Prof. Zbigniew Krysiak: Przewodniczący Juncker przyjechał na szczyt Trójmorza, żeby wbić klin pomiędzy państwa regionu

Zdaniem polskiego ekonomisty idea Trójmorza przeszła z wymiaru politycznego, na obszar realnych działań gospodarczych, w które mocno zaangażował się biznes amerykański, wyraźnie obecny w Bukareszcie.

 

W środę zakończył się trzeci szczyt państwa Tórjmorza, organizowany w Bukareszcie, jednym z przedstawicieli Polski, którzy zabierali głos w trakcie oficjalnych dyskusji i paneli, był prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista związany z SGH oraz prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana.

Jak wskazał w czasie rozmowy z Radiem Wnet prof. Zbigniew Krysiak w uczestnicy szczytu Trójmorza dostrzegało potrzebę budowanie wspólnoty opartej na innych założeniach ideowych, niż obecnie dominujące na zachodzie Europy: Odnosząc się do wartości chrześcijańskich, było wiele uwag w kontekście tej destrukcji, która dzieje się w Europie Zachodniej. (…) Istotnie się zauważać i widzi się takie wewnętrzne wyczucie różnych osób przedsiębiorczych ministrów czy szefów instytucji, ale też licznej grupy ze Stanów Zjednoczonych. To budzi nadzieję, że inicjatywa Trójmorza, powinna być wspólnotą narodów Trójmorza, bo jeśli będzie tylko oparta na prostych wymiarach w zakresie osiągania parametrów ekonomicznych, to będzie szła w kierunku, który może być podobny do tego, co dzieje się teraz w Europie Zachodniej.

Prof. Zbigniew Krysiak odniósł się do wystąpienia przewodniczącego Komisji Europejskiej, które zdaniem polskiego ekonomisty przyjechał na szczyt Trójmorza, żeby dzielić kraje, wchodzące w jego skład: W ramach wypowiedzi Jean-Claude Junckera nie pojawiło się bezpośrednie odniesienie do Polski ani Węgier, ale wszyscy słuchacze odebrali to jednoznacznie, ponieważ podczas właśnie tego przemówienia pojawiło się przesłanie, że do wszystkich inwestycji potrzebne są zasady i prawo, którego ciągle brakuje.

Chociaż w retoryce przewodniczący Komisji Europejskiej, mówi, że popiera ideę Trójmorza, ale jednak to jest jakieś wbijanie klina, polegające na tym, żeby uczestnicy szczytu uważali, że zasadniczą sprawą jest cały czas dominacja Brukseli – podkreślił prof. Zbigniew Krysiak.

Prezes Instytutu Myśli Schumana wskazał również na biznesowy wymiar trzeciego szczytu Trójmorza: Tutaj już się włącza kapitał i on ma jakby takie dwa strumienie. Pierwszy strumień to są te projekty, które stanowią pewien montaż środków z Unii Europejskiej. Drugi składnik to są środki właśnie biznesu w dużej mierze amerykański. W ramach szczytu powstało również nowe źródło finansowania po podpisaniu listu intencyjnego o utworzeniu funduszu dla Trójmorza, który na początek będzie miał kwotę około 5 miliardów euro. Na fundusz będą się składać, środki inwestorów amerykańskich oraz w poszczególnych instytucji finansowych z krajów Trójmorza, jak i też z europejskich banków inwestycyjnych.

Paweł Kukiz: Wizyta Donalda Trumpa była bardzo dobra dla Rzeczypospolitej. Relacje z USA są najlepsze w naszej historii

Lider Ruchu Kukiz’15 w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie bardzo pozytywnie ocenił efekty wizyty Donalda Trumpa w Warszawie na szczycie Trójmorza oraz jego publiczne wystąpienie na placu Krasińskich.

– Z całą pewnością była to bardzo dobra wizyta z punktu widzenia Rzeczypospolitej. Bardzo ważne było wskazanie Polski jako wzorca, tak współpracy w ramach w NATO, jak i wzorca dla cywilizacji europejskiej i cywilizacji chrześcijańskiej – zaznaczył Paweł Kukiz.

W czwartek na placu Krasińskich prezydent USA podkreślił rolę Polski jako sprawdzonego sojusznika i obrońcę wartości Zachodu, także w ramach NATO. – Jestem tu dzisiaj nie tylko po to, by odwiedzić starego sojusznika, ale też pokazać was jako przykład wolności innym, którzy poszukują wolności i którzy chcą zebrać w sobie odwagę i gotowość, aby bronić naszej cywilizacji – powiedział Donald Trump.

Zdaniem Pawła Kukiza wystąpienie Donalda Trumpa trafiło do serc Polaków. – Z całą pewnością podbuduje to morale Polaków, szczególnie tych, dla których słowa Bóg, honor, ojczyzna mają zasadnicze znaczenie. Wygląda na to, że relacje polsko–amerykańskie po raz pierwszy wyglądają bardzo dobrze.

– Mnie niczego nie zabrakło [w przemówieniu Donalda Trumpa na pl. Krasińskich] – podkreślił Paweł Kukiz. – Trudno wymagać od prezydenta USA, na dzień przed spotkaniem z Putinem, jakichś bardzo mocnych deklaracji czy określania szczegółów gwarancji bezpieczeństwa Polski. Ale jednoznacznie wskazał na artykuł 5, podkreślił, że Polska jako jeden z niewielu członków NATO wywiązuje się ze swoich zobowiązań. To zapewnienie gwarancji było tak jasne, że ciężko oczekiwać czegoś więcej.

Najpierw Polska powinna się wewnętrznie przeorganizować i być silnym państwem, a następnie przejść do budowania idei Trójmorza – zaznaczył lider Ruchu Kukiz’15.

Paweł Kukiz odniósł się również do opinii podnoszonych przez posłów Platformy i Nowoczesnej, że gaz amerykański będzie droższy od dostaw z Rosji. – Nie ma nic cenniejszego niż wolność – zaznaczył.

ŁAJ

Konrad Szymański dla Radia Wnet: Musimy zasypywać różnice dzielące Europę i Amerykę. To jest sens szczytu Trójmorza

O tym, jak wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa i szczyt państw Trójmorza w Warszawie wpisują się w polską wizję naprawy Unii, rozmawialiśmy z Konradem Szymańskim, wiceministrem spraw zagranicznych.

Zdaniem Konrada Szymańskiego, rozpoczynający się jutro szczyt w Warszawie, na którym pojawi się 12 delegacji z regionu Europy Środkowej oraz prezydent USA, wpisuje się w polską politykę naprawy i rewitalizacji Unii Europejskiej.

– Związek szczytu państw Trójmorza z polityką europejską jest bardzo silny, ponieważ mówimy o 12 krajach, które pragną odgrywać znaczącą rolę w Unii; chcą także, aby ten projekt uległ rewitalizacji – podkreślił wiceszef MSZ. – Z punktu widzenia polityki europejskiej zależy nam na tym, aby promować jedność Europy i Ameryki. Bez względu na to, jakie są między nami różnice, w interesie obu partnerów jest, aby te podziały zasypywać, a nie je pogłębiać.

Mam nadzieję, że żaden poważny europejski polityk nie myśli, że nasz dobrobyt i bezpieczeństwo mogą być realizowane w kolizji z jakimkolwiek krajem Zachodu, także z USA – podkreślił minister Szymański, odnosząc się do wypowiedzi polityków z Europy Zachodniej, którzy nieprzychylnie patrzą na obecną administrację w Białym Domu.

Wiceminister powiedział też, że szczyt Trójmorza stanowi także ważny element w toczącej się debacie nad przyszłym kształtem wspólnoty europejskiej po Brexicie. – Dzisiaj Unia Europejska wchodzi w fazę przemian, więc jest oczywiste, że każda forma regionalnej koordynacji jest ważna, tak aby wszystkie kraje mogły brać udział w dyskusji o reformie wspólnoty. Państwa naszego regionu rozumieją, że wszelkie koncepcje podziału Unii osłabiają Europę.

Konrad Szymański podkreślił, że polski rząd przykłada dużą wagę do koncepcji Trójmorza i będzie organizował w jej ramach dalsze współdziałanie. – Chcemy inwestować we wszelkie formy współpracy regionalnej, ponieważ widzimy wyraźnie, że ta grupa państw powinna być bardziej widoczna i słyszana w systemie unijnym. Zamierzamy temu pomagać i każdy, kto zauważy ten pomysł i nasze czyste intencje, będzie chciał, aby takie formaty przetrwały. To zależy od wszystkich stolic, czy uwierzą, że warto w ten sposób współpracować. To jest nasz własny wkładu do procesu europejskiego – podkreślił wiceminister.

Zdaniem Konrada Szymańskiego sprawa rozwiązania kryzysu imigracyjnego zależy od rozsądku wszystkich stolic europejskich. – Możemy to napięcie polityczne kontynuować, możemy wyznaczyć drogę ku kompromisowi. Warszawa jest gotowa do kompromisu i proponuje rozwiązania kryzysu imigracyjnego – powiedział w rozmowie z Radiem Wnet Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za politykę europejską rządu.

ŁAJ

Znamy szczegóły wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Spotkanie w cztery oczy z Andrzejem Dudą oraz wystąpienie publiczne

Prezydent USA przylatuje do Warszawy w nocy 5.07. Spotkania oficjalne, zakończone przemówieniem publicznym, będą miały miejsce od 9 do 14 6.07, po czym Donald Trump odleci na szczyt G20.

Jak powiedział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zakłada się, że głównym tematem rozmów będzie kwestia bezpieczeństwa, ponieważ prezydent Trump odwiedza państwa flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Strona polska zamierza poinformować prezydenta USA, jak postrzegamy dotychczasowe decyzje NATO o wzmocnieniu naszego regionu i czy powinny zostać podjęte kolejne decyzje.

Prezydent Trump przyleci do Warszawy wieczorem 5 lipca. Nie wiadomo, gdzie spędzi noc ani czy wieczorem będzie odbywał jakieś spotkania.

Następnego dnia między 9:00 a 9:30 spotka się w cztery oczy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Następnie odbędzie się godzinne spotkanie delegacji polskiej i amerykańskiej. Trzecim oficjalnym punktem wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie konferencja prasowa obydwu prezydentów.

Po niej nastąpi spotkanie plenarne z delegacjami 12 państw szczytu Trójmorza.

Następnie prezydent Stanów Zjednoczonych przejedzie na pl. Krasińskich, gdzie wygłosi około trzydziestominutowe publiczne przemówienie.

Możliwe jest również bilateralne spotkanie Donalda Trumpa z prezydent Chorwacji, która jest współorganizatorką szczytu.

Przedstawiciel MSZ zdementował możliwość spotkania Donalda Trumpa z prezesem PiS, mówiąc: – Na razie prezes Jarosław Kaczyński nie wyrażał prośby o takie spotkanie. Takiego życzenia nie wyrażała również strona amerykańska.

Koncepcja Trójmorza opiera się na programach infrastrukturalnych i energetycznych, co nie stoi w sprzeczności z działaniami Unii Europejskiej, która do tej pory wolała wspierać Nord Stream. USA są potencjalnym partnerem dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego – nastąpiła już pierwsza dostawa gazu LNG.

ŁAJ

Pierwszy raz odkąd jesteśmy w NATO, możemy realnie rozmawiać z prezydentem USA o kwestiach bezpieczeństwa

Gościem Radia Wnet był szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Głównym tematem rozmowy było najbliższe spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą podczas szczytu Trójmorza w Warszawie.

– Szczegóły wizyty Donalda Trumpa są wciąż ustalane. Program zależy od długości pobytu  w Warszawie a ten jest uzależniony od  Szczytu G20 w Hamburgu, ponieważ jest to wizyta „łączona” – powiedział minister Krzysztof Szczerski.

Trzema najważniejszymi punktami wizyty Donalda Trumpa mają być: spotkanie i rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą, uczestnictwo  na szczycie Trójmorza oraz publiczne wystąpienie Donalda Trumpa z przesłaniem do sojuszników, w tym do Polaków.

Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa to zdaniem Krzysztofa Szczerskiego wielkie znaczenie będzie mieć profesjonalizm oraz współpraca pomiędzy polskimi i amerykańskimi służbami bezpieczeństwa: – Jest to duże wyzwanie, ze względu na małą ilość czasu, ale wszyscy są zmobilizowani i pracują bardzo intensywnie.

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że pozostało niewiele czasu na przygotowanie wizyty Donalda Trumpa,  jednak polskie służby pokazały swój profesjonalizm podczas szczytu NATO oraz podczas Światowych Dni Młodzież i tym razem również tak będzie.[related id=”23953″]

Data szczytu Trójmorza jest już pewna, będzie to 6 lipca. Tylko dwoje z dwunastu szefów państw Trójmorza zgłosiło ewentualne problemy z przyjazdem, m.in. prezydent Litwy, która w tym czasie będzie miała święto narodowe. Pozostała dziesiątka potwierdziła przybycie.

Głównymi tematami szczytu będą kwestie bezpieczeństwa i kwestie ekonomiczne.

– Po raz pierwszy odkąd jesteśmy w NATO ten sojusz nie jest czymś egzotycznym, a stał się czymś realnym. Stacjonuje w Polsce armia amerykańska, więc Donald Trump przyjeżdża do kraju, w którym ma własnych żołnierzy – powiedział Krzysztof Szczerski. Dodał,  że chcemy, aby te wojska były  trwałą częścią w polskiej armii.

Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to mowa będzie przede wszystkim o inwestycjach w naszym regionie Europy. Minister podkreślił, że zależy nam na szukaniu partnerów biznesowych. Przykładem jego zdaniem może być ostatnia wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chorwacji: – W Chorwacji  odbyło się śniadanie biznesowe obojga prezydentów wraz z firmami, które wzajemnie inwestują w swoich państwach. Polacy w istotnych miejscach inwestują w Chorwacji.

Mowa też była o tematach wewnętrznych – Krzysztof Szczerski nie spodziewa się żadnych zmian w kancelarii prezydenta.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

JN