Andrzej Nowak, Autor w serwisie WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj
Profesor Andrzej Nowak - historyk, sowietolog, pisarz i publicysta, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ.

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ (1982), od 1983 r. związany z Instytutem Historii PAN w Warszawie, gdzie od 2002 r. kieruje Pracownią Dziejów ZSRR i Europy Wschodniej. Działacz opozycyjny przed rokiem 1989. Wybitny uczestnik życia społecznego i politycznego III RP po stronie konserwatywnej. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych o tematyce publicystycznej i historycznej. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działalność zawodową i patriotyczną. W 2014 roku rozpoczął publikację 6-tomowego cyklu „Dziejów Polski”.

Artykuły i audycje