Kaja Godek: Aborcja jest gorszą pandemią niż koronawirus. Dotyka Polskę stale. Codziennie troje dzieci traci życie

Kaja Godek o projekcie ustawy działaczy pro-life, tym, kto finansuje feministki, wartościach konstytucyjnych, sprawdzianie dla PiS-u i ofiarach aborcji.

Prezydent Duda powiedział, że aborcja eugeniczna to morderstwo.

Kaja Godek tłumaczy, że projekt „Zatrzymaj aborcję” usuwa przesłankę eugeniczną pozwalającą dokonać aborcji, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu [w praktyce stosowane jest to w głównej mierze przeciw ludziom z zespołem Downa- przyp. red.] 96% legalnych aborcji w Polsce przeprowadzanych jest na podstawie tej przesłanki. Działaczka pro-life podkreśla, że przyjęcie projektu będzie zbliżeniem do wypełnienia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego. Jest to także „przychylenie się do głosu prawie miliona ludzi”.

Projekty obywatelskie nie ulegają dyskontynuacji, ale prace na nimi tak.

Godek stwierdza, że wobec niezakończenia prac Sejmu poprzedniej kadencji nad obywatelskim projektem, obecnie trafia on znów do pierwszego czytania. Podkreśla, że należy przed wyborami spoglądać na decyzje partii politycznych wobec tej inicjatywy. Stwierdza, że to „kwestia PiS czy posłucha obywateli, czy wulgarnych feministek”.

Aborcja jest czymś co dotyka Polskę stale. codziennie tracą życie trzy dzieci.

Rozmówczyni  Magdaleny Uchaniuk- Gadowskiej wskazuje, że organizacje feministyczne otrzymują niejednokrotnie wsparcie finansowe z zagranicy. Reprezentują one radykalny margines, a nie polskie społeczeństwo. Głosuje zaś to ostatnie.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!
K.T./A.P.

Dlaczego w Polsce zabija się dzieci?

Gośćmi Radia Wnet byli Patrycja i Krzysztof z fundacji Życie i Rodzina, którzy opowiadali o tym, dlaczego nie ma w Polsce pełnej ochrony życia poczętego.

W wyniku aborcji eugenicznej zabijanych jest w Polsce rokrocznie około 95 procent dzieci. Jest to ponad 1000 osób.

– To jest tak naprawdę bardzo prosty projekt wykreślający tylko jeden zapis przesłanki eugenicznej – mówi Patrycja o projekcie Zatrzymaj aborcję, który stworzyła fundacja – Ten projekt czeka, milion obywateli, którzy pod tym projektem wyrazili swoje poparcie też czekają. Ale przede wszystkim też czekają dzieci, którym nie jest dane się narodzić w tym momencie.

– Przez osiem ostatnich lat zostało zorganizowanych sześć inicjatyw obywatelskich, podczas których zebrano blisko trzy i pół miliona podpisów przeciwko aborcji. To jest ewenement na skalę światową. Nigdzie i tak tłumnie żaden ruch nie zmobilizował się, żeby dać odpór aborcji – opowiada Krzysiek.

W rozmowie pojawił się też kontekst europejski i związany z aborcją w Stanach Zjednoczonych.