Prof. Szymanowski: pod względem zaszczepienia społeczeństwa Węgrom dorównuje jedynie Wielka Brytania

Dyrektor Instytutu Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka mówi o sytuacji epidemicznej na Węgrzech oraz planach odbudowy gospodarki kraju.

Prof. Maciej Szymanowski  mówi o sytuacji politycznej na Węgrzech wokół Europejskiego Funduszu Odbudowy. Rząd planuje przeznaczyć wspólnotowe środki w dużej mierze na edukację i szkolnictwo wyższe. Kampusy uniwersyteckie mają nabrać nowoczesnego  charakteru:

Mniejszy nacisk kładzie się na Węgrzech na poprawę służby zdrowia.

Nie ma konieczności zwrócenia nadmiernej uwagi na transformację energetyczną, gdyż w kraju funkcjonuje już elektrownia atomowa. Aktualnie trwa jej modernizacja. W kraju od dłuższego czasu wdrażane są samochody elektryczne.

Rozmówca Adriana Kowarzyka informuje ponadto, jak na Węgrzech przebiegają szczepienia przeciw koronawirusowi:

 Pod względem stopnia zaszczepienia Węgrzy mogą się porównywać jedynie z Brytyjczykami. Tempo szczepień jednak powoli słabnie.

Omówiony zostaje ponadto szczyt tzw. „bukareszteńskiej dziewiątki”. Gość „Kuriera w samo południe” podkreśla, że państwa regionu mają do odegrania dużą rolę w rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Prof. Szymanowski  relacjonuje, jak wyglądają zachowania Węgrów pod kątem sytuacji epidemicznej. Wskazuje, że w kraju tym debata na temat szczepień wygląda podobnie jak w Polsce. Jak dodaje, w branży turystycznej widoczny jest strach o przyszłość.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Komentarze