Prof. Żurawski vel Grajewski: Polska zgodzi się na zmianę traktatów UE, a rozszerzenia i tak nie będzie

„W wystąpieniu szefa MSZ padło wiele błędnych tez”