Prezydent Andrzej Duda: złożę projekt ustawy dotyczący współpracy organów państwa podczas naszej prezydencji w UE

Prezydent Andrzej Duda / Fot. Kancelaria Sejmu

Apeluję o niezwłoczne przyjęcie tej ustawy – powiedział prezydent w wieczornym orędziu.

Tylko przez współdziałanie […] możemy skutecznie zadbać o nasze interesy w UE.

Prezydent RP wskazał, że podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej kluczowe będą trzy cele: pogłębienie współpracy transatlantyckiej: dalsze rozszerzenie Wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. 

Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych – sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej. Dlatego apeluję, żeby ustawa przyjęta została niezwłocznie.

Szef Gabinetu Prezydenta: Uchwalenie ustawy weryfikacyjnej jest kwestią suwerenną Polski