Poranek Wnet 15 marca 2017 – prof. Krzysztof Szczerski – minister w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Krystian Probierz

Ci którzy dzisiaj cieszą się z wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, jutro mogą się okazać grabarzami Unii Europejskiej – w Poranku Wnet mówił minister Krzysztof Szczerski.

Prof. Krzysztof Szczerski – minister w Kancelarii Prezydenta RP;

Anna Buchmann – Dyrektor Polskiego Muzeum w Rapperswil;

Ks. prof. Waldemar Cisło – dyrektor polskiej sekcji Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Prof. Krystian Probierz – senator PiS;

Prof. Paweł Kalczyński – ekonomista, California State University;

Irena Lasota – publicystka, wydawca, działaczka społeczna;


Prowadzący: Krzysztof Skowroński
Wydawca: Łukasz Jankowski
Realizator: Andrzej Gumbrycht
Wydawca techniczny: Andrzej Abgarowicz


Część pierwsza: 

Paweł Kalczyński o realizacji obietnic wyborczych przez Donalda Trumpa i atakach na prezydenta prowadzonych przez środowiska lewicowe z udziałem części przedstawicieli administracji.
Ks. prof. Waldemar Cisło z Aleppo o powolnym i trudnym powrocie do życia miasta udręczonego latami wojny. Nasz gość opowiedział o najpilniejszych potrzebach miejscowej ludności i formach pomocy dostarczanych przez Zachód.

 

Część druga:

Prof. Krystian Probierz o postępującym procesie likwidacji KWK „Krupiński”. Senator PiS potwierdził informacje o istnieniu obfitych zasobów węgla w zasięgu „Krupińskiego”.

Anna Buchman o walce o zachowanie muzeum polskiego w Rappersvil, jednej z najstarszych polskich placówek muzealnych.

 

Część trzecia:

Krzysztof Szczerski o przyszłości Unii Europejskiej i działaniach polskiego rządu w kształtującej się nowej rzeczywistości politycznej regionu. Prezydencki minister mówił o mechanizmach procesów decyzyjnych w UE i koncepcji Europy wielu prędkości.

Część czwarta:

Irena Lasota o perspektywie obecności Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także o historii i znaczeniu obecności naszego kraju w strukturach międzynarodowych. Nasza rozmówczyni skomentowała też sytuację na Białorusi, gdzie mamy do czynienie z protestami na tle społecznym.

 

Posłuchaj całego Poranka Wnet

Profesor Grosse: Obecnie najbardziej prawdopodobny jest scenariusz Europy dwóch prędkości, ale bez zmiany traktatów

– Jaki będzie ostateczny kierunek ewolucji UE, o tym zadecydują tegoroczne wybory krajowe, zwłaszcza w Niemczech i we Francji – mówił w Południowej Audycji Wnet prof. Tomasz Grosse, politolog.

 

– W uproszczeniu są trzy scenariusze możliwego rozwoju UE: koncentracja władzy w rdzeniu Europy, w ramach tzw. Europy dwóch prędkości; pogłębianie współpracy w poszczególnych sektorach, bez segmentacji politycznej – to jest scenariusz niemiecki; trzeci scenariusz, promowany między innymi przez nas – wycofanie się o dwa lub trzy kroki w kierunku Europy ojczyzn – oceniał gość Południowej Audycji Wnet.

Rozmówca Łukasz Jankowskiego mówił o naturze procesu decyzyjnego wewnątrz UE: – Ton dyskusji nadają państwa członkowskie. Dyplomacja niemiecka najbardziej intensywnie pokazywała – już w poprzednich miesiącach – jak będzie się kształtować odpowiedź UE na Brexit. Niemcy bardzo intensywnie pracują tu z dyplomatami francuskimi, pojawiło się nawet wspólne oświadczenie w tej sprawie.

Polski rząd wysuwa pewne propozycje, dość spójne wewnętrznie, chociaż nie znamy ich szczegółów. Być może najważniejszym ich elementem jest wycofanie się UE z pewnych postulatów integracyjnych, oddanie części kompetencji do krajów członkowskich. Z tym związany jest postulat, żeby powrócić do fundamentu UE, jakim jest wspólny rynek, nie ograniczany nadmiernie przez różnego rodzaju regulacje – relacjonował politolog.

Nasz gość odniósł się także do środowego wystąpienia szefa Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a Junckera: – Nie nadawałbym temu przesadnego znaczenia. Przemówienie Junckera jest próbą włączenia się Komisji w dyskusję nad przyszłością Europy. Nie jest to jednak przedstawienie żadnej konkretnej wizji UE ani szczegółowego kierunku – raczej podsumowanie możliwych wariantów.
AA

Południe Radia Wnet 3 marca 2017 – Prof. Tomasz Grosse, Marcin Roszkowski, dr Maria Giedz, Tomasz Wybranowski

Prof. Tomasz Grosse – europeista UW, ekspert CA KJ; Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego, ekspert w dziedzinie energetyki; Dr Maria Giedz – dziennikarka, specjalistka w tematyce kurdyjskiej; Tomasz Wybranowski – Radio Wnet; Prowadzący: Łukasz Jankowski Realizator: Karol Zieliński Część pierwsza: Marcin Roszkowski o stanie i perspektywach polskiej energetyki.   Część druga: Prof. Tomasz Grosse […]

Prof. Tomasz Grosse – europeista UW, ekspert CA KJ;

Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego, ekspert w dziedzinie energetyki;

Dr Maria Giedz – dziennikarka, specjalistka w tematyce kurdyjskiej;

Tomasz Wybranowski – Radio Wnet;


Prowadzący: Łukasz Jankowski
Realizator: Karol Zieliński


Część pierwsza:

Marcin Roszkowski o stanie i perspektywach polskiej energetyki.

 


Część druga:

Prof. Tomasz Grosse o prawdopodobnych kierunkach ewolucji Unii Europejskiej.

 


Część trzecia:

Tomasz Wybranowski o problemach warszawskiego Muzeum Techniki.

 


Część czwarta:

Dr Maria Giedz o wizycie przywódcy irackiego Kurdystanu w Turcji.

 

Doktor Maciej Szymanowski: UE musi być wspólnotą jednej prędkości, otwartą na nowe państwa – albo nie będzie jej wcale

W Unii Europejskiej jedne kraje nie mogą decydować ponad głowami innych. Nie może też dojść do zamknięcia na kraję Europy Wschodniej i bałkańskie – mówił w Poranku Wnet 3 marca dr Maciej Szymanowski.

 

Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie mówił o istocie projektu europejskiego. – Unia Europejska została po to powołana po II wojnie światowej, żeby jednoczyć kontynent, a nie odgradzać się od innych państw europejskich. To Unia leży w Europie, nie Europa w Unii.

Rozmowa doktora Macieja Szymanowskiego z Krzysztofem Skowrońskim toczyła się w kontekście szczytu Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się 2 marca w Warszawie. –  To jest jeden z wielu takich szczytów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej, jakie będą się odbywały praktycznie przez cały marzec. Spotkanie dotyczyło w znacznej mierze kwestii najważniejszej, czyli reformy Unii Europejskiej po odejściu z niej drugiej gospodarki, czyli Wielkiej Brytanii – komentował gość Poranka.

Jakie będą owoce, rezultaty i konkretne ustalenia tego i następnych szczytów – dowiemy się prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie roku. Wtedy – już po wyborach w Niemczech, Francji, Czechach i Holandii – wyklarują się nowe kształty Unii Europejskiej – ocenił dr Szymanowski.

Zdaniem naszego gościa, rozszerzenie UE będzie korzystne dla Polski: – Im dalej od biurokratycznego centrum Unii, tym pierwiastek racjonalności w działaniach jest większy. Rzeczywistość widziana przez 40 tys. urzędników pracujących dla Komisji Europejskiej w Brukseli jest inna, niż widziana z Warszawy, Bukaresztu czy Budapesztu.

Maciej Szymanowski skomentował też nowe przepisy dotyczące działania organizacji pozarządowych, wprowadzane przez rząd Viktora Orbána.

– Jeden z najbogatszych ludzi świata, George Soros, wypowiedział otwartą wojnę rządowi węgierskiemu, zapowiadając, że nie spocznie, dopóki nie odsunie premiera od władzy. Finansuje więc szczodrze organizacje, które starają się tę dyspozycję wykonać, stając w otwartym konflikcie z władzą. Teraz ich status ma być uregulowany. 

 

AA