Dr Kuźmiuk: Wojciechowski był brutalnie przesłuchiwany w PE przez dyspozycję polityczną. Chciało tego m.in. PSL [VIDEO]

– Europoseł Kalinowski z PSL najpierw forsował powiązanie wydatków UE z samorządnością, a potem żądał od Wojciechowskiego wyłączenia z tej zasady rolnictwa. To hipokryzja! – mówi dr Zbigniew Kuźmiuk.


Dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, odnosi się do zaakceptowania przez koordynatorów grup politycznych w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE kandydatury Janusza Wojciechowskiego. Fakt ten oznacza, że od objęcia teki unijnego komisarza ds. rolnictwa dzieli go tylko jeden etap – zaplanowane na 23 października głosowanie w Parlamencie Europejskim, kiedy to unijne ciało ustawodawcze będzie musiało zaakceptować cały nowy skład Komisji Europejskiej. Gość Poranka sądzi jednak, że krok ten jest jedynie formalnością.

Zakładam, że skoro wysłuchania zmierzają już do końca i kończą się pozytywnie, to oznacza, że skoro każdy z komisarzy dostał poparcie w komisji Parlamentu Europejskiego, która odpowiada za dany obszar, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ostatecznie cała Komisja nie uzyskała większości. Więc w jakimś sensie to, co stanie się 23 października (…), jest już formalnością.

Dr Kuźmiuk komentuje także doniesienia medialne, według których pierwsze przesłuchanie Wojciechowskiego z 1 października miało pozbawić go szans na zostanie komisarzem.

Trzeba powiedzieć, że wtedy ta presja polityczna była naprawdę ogromna. Byłem także na posiedzeniu koordynatorów i koordynatorzy zaprzeczali temu, co słyszałem i widziałem na sali! Wtedy była dyspozycja polityczna, także nacisk europosłów Platformy, że kandydata trzeba absolutnie przeczołgać, w związku z tym rzeczywiście był brutalnie czołgany.

Europoseł zaznacza przy tym, że na skompromitowaniu kandydata zależało również politykom PSL. Przypomina, że to właśnie członkowie Europejskiej Partii Ludowej, do której należą m.in. politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przegłosowali powiązanie wydatków unijnego budżetu z praworządnością.

To Himalaje hipokryzji! To zrobił [Jarosław – przyp. red.] Kalinowski! Rzecz nieprawdopodobna, jak można najpierw tę zasadę forsować, (…) żeby parę miesięcy później, atakując polskiego kandydata, żądać od niego, żeby wydatki na rolnictwo z tego mechanizmu [uzależnienia od praworządności – przyp. red.] wyłączyć. (…) PSL nie zapisało się pozytywnie, jeśli chodzi o to wysłuchanie i moim zdnaiem w tych wyborach za to zapłaci.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.K.

„Nasz Dziennik”: Rolnicy chcą ochrony przed bezprawnymi działaniami aktywistów „ekologicznych”

Poseł Jarosław Sachajko i Krysztof Przedpełski z KRIB mówią w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o problemie uznaniowego odbierania zwierząt hodowcom i rolnikom przez „ekologów”.

Hodowcy wielokrotnie zwracali uwagę na problem skandalicznych nadużyć ze strony ekoterrorystów- podaje „Nasz Dziennik”.

Jarosław Sachajko (ruch Kukiz’15), przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest jednym z inicjatorów projektu ustawy  mającej chronić rolników przed bezprawnymi działaniami „przyjaciół zwierząt” (o której mówił w wywiadzie w Radiu WNET). W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” powiedział, że:

Nie tylko rolnicy, ale wszyscy posiadacze zwierząt – głównie tych rasowych – mają problemy z tzw. organizacjami prozwierzęcymi. Nasze propozycje idą w tym kierunku, aby zwierzęta, które są odbierane – jeśli zostanie stwierdzone, że dokonało się to bezpodstawnie – wracały do swoich prawowitych właścicieli na podstawie decyzji administracyjnej, a nie długotrwałego i kosztownego procesu cywilnego.

Obecnie do odebrania zwierzęcia rolnikowi lub hodowcy wystarczy decyzja „upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt”. Gdy uzna on, że inwentarz jest przetrzymywany w niewłaściwych warunkach bytowania, rolnikowi jest odbierana jego własność.

Trudniejsze jest, jak zwraca uwagę Sachajko, odwołanie się od decyzji:

Takie poważne narzędzie dano tzw. ekologom. Ale jeżeli właściciel walczy o swoje prawa i udowodni, że odebrano mu zwierzęta bezpodstawnie, to zaczyna się dla niego droga przez mękę. Musi wejść na ścieżkę cywilną, wiąże się to z dodatkowymi kosztami i długotrwałym procesem.

O problemie nadużyć ze strony ekologicznych aktywistówmówi także Krzysztof Przedpełski z Krajowej Rady Izb Rolniczych:

Zastanawiającym i dyskusyjnym jest brak w ustawie jakichkolwiek wymogów dla organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Praktycznie każda organizacja może wpisać sobie taką działalność.

W ocenie Krzysztofa Przedpełskiego system powinien być uszczelniony. Dzisiaj podstawą do uzyskania możliwości odebrania zwierzęcia jest status organizacji prozwierzęcej.

A.P.