Piszko: Wspólna oferta turystyczna Doliny Kłodzkiej jest niebagatelna

Michał Piszko o ograniczeniu kadencji wójtów i burmistrzów do dwóch z rzędu, przebudowie drogi krajowej nr 8, turystyce Kłodzkiej i potrzebie wyciszenia sporów ideologicznych.

Michał Piszko sądzi, że możliwość sprawowania władzy przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przez maksymalnie dwie kadencje z rzędu jest dobrym pomysłem.

To jest zadanie centralnie rządowe.

Gość „Poranka WNET” ponadto opowiada o przebudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Magnice — Kłodzko w wariancie 2+1. Droga z Magnic do Kłodzka ma przynależeć do klasy S. Jak zauważa, budowa drogi w wymiarze „dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę” to inwestycja rzędu 4 mld zł, przewyższająca zdolności finansowe jakiejkolwiek jednostki samorządowej.

Burmistrz Kłodzka mówi także o turystyce Dolny Kłodzkiej, chwaląc „wspólne promowanie się atrakcji kłodzkich”. Jak mówi, „w grupie siła”. Zwiedzenie jednej miejscowości to bowiem kwestia kilku godzin, zaś dzięki współpracy ośrodków turystycznych turysta może zobaczyć atrakcje z wielu gmin jednego dnia.

Też mam legitymację partyjną, jednak ważniejsza jest dla mnie gmina i jej mieszkańcy niż legitymacja partyjna.

Rozmówca Tomasza Wybranowskiego odpowiada na pytania o rolę polityki w samorządzie. Piszko zwraca się z apelem „do góry” zmniejszenie temperatury spory, o rozwagę i wyciszenie. Jak mówi, „między młodszym pokoleniem polityków nie ma takich zaszłości politycznych”, w czym widzi szansę na „ostudzenie temperatury debaty politycznej”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.M.T./A.P