki:

Widzimy, że jest plan działania i jest on realizowany.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Tarcza

Bińkowski: Tarcza finansowa ma szansę stać się instrumentem powszechnie używanym

Jakub Bińkowski o przewadze tarczy finansowej nad antykryzysową, gwarancjach kredytów de minimis BGK i tym, kto z nich korzysta i o tym, na jakim etapie jest rządowy projekt.

Niestety duża część firm uważa, że są to rozwiązania niewystarczające, przy czym co ciekawe im mniejsza firma, tym gorzej ona tę tarczę [antykryzysową] ocenia.

Jakub Bińkowski wyjaśnia przewagę tarczy finansowej nad antykryzysową. Wynika ona z mniejszej biurokracji koniecznej w przypadku tej pierwszej. Wskazuje na bariery wejścia związane z tą ostatnią. W przypadku tarczy finansowej „wiemy, jakie są warunki wstępne”, zwłaszcza jeśli „PFR będzie kontynuować politykę informacyjną”. Sądzi, że

[Tarcza finansowa] ma szansę stać się instrumentem powszechnie używanym.

Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców podkreśla wagę zachowania płynności przez firmy, z których część, zwłaszcza usługi, musiała całkowicie zawiesić działalność. Wskazuje na proste kryteria, na jakich oparte jest dofinansowanie z tarczy finansowej. Odnośnie się do gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyty de minimis, stwierdza, że z rozwiązań z tych skorzystają głównie średni i więksi przedsiębiorcy. Ci mniejsi bowiem mogą mimo ich mieć problem z uzyskaniem kredytu:

O kredyt, mimo tej akcji płynnościowej przewidzianej dla banków, wydaje się, że może być w aktualnej sytuacji trudniej.

Nasz gość wyjaśnia, że program rządowego wsparcia dla przedsiębiorców „został już notyfikowany do Komisji Europejskiej”, jednak nie wiadomo, czy ta już go zatwierdziła.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.