Podziały są normalne, nienormalna jest nienawiść / ksiądz prałat Józef Maj w Radiu WNET [VIDEO]

– Byle jaka kwestia wywołuje bluzgi. Powinniśmy odbudowywać formy dialogu, kluby dyskusyjne, miejsca, gdzie ludzie nauczyliby się ze sobą rozmawiać – powiedział gość Poranka WNET.

Kornel Morawiecki w Poranku Wnet: Działania KOD-u i Frasyniuka to celowe uderzenie w cywilizacyjny rdzeń polskości

Marszałek senior w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim powiedział, że protesty KOD-u w kolejne miesięcznice smoleńskie wykraczają poza działania normalnej opozycji, a mają charakter bluźnierczy.

Próba zablokowania 10 czerwca na Krakowskim Przedmieściu legalnego zgromadzenia przez działaczy organizacji związanych z opozycją, jak Obywatele RP oraz Komitet Obrony Demokracji, ciągle budzi wielkie emocje. Szczególnie że przeciwnicy rządu zapowiadają dalsze działania w celu rozbijania miesięcznic smoleńskich.

[related id=24479]

Według Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, legendarnego przywódcy Solidarności Walczącej, to, co robi KOD pod przewodnictwem Władysława Frasyniuka, łamie przyjęte normy działań opozycji: – Jego zachowania są bardzo naganne. To jest zachowanie na granicy bluźnierstwa. Miesięcznica to jest coś w rodzaju takiego obrzędu pogrzebowego, takiego płaczu po nieszczęściu. Te uroczystości odbywały się po mszy świętej, kiedy osoby szły pod Pałac Prezydencki.

Zdaniem gościa Poranka Wnet sprawa zachowania 10 czerwca to jest pójście dalej niż bycie w opozycji czy pokazanie, jak daleko sytuujemy się od instytucji państwa i obecnego rządu: – Ten protest dotyka rdzenia naszej tożsamości – podkreślił marszałek senior, dodając, że: – nasze korzenie wyrastają z chrześcijaństwa, z szacunku dla zmarłych. Więc zachowania opozycji z 10 czerwca uderzają w coś więcej niż w samo państwo, to jest uderzenie w naszą cywilizację.

Sprawa smoleńska jest tak bolesna, ponieważ ona nas bardzo dzieli, i to jest kwestia zasadnicza. Obydwie strony powinny starać się te podziały zasypać. Można mieć różne zdanie na temat tego, co się stało w Smoleńsku, ale nie można na tym budować bloków politycznych, bo to będzie bezproduktywne – stwierdził Kornel Morawiecki.

Przewodniczący koła Wolni i Solidarni mówił również o prezydenckiej propozycji referendum na temat nowej konstytucji, o której uchwalenie marszałek senior nawołuje od lat: – To musiałaby być konstytucja, która będzie na takim poziomie, aby podziały istniejące w naszym społeczeństwie zostały zniwelowane. Sprawa konstytucji to jest kwestia świeżego spojrzenia na nową rzeczywistość cywilizacyjną, jaka pojawia się wokół nas. Jak chociażby fakt, że zmienia się podejście do pracy, z wymiaru materialnego, do wymiaru intelektualnego. To są przemiany, które powinny być zauważone również przez najważniejsze akty prawne.

– To musi być konstytucja sensu, która będzie starała się zbliżyć społeczeństwo i nie dzielić nas na osoby wierzące i niewierzące. My jak na razie nie wiemy, o co pytać w tym referendum. W tej chwili jesteśmy nieprzygotowani do tej debaty. Nie ma poważnych rozmów na poziomie akademickim, na poziomie prawnym. Ja nie widzę możliwości, abyśmy mogli tę prace przygotowawczą przeprowadzić w ciągu jednego roku – powiedział na zakończenie rozmowy Kornel Morawiecki.

ŁAJ

Ks. prałat Józef Maj: Skończyła się epoka Wielkiego Muru, zaczęła się epoka obecności Chin w świecie Zachodu [VIDEO]

O tym, jak siła i aktywność Chin wpływają na sytuację na świecie i procesy integracyjne w Europie oraz o chińskich chrześcijanach – mówił gość Krzysztofa Skowrońskiego w Poranku Wnet.

Zdaniem kapelana i członka Rady Fundacji „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczął się nowy rozdział w historii świata. Nie ma już chińskiego izolacjonizmu. Aktywność Chin w Europie przyspieszać będzie integrację całej Europy, włącznie z Rosją. Przyspieszy więc integracja euroazjatycka.

Ksiądz prałat opowiadał też o katolikach w Chinach, których jest prawdopodobnie  nawet 100 milionów. Ich sytuacja wciąż nie jest dobra. Wielu z nich wciąż musi pozostać tzw. kryptokatolikami, którzy nie mogą przyznawać się do swojej wiary. Stolica Apostolska podejmuje jednak wysiłki dyplomatyczne, żeby zmienić sytuację Kościoła w Chinach.

Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż Chińczycy boją się Kościoła na zasadzie, że jak coś im nie podlega, to jest im wrogie. Lęk ten wynika też z niezrozumienia i niewiedzy. Gdyby władze chińskie przeanalizowały sytuację w innych krajach, zobaczyłyby, że chrześcijaństwo wzmacnia struktury społeczne.

Istotnym zagadnieniem jest kwestia udziału innych niż Stolica Apostolska państw w pracy dyplomatycznej, która mogłaby doprowadzić do większego zrozumienia obecności chrześcijan w Chinach przez władze chińskie. Problemem jest jednak brak formuły funkcjonowania świeckich katolików w Kościele – to, na ile ich działalność ma być spójna z działaniami samego Kościoła. Jest wiele chrześcijańskich państw, ale nie wspierają one Stolicy Apostolskiej w staraniach na rzecz poprawy położenia chrześcijan w Chinach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

JS

 

Południe Radia Wnet 8 czerwca 2017

Poseł Janusz Szewczak mówił o najważniejszych wydarzeniach aktualnej sesji sejmu, a ksiądz Józef Maj opowiedział o Dniu Polskim w Kolegium św. Stanisława Kostki kształcącym młodzież polonijną.

Ks. prałat Józef Maj – kapelan opozycji czasów PRL;

Janusz Szewczak – ekonomista, poseł PiS;


Prowadzący: Antoni Opaliński

Realizator: Karol Zieliński


Janusz Szewczak o ważnych ustawach dyskutowanych i uchwalanych obecnie w parlamencie.

Ks. Józef Maj o Dniu Polskim w kolegium św. Stanisława Kostki, gdzie kształci się młodzież pochodzenia polskiego z terenów położonych na wschód od Bugu i Sanu.

 

Ks. Józef Maj: Konflikt w Syrii przypomina wojnę domową w Hiszpanii, gdzie imperia uczyniły sobie pole starcia

Nikt nie pokusił się na to „multikulti” jest prymitywnym sloganem, że aż krępującym do powtarzania. Europa albo się zacznie bronić albo zostanie zislamizowana – powiedział w Poranku Wnet ks. Józef Maj

 

23 stycznia mają rozpocząć się rozmowy pokojowe w Astanie stolicy Kazachstanu, swój udział zapowiedzieli również przedstawiciele rebeliantów. O wojnie w Syrii rozmawialiśmy z ks. Majem, który przebywał w Damaszku na zaproszenie patriarchy Grzegorz III

Z księdzem prałatem rozmawialiśmy o rozmowach pokojowych, które mają rozpocząć się w stolicy Kazachstanu – Kiedy 23 grudnia zostało podpisane porozumienie pokojowe to zawarto trzy zasadnicze warunki. To pierwszym warunkiem było zaprzestanie walk, drugim wkroczenie wojsk rosyjskich tam gdzie wycofywali się rebelianci, a po trzecim warunkiem było rozpoczęcie rozmów nad traktatem pokojowym.

(…)

Prezydent Syrii bardzo mocno stawia kwestie integralności terytorialnej Syrii. To oznacza, że nie będzie chciał dopuścić do powstania nowego typu państwa islamskiego na jego terenie. Zdaniem Assada nie ma miejsca na kadłubowe państwo na jego terytorium – podkreślił gość Poranka Wnet.

Zdaniem ks. Maja wojna w Syrii to pole starcia dla wielkich imperiów – Sytuacja w Syrii, przypominała mi wojną domową w Hiszpanii, gdzie zewnętrze siły uczyniły sobie pole starcia. Pokój jest zwycięstwem Syrii, ale też Rosja dobrze wyszła na tym konflikcie.

Zachodzi proces, że coraz mniejsze wpływa ma kultura oraz sztuki, a znaczenie utrzymują dwa podmioty to jest polityka i religia – podkreślił ks. Józef Maj.

 

ŁAJ