Prof. Zbigniew Rau: bajkowa wizja UE jako wspólnoty jednego interesu nie ma związku z rzeczywistością

Fot.: Sebastian Indra

„Wspólne cele mogą być osiągane poprzez konkurencję i współpracę”

Zbigniew Rau w swojej wypowiedzi zaznaczył, że Unia Europejska nie jest instytucją sui generis, lecz powstała jako wspólna polityka instytucjonalna, tworzona przez suwerenne państwa. Podkreślił, że osiąganie celów wymaga współpracy, a wizja braku interesów narodowych na rzecz wspólnych celów jest jedynie bajkową wizją niezgodną z rzeczywistością.

Unia Europejska ma być instrumentem suwerennych polityk, a wspólne cele mogą być osiągane poprzez konkurencję i współpracę. Wizja, że nie ma już interesów narodowych a istnieją tylko wspólne, to bajkowa wizja nie mająca żadnego związku z rzeczywistością

W kontekście ataku Rosji na suwerenność Ukrainy, Rau zastanawiał się nad naturą suwerenności, twierdząc, że polega ona na dbaniu o własne interesy bez ingerencji z zewnątrz.

Rząd Tuska opowiada się za zwiększenie decyzyjności w drodze większości kwalifikowanej, a Zbigniew Rau przypomina, że gdyby Polska nie podejmowała samodzielnie ważnych decyzji, to między innymi opóźniłoby pomoc Ukrainie – były szef MSZ podkreśla, że nasi wschodni sąsiedzi mogą nadal walczyć o swoją suwerenność dzięki szybkiej akcji pomocowej ze strony Polski.

Wspieraj Autora na Patronite

Prof. Żurawski vel Grajewski: Polska zgodzi się na zmianę traktatów UE, a rozszerzenia i tak nie będzie

Komentarze