Zbigniew Kuszlewicz: rozporządzenia unijne mogą totalnie zdestabilizować gospodarkę przyrodniczą w Polsce

Featured Video Play Icon

Puszcza Kurpiowska | Fot. PanSG (CC A-S 4.0, Wikipedia)

Zbigniew Kuszlewicz o polskiej gospodarce przyrodniczej i zagrożeniach płynących dla niej ze strony Unii Europejskiej.


Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność zwraca uwagę, że Komisja Europejska chce przywłaszczyć sobie prawo do decydowania o gospodarce przyrodniczej poszczególnych państw członkowskich. Oznacza to, że brukselscy urzędnicy mogliby zaskarżać plany urządzania lasów, które nie będą im się podobać

Wzorzec gospodarki leśnej budowany w Polsce przez wiele lat, może zostać całkowicie wstrzymany.

Czytaj też:

Sałek: Unia chce zawłaszczyć polską przyrodę. Lasy Państwowe są spółką potężniejszą niż Orlen i KGHM razem wzięte

Zbigniew Kuszlewicz mówi, że ze strony polskich specjalistów cały czas trwają działania, aby zmienić unijną koncepcję. Jego zdaniem potrzebna jest prawdziwie ekologiczna polityka, która

Nie może powstawać za biurkiem urzędników nie mających odpowiednich kompetencji.

Gość „Poranka Wnet” uważa, że polska gospodarka leśna była podziwiana przez wiele krajów, a urzędnicy unijni chcą to teraz zburzyć.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.B.

Komentarze