Kobets: Przemoc przeciwko polskim organizacjom i mniejszości polskiej na Białorusi trwa już od wielu lat

Widzimy jak wielu Białorusinów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i otrzymuje to wsparcie w Polsce. Dla Łukaszenki to jest nie do przyjęcia i dlatego próbuje atakować – komentuje prezes CBS.

W dzisiejszym „Kurierze w Samo Południe” Wład Kobets – prezes Centrum Białoruskiej Solidarności mówi m.in. o zatrzymaniach przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi:

W sprawie zatrzymań zgadzam się z Andrzejem Poczobutem, że ta przemoc przeciwko polskim organizacjom i mniejszości polskiej na Białorusi trwa już od wielu lat. Zmieniają się jedynie formy ucisku.

Działacz mniejszości białoruskiej w Polsce podkreśla, że proces zatrzymań to mechanizm stosowany przez Łukaszenkę od lat w stosunku do różnych organizacji białoruskich:

W samych zatrzymaniach i przeszukaniach nie ma dla nas nic dziwnego – w ten sam sposób Łukaszenko niszczy organizacje białoruskie, bo dla niego jedyny prawdziwy Białorusin to Białorusin radziecki. Wszystkie organizacje, które nie okazują mu bezpośredniego wsparcia są dla niego nie do przyjęcia.

Jednocześnie prezes Centrum Białoruskiej Solidarności wskazuje, że agresja wobec polskiej mniejszości na Białorusi to systemowa reakcja na różne formy wsparcia, które Polska okazuje Białorusinom:

To jest również odpowiedź Łukaszenki na dużą solidarność, którą otrzymują Białorusini ze strony narodu polskiego. Od wybuchu protestów na Białorusi Polska działała bardzo aktywnie po stronie Białorusinów, powstał m.in. program Centrum Solidarności i wiele innych projektów dla młodzieży i studentów białoruskich.

W dalszej części rozmowy Wład Kobets przybliża historię i działania powstałego w ubiegłym roku w Warszawie Centrum Białoruskiej Solidarności. Mówi również o recepcji tych działań przez władze Mińska:

Centrum Białoruskiej Solidarności rozpoczęło swoją działalność już w sierpniu, a otworzyło się we wrześniu. I widzimy jak wielu Białorusinów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i dostaje to wsparcie w Polsce. Dla Łukaszenki to jest nie do przyjęcia i dlatego próbuje atakować Polskę.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

N.N.