Przewodniczący WZZ „Sierpień 80” o propozycji Sasina: To jest po prostu holokaust dla Śląska i w dodatku to nic nie da

Jaki będzie skutek likwidacji czterech kopalń? Czy sprowadzanie węgla z zagranicy się opłaca? Bogusław Ziętek o rządowych propozycjach odnośnie górnictwa, nacisku UE i podążaniu PiS-u drogą PO-PSL.

Rząd idzie od płota do płota. Nie ma żadnej koncepcji tak naprawdę.

Bogusław Ziętek krytykuje rząd za brak planu odnoście górnictwa wskazując na chwiejną postawę wicepremiera Jacka Sasina. Na Śląsku mówi o odstąpieniu od planu likwidacji kopalń, a w Warszawie o konieczności ich likwidacji. Zgadza się z opinią Krzysztofa Bosaka, który wskazał na uleganie polskich władz naciskowi Unii Europejskiej ws. dekarbonizacji.

Te żądania które płyną w kierunku Polski dotyczące dekarbonizacji są absolutnie sprzeczne z naszym interesem.

Przewodniczący WZZ „Sierpień 80” podnosi sprawę sprowadzania węgla do Polski z zagranicy: Kolumbii i Rosji. Nie zgadza się z twierdzeniem, że jest on po prostu tańszy. Wskazuje na wyliczenia, z których wynika, że jest on faktycznie droższy.

Dysponujemy w tej chwili raportem pana doktora Dawida Piekarza z Instytutu Staszica, który zadał sobie trud i obliczył, że w latach 2010-2019 średnia cena węgla importowanego była o 42 złote droższa na tonie niż węgla krajowego.

Podkreśla, iż górnicy tracą pracę, a węgiel leży na hałdach. Zakontraktowany węgiel nie jest odbierany. Tymczasem mówi się o likwidacji kopalń. Ziętek zaznacza, że zamknięcie czterech kopalń o których mówił wicepremier Sasin, czyli kopalń Wujek, Pokój, Bielszowice i Halemba oznacza likwidację 20 tys. miejsc pracy w samych kopalniach i dziesiątek tysięcy wokół nich. Podkreśla, że

To jest upadek całego i jednego dużego miasta jakim jest Polska, bo w tym mieście znajdują się tylko trzy z tych kopalń. To jest po prostu holokaust dla Śląska i w dodatku to nic nie da, ponieważ za pół roku usłyszymy że konieczna jest likwidacja następnych Kopalń kopalni Bolesław Śmiały w kopalni Sośnica itd. itd.

Można było oczekiwać po Zjednoczonej Prawicy, że zerwie z błędną polityką poprzednich obozów rządzących. Tymczasem, jak twierdzi nasz gość, rządzący „wchodzą w te same buty”.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Wykład Gabriela Maciejewskiego (Coryllus) w Akademii WNET: „Św. Stanisław a zdrada stanu”

Jak wiemy, brakuje dokumentów wskazujących na prawdziwą istotę konfliktu między Biskupem Stanisławem, a królem Bolesławem Śmiałym.

Wykładowca przedstawił sytuację polityczną w Europie w XI. Głównymi centrami ówczesnej polityki były Konstantynopol, cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, Watykan i tworząca właśnie swe imperium Wenecja. Jak wiemy brak dokumentów wskazujących na prawdziwą istotę konfliktu między Biskupem Stanisławem, a królem Bolesławem Śmiałym.
Autor wykładu postawił śmiałą hipotezę, że wobec wówczas stosunkowo słabej pozycji Watykanu i znacznie wyższej Konstantynopola, król miał może chęć związać Polskę z Konstantynopolem, a biskup Stanisław starał się temu przeszkodzić. Potwierdzeniem tej tezy mogłyby być fakty, że król po zabójstwie biskupa musiał uciekać z Polski i nie znalazł pomocy na zaprzyjaźnionych Węgrzech oraz, że biskup Stanisław zaraz został otoczony kultem i został kanonizowany już w 1253 roku.

Oczywiście to przypuszczenie musi pozostać hipotezą dopóki nie znajdą się dokumenty na jej potwierdzenie lub obalenie.
Zacytujmy wypowiedź wykładowcy w tej sprawie (z jego bloga):

„dopóki Polacy nie przekopią się przez archiwa weneckie i konstantynopolitańskie cała wczesnopiastowska historia kraju będzie jednym wielkim zmyśleniem, celebrowanym na podstawie dwóch czy trzech tekstów źródłowych. Nikt nie podejmie jednak takiego trudu, albowiem nikomu nie jest to potrzebne. …. . Jeszcze by się okazało, że św. Stanisław był dobry…”

„Powiedzmy to wprost – cała polska historia doby piastowskiej jest zmyślona, a w dodatku zmyślona tak, by w umyśle przeciętnego konsumenta treści utrwalił się schemat państwa skonfliktowanego z Kościołem”.

„Powtórzę więc co powinno zrobić państwo samodzielne i poważne, w zakresie propagandy. Powinno opłacić duże zespoły badawcze zajmujące się po całym świecie celowym poszukiwaniem archiwaliów – z najdawniejszych epok dotyczących Polski. Być może się mylę, być może wszystko dla niektórych jest jasne i wiadomo już, że nie ma czego szukać, bo to co jest, znajduje się pod kluczem, a reszta spłonęła w wojnach…”.

„No, ale chyba wolno mi postawić taki postulat?”

Zachęcamy do posłuchania interesującego wykładu – nawet jeżeli Waszym zdaniem wysnuta hipoteza jest zbyt śmiała!