Prof. Kurzępa: młode pokolenie staje się coraz bardziej pragmatyczne i sprofesjonalizowane

Socjolog mówi o badaniach na temat polskiej szkoły w dobie pandemii COVID-19 oraz projekcie „Młodzież 4.0”, którego celem jest pogłębienie zrozumienia międzypokoleniowego.

Prof. Jacek Kurzępa mówi o badaniach na temat polskiej szkoły w dobie pandemii COVID-19. Mówi też o projekcie „Młodzież 4.0”, którego celem jest pogłębienie zrozumienia międzypokoleniowego.

Jesteśmy mocno zainteresowani opisem kondycji pokolenia młodych Polaków 15-25 .

Zakres projektu badającego szkoły rozszerzył się również o informacja na temat nauczycieli i rodziców.

Projekt rozszerzył się o populację nauczycieli i rodziców.

Gość „Popołudnia Wnet” podkreśla, iż projekt ma za zadanie zbadać „kim są i jakie mają strategie życiowe ludzie w Polsce”.

Mają pewne światy swojego zaangażowania – np. wysoką wrażliwość ekonomiczną.

Zaznacza, że młodsze pokolenia ochoczo manifestują fakt, iż kierują się nieco innymi wartościami i troskami.

To, że oni nam to pokazują sprawia, że chcemy zrozumieć, czy jest to „akcja-reakcja” i czy idzie za tym jakaś merytoryka i wiedza młodego człowieka.

Profesor podkreśla, że jedną z kluczowych cech młodego pokolenia jest stawianie na pragmatyzm w codziennych czynnościach i wyborach.

Młode pokolenie staje się coraz bardziej pragmatyczne i sprofesjonalizowane.

Socjolog odnosi się również do kwestii dominacji poglądów lewicowych wśród młodzieży – uważa, że narracje pochodzące z zachodu powinny zostać zrównoważone przez ich nieco bardziej konserwatywne odpowiedniki podane w przystępny sposób.

Nie można pozostawiać młodych w podmuchu tej narracji. Trzeba zbudować przyswajalną narrację, która ważna jest dla innych pokoleń.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

 

Mamy za sobą 30. lat zimy demograficznej. Dzisiejszy stan demograficzny to pokłosie transformacji i braku działań

Polki deklarują dzietność na poziomie zastępowalności pokoleniowej, jednak ze względu na otoczenie ekonomiczne i społeczne praktycznie rokrocznie spada liczba urodzin.


Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówi o działaniach rządu w celu poprawy demografii oraz polityce demograficznej prowadzonej od lat 90.:

W całej Europie mamy problem z osiągnięciem dzietności na poziomie zastępowalności pokoleń, współczynnik ten powinien wynosić 2,1 […] W Polsce jest jednym z najniższych na świecie […]

Polityka demograficzna wspierająca wzrost dzietności powinna być kompleksowa, wpływając na wszystkie znaczące czynniki. Niestety od lat była ona w Polsce stosowana w ograniczonej formie:

Mamy za sobą już 30 lat zimy demograficznej, to jest bardzo długi i głęboki proces, który doprowadził do głębokiej zmiany struktury demograficznej w Polsce […] Lata 90 spowodowały gwałtowne załamanie się dzietności, mieliśmy potężne bezrobocie, inflacje […] polki zaczęły się bać o to czy stać je by mieć dzieci. Obawiały się utraty pracy i związanego z tym obniżenia poziomu życia.

Jak zaznacza Pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, dzisiaj zbieramy plony transformacji oraz ostatnich 30 lat działań pozorowanych:

Niestety okazało się, że te ostatnie echa wyżów nie zostały wykorzystane. Kilka czy kilkanaście lat temu był ostatni moment na to, żeby zadziałać znacząco, aby zwiększyć bodźcre, które mogłyby zwiększyć dzietność, kiedy ostatnie roczniki były w okresie rozrodczym […] Powstało wiele programów, również za poprzednich rządów powstały dobre programy prorodzinne, tylko miały jedną wadę – nie wyszły w ogólę w fazę realizacji.

Rządowa rada ludnościowa bada zjawisko spadku dzietności oraz przebieg tych procesów, z kolei zadaniem pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej jest tworzenie konkretnej strategii demograficznej, która bardzo kompleksowo ma podejść do tego problemu:

Stosując bardzo kompleksową politykę, która będzie dotyczyła promocji rodziny w przestrzeni publicznej, wsparcia rodzin od strony ekonomicznej, czyli programów związanych z dochodami, polityką mieszkaniową czy godzeniem ról.

Program 500+ jak twierdzi gość „Poranek WNET” nie może spowodować kaskadowego przyrostu narodzin, który w najbliższym czasie nadal będzie pikować:

Coraz mniej kobiet może robić dzieci […] żaden program nie spowoduje, że 10 kobiet urodzi więcej dzieci niż 100 kobiet. […] Polki chcą rodzić dzieci, nasza deklarowana dzietność jest na poziomie zastępowalności pokoleń. Problem jest z odwlekaniem tych decyzji, spowodowanych, chociażby trudnością w uzyskaniu mieszkania dla młodych małżeństw.

A.M.K.