Jakubiak: interes niemiecki i rosyjski gra potężną rolę w Europie – chodzi o ubezwłasnowolnienie około 100 mln ludzi

Gościem „Poranka Wnet” jest Marek Jakubiak – prezes Federacji dla Rzeczypospolitej, który mówi o czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego i niezgodności kilku praw UE z konstytucją.


Marek Jakubiak o czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego i niezgodności kilku praw Unii Europejskiej z polską konstytucją. Zdaniem polityka wyrok nie wprowadza niczego nowego i wpisuje się w prąd polityczny powstały znacznie wcześniej.

To jest linia orzecznicza od kilkunastu lat – tu żadnej nowości nie ma.

Nasz gość spodziewał się takiego wyroku j dodaje, iż jedynie Irlandia w UE zawyrokowała o wyższości praw unijnych nad krajowymi.

Cała reszta państw uważa, że ich konstytucja jest wagi wyższej niż traktaty unijne.

Jakubiak komentuje następnie narastające chęci protestów przeciwko wyrokowi TK, do których wzywa między innymi Donald Tusk – gość „Poranka Wnet” uważa, że nie traktuje on poważnie swoich obowiązków, a jego powrót do krajowej polityki nie był osobistą decyzją.

On przyjechał do Polski a 4 dni później pojechał na 2 tygodnie urlopu – nie mam wątpliwości co do tego, że dostał polecenie przyjazdu do kraju.

Gość „Poranka Wnet” dostrzega, że Europa Zachodnia znajduje się w poważnym kryzysie.

Interes niemiecki i rosyjski gra potężną rolę w Europie – chodzi o ubezwłasnowolnienie m.in. Polski, Słowacji, czy Ukrainy – około 100 milionów ludzi – od gazu z Rosji przepływającego pod przewodnictwem niemieckim.

Jednocześnie wyraża nadzieję, że zostaną podjęte pewne próby zapanowania nad sytuacją.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

 

Komentarze