Ks. prałat Józef Maj: Skończyła się epoka Wielkiego Muru, zaczęła się epoka obecności Chin w świecie Zachodu [VIDEO]

O tym, jak siła i aktywność Chin wpływają na sytuację na świecie i procesy integracyjne w Europie oraz o chińskich chrześcijanach – mówił gość Krzysztofa Skowrońskiego w Poranku Wnet.

Zdaniem kapelana i członka Rady Fundacji „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczął się nowy rozdział w historii świata. Nie ma już chińskiego izolacjonizmu. Aktywność Chin w Europie przyspieszać będzie integrację całej Europy, włącznie z Rosją. Przyspieszy więc integracja euroazjatycka.

Ksiądz prałat opowiadał też o katolikach w Chinach, których jest prawdopodobnie  nawet 100 milionów. Ich sytuacja wciąż nie jest dobra. Wielu z nich wciąż musi pozostać tzw. kryptokatolikami, którzy nie mogą przyznawać się do swojej wiary. Stolica Apostolska podejmuje jednak wysiłki dyplomatyczne, żeby zmienić sytuację Kościoła w Chinach.

Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż Chińczycy boją się Kościoła na zasadzie, że jak coś im nie podlega, to jest im wrogie. Lęk ten wynika też z niezrozumienia i niewiedzy. Gdyby władze chińskie przeanalizowały sytuację w innych krajach, zobaczyłyby, że chrześcijaństwo wzmacnia struktury społeczne.

Istotnym zagadnieniem jest kwestia udziału innych niż Stolica Apostolska państw w pracy dyplomatycznej, która mogłaby doprowadzić do większego zrozumienia obecności chrześcijan w Chinach przez władze chińskie. Problemem jest jednak brak formuły funkcjonowania świeckich katolików w Kościele – to, na ile ich działalność ma być spójna z działaniami samego Kościoła. Jest wiele chrześcijańskich państw, ale nie wspierają one Stolicy Apostolskiej w staraniach na rzecz poprawy położenia chrześcijan w Chinach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

JS

 

Komentarze