NN Investment partners TFI: Jesteśmy pionierem w rozwijaniu w Polsce inwestowania odpowiedzialnego społecznie

Jak przy okazji inwestowania dbać o środowisko naturalne? Artur Pazderski o potrzebie oszczędzania, holenderskim systemie emerytalnym i „odpowiedzialnym inwestowaniu”.

 

Polacy nie są świadomi tej potrzeby- niewielu z nas oszczędza. Badania prowadzone w trakcie pandemii pokazały, że niewielu Polaków ma oszczędności powyżej trzech miesięcy.

Artur Pazderski tłumaczy, czemu należy oszczędzać. W Polsce nie ma takiej kultury oszczędzania, jak np. w Holandii. Ta ostatnia ma lepszy system emerytalny od Polski, w której kwota zastąpienia wynosi ok. 20-30 procent.

System emerytalny holenderski jest jednym z bardziej rozwiniętych na świecie. To przede wszystkim jest widoczne w tzw. stopie zastąpienia, czyli relacji naszej emerytury do ostatniej pensji. Tamta stopa zastąpienia wynosi pewnie około stu procent, czyli nasza emerytura praktycznie będzie równowartością naszej ostatniej pensji.

Zachęcić Polaków do oszczędzania ma PPK. Menedżer ds. Sprzedaży NN Investment partners TFI zauważa, że w działających na podobnej zasadzie jak PPK funduszach inwestycyjnych, które uruchomili w 2012 r. średnia stopa zwrotu wynosi po ośmiu latach 30 procent. Jest tak pomimo tegorocznych turbulencji na rynkach finansowych, co pokazuje, że „te stopy długoterminowo są na pewno dodatnie i tylko trzeba być cierpliwym”.

Nasz gość informuje, że w przypadku NN Investment partners TFI opłata za zarządzanie wynosi 0,36 proc. z 0,5 dopuszczalnych. Tymczasem opłata ta w przypadku funduszy inwestycyjnych poza PPK wynosi w tym roku do dwóch procent. Pokazuje to, że

PPK jest bardzo tanim sposobem na to dodatkowe oszczędzanie, inwestowanie w funduszach inwestycyjnych.

Jak przy inwestowaniu troszczyć się o środowisko? Korzystając z rozwiązania, którego pionierem w Polsce jest NN Investment partners TFI, czyli z tzw. odpowiedzialnego inwestowania. Polega ono na tym, że

Zarządzający naszymi funduszami inwestycyjnymi […] podejmując decyzję o wyborze danej spółki do portfela funduszu PPK biorą też pod uwagę takie kryteria jak chociażby: czy spółka wpływa negatywnie na środowisko, czy nie; jaką ma  historię działalności, jaki ma ład korporacyjny; jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne profile działalności.

Artur Pazderski mówi o wdrażaniu firm z drugiej i trzeciej fali PPK. Pracodawcom oferowane są szkolenia on-line.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Zapotoczny: Polska jest jednym z większych krajów, i zasługuje na to, by mieć bogatych obywateli

Oszczędzanie w innych , niż Pracownicze Plany Kapitałowe, podmiotach, np. w bankach, jest zdecydowanie mniej opłacalne – mówi szef portalu PPK.

Robert Zapotoczny mówi o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Informuje, że w związku z pandemią koronawirusa przesunięte zostały terminy dopełnienia formalności związanych z PPK.

Tłumaczy, czym one są i dlaczego warto wybrać ten jeden z obowiązkowych pakietów świadczeń pracowniczych.

Pieniądze w ramach PPK są gromadzone na naszym prywatnym koncie, i mogą być w całości wypłacone po 60 roku życia.

Jak dodaje szef portalu PPK:

Oszczędzanie w innych podmiotach, np. w bankach, jest zdecydowanie mniej opłacalne.

Według Roberta Zapotocznego wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest niezbędną kontynuacją reformy emerytalnej sprzed 2o lat.

Możliwość inwestowania w PPK jest dużo większa niż wcześniej w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych.

Nasz gość podkreśla, że każdy z nas powinien oszczędzać, abyśmy byli majętni.

Polska jest jednym z większych krajów, i zasługuje na to, by mieć bogatych obywateli.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Zapotoczny: Pracownicze Plany Kapitałowe będą obsługiwać najbardziej sprawdzone instytucje finansowe

Prezes PFR Portal PPK przedstawia zasady funkcjonowania PPK. Wskazuje, że są one kolejną odpowiedzią na konieczność usprawnienia polskiego systemu emerytalnego.

 

 

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny mówi o zainteresowaniu Polaków Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jak relacjonuje, bardzo licznie zgłaszają się pracodawcy. Mają oni obowiązek podpisać umowę o zarządzanie do 24 kwietnia. Dotyczy to wszystkich zatrudniających więcej niż 50 osób. Listę instytucji, z którymi można taką umowę podpisać znajduje się a stronie internetowej Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zawarcie takiej umowy nie niesie za sobą każdych kosztów.  Robert Zapotoczny zapewnia, że instytucje uprawnione do zarządzania PPK zostały dokładnie sprawdzone pod kątem ich zdolności do podejmowania takich działań. W większości mają zresztą doświadczenie w zarządzaniu Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi. Jak z żalem mówi jednak rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego o:

Brak zaufania do instytucji finansowych jest główną przyczyną rezygnacji z programu, bez nawet zapoznania się z jego szczegółami.

Robert Zapotoczny zapewnia, że pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatnymi środkami obywatelami. Dodaje, że w przypadku ciężkiej choroby będzie można wypłacić 25% zebranych funduszy, a także sobie samemu udzielić pożyczki na zakup nieruchomości ( przed 45 rokiem życia).

Prezes PFR Portal PPK przedstawia szczegółowe wyliczenia związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przypomina, że przygotowano dla jego uczestników 250 zł wpłaty powitalnej. Zwraca uwagę, że współczesna sytuacja społeczna wymaga usprawnienia systemu emerytalnego, który został skonstruowany jeszcze w czasach Otto von Bismarcka:

Cały system był oparty na zastępowalności pokoleń […] Dzisiaj mamy inną piramidę demograficzną. Młodzi ludzie przesunęli moment zakładania rodzin, więc zastępowalność pokoleń jest trudniejsza do osiągnięcia.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T / A.W.K.

Henryk Kowalczyk (PiS) odpiera zarzuty opozycji: Mówienie o tym, że budżet jest niezrównoważony to bzdura

Poseł PiS Henryk Kowalczyk mówi o sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pracach parlamentu nad budżetem państwa. Stwierdza, że polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie.

 

 

Przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk mówi o sytuacji międzynarodowej w związku z ostatnimi wydarzeniami w Iraku i jej wpływie na bezpieczeństwo Polaków:

Politycy Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim premier, ministrowie i prezydent przywiązują wielką wagę do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Myślę, że możemy czuć się bezpieczni.

Parlamentarzysta mówi o żmudnych pracach Sejmu nad budżetem państwa. Zapowiada, że przed jego uchwaleniem będzie analizowany na ok. 20 posiedzeniach różnych komisji sejmowych.Odnosząc się do spekulacji dotyczących ewentualnego skrócenia przez prezydenta kadencji Sejmu ze względu na późne uchwalenie budżetu, poseł Henryk Kowalczyk wyraża nadzieję, że Andrzej Duda nie zachowa się jak „purysta prawny”.

Henryk Kowalczyk odpiera zarzuty polityków opozycji, którzy twierdzą, że budżet zrównoważony to „humbug”:

Dziwię się, że zapisy budżetowe, liczby, kogoś nie przekonują. […] Liczby to są twarde dane, a jeżeli za tymi liczbami stoją pieniądze, to o czym tu dyskutować? Mówienie o tym, że budżet jest niezrównoważony to bzdura.

Polityk przypomina, że za rządów obecnej opozycji w budżecie była ogromna dziura:

Widać jak bardzo rozkradano wpływy podatkowe do budżetu państwa. […] Liczymy, że budżet zrównoważony stanie się normą.

Rozmówca Łukasza Jankowskiego wskazuje, że priorytetowym celem jest utrzymywanie relacji długu publicznego do PKB na stabilnym poziomie. Podkreśla, że plan doprowadzenia w ciągu najbliższych kilku lat do poziomu 4 tys. zł jest nadal aktualny. Zapewnia, że rząd będzie dążył do tego, by rozwarstwienie społeczne było jak najmniejsze.  Utrzymuje również, że system ubezpieczeń społecznych pod rządami Zjednoczonej Prawicy jest w bardzo dobrym stanie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.