Prof. Andrzej Nowak o konsekwencjach wykreślenia pamięci o niepodległości Polski

Historyk omawia kontrowersje wokół zmian w polskiej podstawie programowej historii. Podkreśla swoje zaniepokojenie usunięciem kluczowych postaci i wydarzeń.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Przykłady takich manipulacji to pominięcie postaci Witolda Pileckiego czy Bolesława Krzywoustego oraz wydarzeń, takich jak Bitwa pod Grunwaldem. Prof. Andrzej Nowak krytykuje również brak informacji o Powstaniu Styczniowym i ostrzega przed zniekształceniem tożsamości narodowej poprzez fałszowanie faktów

Wspieraj Autora na Patronite

Zobacz także:

Krystian Kamiński: elity unijne są zaprogramowane na zielony fanatyzm. Obawiam się, że tego nie da się powstrzymać

Południowa Audycja Wnet – z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rozmowy z odznaczonymi przez minister Annę Zalewską

Relacja z uroczystości odznaczenia medalami Komisji Edukacji Narodowej uczestników protestu głodowego z 2012 roku przeciw redukcji programu historii w szkołach ponadpodstawowych.

Anna Zalewska – minister edukacji narodowej;

Leszek Jaranowski – inicjator protestu głodowego w 2012 r. działacz opozycji czasów PRL;

Jan Karandziej – hutnik, działacz antykomunistycznej opozycji w okresie PRL;

Jadwiga Chmielowska – redaktor naczelna „Śląskiego Kuriera Wnet”.


Prowadzący: Andrzej Abgarowicz

Realizator: Karol Zieliński


Jadwiga Chmielowska i jej goście o proteście głodowym przeciw ograniczeniu programu historii w polskich szkołach. Nasi rozmówcy mówili też o pożądanym kierunku projektowanej podstawy programowej nauczania czteroklasowym liceum.