Piszko: Wspólna oferta turystyczna Doliny Kłodzkiej jest niebagatelna

Michał Piszko o ograniczeniu kadencji wójtów i burmistrzów do dwóch z rzędu, przebudowie drogi krajowej nr 8, turystyce Kłodzkiej i potrzebie wyciszenia sporów ideologicznych.

Michał Piszko sądzi, że możliwość sprawowania władzy przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przez maksymalnie dwie kadencje z rzędu jest dobrym pomysłem.

To jest zadanie centralnie rządowe.

Gość „Poranka WNET” ponadto opowiada o przebudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Magnice — Kłodzko w wariancie 2+1. Droga z Magnic do Kłodzka ma przynależeć do klasy S. Jak zauważa, budowa drogi w wymiarze „dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę” to inwestycja rzędu 4 mld zł, przewyższająca zdolności finansowe jakiejkolwiek jednostki samorządowej.

Burmistrz Kłodzka mówi także o turystyce Dolny Kłodzkiej, chwaląc „wspólne promowanie się atrakcji kłodzkich”. Jak mówi, „w grupie siła”. Zwiedzenie jednej miejscowości to bowiem kwestia kilku godzin, zaś dzięki współpracy ośrodków turystycznych turysta może zobaczyć atrakcje z wielu gmin jednego dnia.

Też mam legitymację partyjną, jednak ważniejsza jest dla mnie gmina i jej mieszkańcy niż legitymacja partyjna.

Rozmówca Tomasza Wybranowskiego odpowiada na pytania o rolę polityki w samorządzie. Piszko zwraca się z apelem „do góry” zmniejszenie temperatury spory, o rozwagę i wyciszenie. Jak mówi, „między młodszym pokoleniem polityków nie ma takich zaszłości politycznych”, w czym widzi szansę na „ostudzenie temperatury debaty politycznej”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.M.T./A.P

Bakun: Zrobię wszystko by Przemyśl wyszedł na prostą

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, mówi o czasach świetności i o problemach miasta oraz o sposobach na rozwiązanie tych ostatnich.

Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, opowiada o porzuceniu mandatu poselskiego na rzecz sprawowania funkcji prezydenta miasta. Jak mówi prezydent, obecnie największym problemem Przemyśla jest demografia i postępujące wyludnianie.

Zrobię wszystko, żeby miasto Przemyśl wyszło na prostą, nie jest tajemnicą, że podobnie jak wiele miast w Polsce mamy problemy z demografią, wyludnianiem się miasta. Jesteśmy na niechlubnej liście 122 miast zagrożonych utratą funkcji miejskich.

Jak mówi prezydent, Przemyśl jest sporym ośrodkiem subregionalnym. Wiele ludzi pracuje w Przemyślu,  ale nie rozwija się on tak szybko jak np. Rzeszów.  Przemyśl swoje złote lata rozwoju przeżywał za cesarza Franciszka Józefa, kiedy mieszkało tutaj 70 tys. ludzi (obecnie 60 tys.), a wokół miasta znajdował się garnizon wojska.

Młodych ludzi duże miasta przyciągają dużo bogatszą ofertą uczenia się, […] ofertą kulturalną, nocnym życie miasta. […] Sporo moich znajomych z czasów szkolnych wraca do Przemyśla.

Władze miasta podejmują inwestycje mające polepszyć sytuację Przemyśla. Realizowany jest miejski program mieszkaniowy, gdyż jak mówi Bakun, młodzi ludzie chcą mieszkać w nowoczesnych osiedlach, nie w starych kamienicach (których się trochę w Przemyślu zachowało). Inwestycją, na którą czekają mieszkańcy miasta, jest drugi basen miejski.

Mamy sporą mniejszość ukraińską, która tutaj mieszka od lat. Trzeba powiedzieć, że przez Przemyśl przejeżdża pół miliona Ukraińców rocznie. Przemyśl jest takim HAB-em przesiadkowym. Mamy połączenia ze Lwowem, Kijowem, Odessą.

Odpowiadając na pytanie o upamiętnianie rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, prezydent mówi, że co roku są obchody na rondzie wołyńskich i msza w archikatedrze w intencji ofiar. Mówiąc o współczesnych Ukraińcach, Bakun stwierdza, że dla 2 mln Ukraińców, którzy do Polski przyjechali na studia i do pracy Przemyśl jest przystankiem w drodze. Podkreśla, że w półtorej godziny można dojechać z Przemyśla do Lwowa.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.M.K./A.P.