Boże Narodzenie u Chapines: Gwatemala / Navidad a lo chapino: Guatemala – Republica Latina – 17.12.2023

Navidad La Huerta, GT; María Renée Batlle Castillo; flickr.com; CC BY-ND 2.0 DEED

W tym wydaniu República Latina przenosimy się do Gwatemali, aby poznać tradycje mieszkańców tego kraju związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Naszym gościem jest pochodząca z Gwatemali Fernanda Yoc, która opowiada o tradycjach związanych z obchodami Bożego Narodzenia w swojej ojczyźnie. Razem z naszym gościem rozmawiamy o tradycji posadas, spotkaniach przy stole wigilijnym, gwatemalskich potrawach wigilijnych, prezentach oraz spędzaniu czasu w tym okresie. Nasz gość przytacza opowiada również o zwyczajach związanych z obchodami Nowego Roku.

Nuestra invitada es la guatemalteca Fernanda Yoc, que nos habla de las tradiciones asociadas a las celebraciones navideñas en su tierra natal. Junto con nuestra invitada, hablamos de la tradición de las posadas, las reuniones en torno a la mesa navideña, los platos navideños guatemaltecos, los regalos y el tiempo que se pasa en estas fechas. Nuestra invitada también relata las costumbres asociadas a las celebraciones de Año Nuevo.

Zapraszamy do wysłuchania audycji / Les invitamos para escuchar nuestra emisión!

Boże Narodzenie u Chapines: Gwatemala / Navidad a lo chapino: Guatemala

Navidad La Huerta, GT; María Renée Batlle Castillo; flickr.com; CC BY-ND 2.0 DEED

W tym wydaniu República Latina przeniesiemy się do Gwatemali, aby poznać tradycje mieszkańców tego kraju związane z obchodzami Świt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Środkowoamerykańska Gwatemala kojarzona jest przede wszystkim z bogatym dziedzictwem kulturowym związanym z tradycjami pochodzącymi jeszcze z kulturami prekolumbijskimi. Jest to bowiem kraj, którego większość mieszkańców może pochwalić się korzeniami należącymi do któregoś z ludów majańskich. Mieszanka zwyczajów prekolumbijskich połączona z tradycjami wywodzącymi się z Europy jest tym, co cechuje współczesną kulturę środkowoamerykańskiej Gwatemali.

W dzisiejszym wydaniu República Latina dowiemy się, jak Boże Narodzenie świętowane jest właśnie w Gwatemali. Czy jest to kulturowy metysaż chrześcijańskich wierzeń i tradycji ludów rdzennych? O obchodach jednego z najważniejszych chrześcijańskich świąt w swojej ojczyźnie opowie nam nasz dzisiejszy gość: pochodząca z Gwatemali Fernanda Yoc Joachin. Razem z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak Gwatemalczycy przygotowują się do obchodów tego święta. Co znajduje się na wigilijnym stole? Czy Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym? Co śpiewają i tańczą Gwatemalczycy podczas Bożego Narodzenia? Kto przynosi prezenty dzieciom? Co dostają grzeczne, a co niegrzeczne dzieci? Które gwatemalskie tradycje bożonarodzeniowe mogłyby zostać przeszczepione do Polski, a co z naszego kraju mogliby zaadaptować Gwatemalczycy? Wreszcie opowiemy też o obchodach Nowego Roku w tym interesującym środkowoamerykańskim kraju.

A to wszystko podlane muzyką marimba, nieodłączną podczas każdej gwatemalskiej fiesty. Już dziś o godz. 22H00! Po polsku i hiszpańsku!

Y la versión en español:

Guatemala en Cetroamérica se asocia sobre todo a un rico patrimonio cultural vinculado a tradiciones que se remontan a las culturas precolombinas. De hecho, es un país cuyos habitantes, en su mayoría, pueden remontar sus raíces a algunos de los pueblos mayas. Una mezcla de costumbres precolombinas combinada con tradiciones originarias de Europa es lo que caracteriza la cultura contemporánea de la Guatemala centroamericana.

En la República Latina de hoy, descubrimos cómo se celebra la Navidad específicamente en Guatemala. Se trata de un mestizaje cultural entre las creencias cristianas y las tradiciones de los pueblos indígenas? Nuestra invitada de hoy, la guatemalteca Fernanda Yoc Joachin, nos hablará de la celebración de una de las fiestas cristianas más importantes en su país. Junto con nuestra invitada, hablaremos de cómo se preparan los Guatemaltecos para celebrar esta fiesta. Qué hay en la mesa de Nochebuena? Es la Navidad una fiesta familiar? Qué cantan y bailan los guatemaltecos en Navidad? Quién lleva los regalos a los niños? Qué reciben los niños buenos y los traviesos? Qué tradiciones navideñas guatemaltecas podrían transplantarse a Polonia y qué podrían adaptar los guatemaltecos de nuestro país? Por último, también hablaremos de las celebraciones de Año Nuevo en este interesante país centroamericano.

Y todo ello regado con música de marimba, indispensable en cualquier fiesta guatemalteca. Les invitamos para escucharnos hoy a las 10PM UTC+1! En polaco y español!