Mikołaj Górecki: O wielkim muzycznym przedsięwzięciu na rynku lubelskim

O przeżywaniu 450-lecia Unii Lubelskiej w „Poranku WNET” opowie nam dziś Mikołaj Górecki – polski kompozytor muzyki współczesnej.

 

 

Wieczorem na rynku lubelskim pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika została odprawiona Msza św. z okazji 450-tej rocznicy Unii Polsko-Litewskiej.

Pomysł na utwór, który można było usłyszeć na wczorajszej uroczystości powstał na jesieni zeszłego roku. Głównym pomysłodawcą był Wojciech Rodek – dyrektor Filharmonii Lubelskiej. Gość „Poranka WNET” tłumaczył również, jak powstaje proces komponowania utworu Credo mówiąc:

W moim odczuciu jest to najważniejsze jeśli chodzi o tą idee, bez Credo nie byłoby Mszy.

Podkreśla on zastosowanie głosu męskiego barytonu jedynie do tej części Mszy, aby podkreślić wyjątkowość tego momentu.

Koncert ten był nietypowy, nie był to koncert dla otwartej publiczności, a chór i orkiestra miały dość skomplikowane zadanie – zaznacza Mikołaj Górecki.

Warto podkreślić, że muzycy należący do orkiestry byli nie tylko z innych miast, ale także z innych krajów, co było dla nich dodatkową trudnością. Chóry pochodziły m.in. z Rygi, Łotwy, Litwy, Wilna oraz Białorusi. Usłyszeć można było także polski chór lubelski. Cały region połączony został w jedną grupę, pokazując tym samym symbol jedności krajów biorących udział w tym wydarzeniu.

M.N.

Każda unia wymaga harmonizowania interesów – wniosek z epoki jagiellońskiej jest aktualny również dziś

Wybór drogi dokonany przez Polaków na przełomie XIV i XV wieku determinuje naszą historię aż po dziś dzień. Profesor Andrzej Nowak mówi o trzecim tomie Dziejów Polski dotyczącym m.in. unii z Litwą

Ukazał się trzeci tom Dziejów Polski profesora Andrzeja Nowaka, obejmujący lata 1340-1468 i zatytułowany Królestwo Zwycięskiego Orła. Czasy Kazimierza Wielkiego, Andegawenów i pierwszych Jagiellonów to lata, kiedy Polska staje się jednym z dominujących aktorów dziejów Europy Wschodniej. W Programie Wschodnim Radia WNET i Radia Warszawa profesor Andrzej Nowak mówił o znaczeniu tej epoki dla współczesności, nie tylko polskiej.

– Punktem wyjścia jest rok 1340, kiedy Kazimierz Wielki przejmuje spadek na Rusi Czerwonej i jednocześnie – zmuszony geopolityczną przewagą przeciwników – żegna się ze Śląskiem. Wybór Wschodu jako źródła siły dla historii Polski i jednocześnie misji dziejowej, w której Polska będzie ścierać się z innymi kandydatami do opanowania Europy Wschodniej, zdeterminuje dalsze wieki naszej historii, aż po dzień dzisiejszy.

Nie byłoby dziś Ukrainy, Białorusi , Litwy, gdyby nie kilka wieków współpracy, wymiany kulturowej i wpływu  kultury politycznej idącej przez Polskę z Europy Łacińskiej na ten obszar. Mielibyśmy jedno państwo „ruskie”, moskiewskie za wschodnią granicą, a być może bylibyśmy jego zachodnią marchią.

Idea sięgająca czasów Giedymina i Łokietka została zrealizowana przez „Panów Małopolskich” – znakomitą i dojrzałą elitę polityczną ówczesnej Polski i przez  samego wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. To było wspólne dzieło – na tym przecież polega unia.

Historyk wskazuje, że każda unia pomiędzy nawet tylko dwoma podmiotami wymaga ciągłego harmonizowania konsensusu  –  ten wniosek z  opowieści w tym tomie ma znaczenie nie tylko historyczne.

ax