Meksykański folklor cz. IV: Son Huasteco / Folklore de México pt. 4: Son Huasteco

Posada Huasteca; Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; flickr.com; CC BY 2.0

W dzisiejszym wydaniu República Latina przedstawimy jeden z najciekawszych elementów meksykańskiego folkloru – Son Huasteco

Meksykański folklor jest tak zróżnicowany, jak zróżnicowana jest kultura całego Meksyku. Można wręcz powiedzieć, że prawie każdy stan tego północnoamerykańskiego kraju posiada własne tradycje muzyczne i taneczne.

Istnieją jednak i takie nurty w meksykańskim folklorze, które nie pokrywają się z wytyczonymi granicami politycznymi stanów. Jednym z nich z pewnością jest Son Huasteco. Gatunek muzyczny i taneczny, którego tradycje sięgają czasów prekolumbijskich. Son Huasteco, którego korzenie związane są z prekolumbijskim ludem Huasteków zamieszkujących tereny obecnych stanów Tamaulipas, San Luis Potosí, Vercaruz, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo i Puebla.

Son Huasteco jest wypadkową tradycji prekolumbijskich oraz kolonialnych. Charakterystycznym elementem tej muzyki jest tercet muzyków tzw. conjunto huasteco, w skład którego wchodzą muzycy grający na guitarra huapanguera, harana huasteca oraz skrzypcach. Z kolei taniec związany z tym gatunkiem muzycznym zwany jest zapateado.

W dzisiejszym wydaniu Republica Latina przybliżymy fenomen Son Huasteco. O muzyce i tańcu oraz związanych z nimi tradycjach opowie nasz dzisiejszy gość Daniela Castillo. Opowiemy sobie o historii huapango (innej nazwy Son Huasteco) oraz jego wpływach we współczesnej kulturze Meksyku.

Zapraszamy już dziś na godz. 22H00! Będziemy rozmawiać po polsku i hiszpańsku!

Resumen en castellano:

El folclore mexicano es tan diverso como la cultura de México en su conjunto. De hecho, podría decirse que casi todos los estados de este país norteamericano tienen sus propias tradiciones musicales y dancísticas.

Sin embargo, también existen corrientes en el folclore mexicano que no coinciden con las fronteras políticas demarcadas de los estados. Una de ellas es, sin duda, el Son Huasteco. Un género musical y dancístico cuyas tradiciones se remontan a la época precolombina. El Son Huasteco, cuyas raíces están ligadas al pueblo huasteco precolombino que habitaba las zonas de los actuales estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Vercaruz, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Puebla.

El son huasteco es producto de tradiciones precolombinas y coloniales. Un elemento característico de esta música es el trío de músicos conocido como conjunto huasteco, formado por músicos que tocan la guitarra huapanguera, la harana huasteca y el violín. El baile asociado a este género musical, a su vez, se denomina zapateado.

En la edición de hoy de República Latina, nos acercamos al fenómeno del Son Huasteco. Nuestra invitada de hoy, Daniela Castillo, hablará de la música y el baile y de las tradiciones asociadas a ellos. Hablaremos de la historia del huapango (otro nombre del Son Huasteco) y de su influencia en la cultura mexicana contemporánea.

Les invitamos para escucharnos hoy a las 10PM UTC+2! Vamos a hablar en polaco y en español.

Meksykański folklor: ewolucja – Republica Latina – 19.02.2023

Los Yaquis de Sonora; Javier Valdemar Sánchez Tarazón; flickr.com; domena publiczna

W tym wydaniu República Latina przedstawiamy ewolucję meksykańskiego folkloru: od czasów prekolumbijskich po współczesność.

Nasz gość, pochodząca z Meksyku Daniela Castillo, opowiada o ewolucji meksykańskiego folkloru: od czasów prekolumbijskich po współczesność. Rozmawiamy m.in. o Danza del Venado, muzyce marimba, muzyce jarabe, czy muzyce orquestas.

Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Meksykański folklor cz. III: ewolucja / folklore de México pt. 3: evolución

Los Yaquis de Sonora; Javier Valdemar Sánchez Tarazón; flickr.com; domena publiczna

W dzisiejszym wydaniu República Latina przedstawimy ewolucję meksykańskiego folkloru: od czasów prekolumbijskich po współczesność.

Meksykański folklor cechuje niezwykłe bogactwo muzyczne i regionalne. Wspominaliśmy już o tym niejednokrotnie w República Latina.

W dziejszej audycji nasz gość, Daniela Castillo, opowie z kolei o tym jak ewoluował meksykański folklor. Razem z naszym gościem wskażemy, które elementy pochodzą jeszcze z czasów prekolumbijskich i nadal kultywowane są wśród rdzennej ludności Meksyku. Opowiemy także, które elementy meksykańskiego folkloru mają pochodzenie pozameksykańskie: europejskie, afrykańskie czy z innych części obydwu Ameryk. Wreszcie pokażemy w jaki sposób ta wieloetniczna mieszanka stworzyła bogactwo współczesnego meksykańskiego folkloru.

To wszystko już dziś o godz. 22H00! W języku polskim i hiszpańskim!

Resumen en castellano:

El folclore mexicano se caracteriza por una extraordinaria riqueza musical y regional. A este fenomeno ya nos hemos referido en varias emisiones.

En la emisión de hoy, nuestra invitada, Daniela Castillo, nos comentará de cómo ha evolucionado el folclore mexicano. Junto con nuestra invitada, señalaremos qué elementos se remontan a la época precolombina y aún se cultivan entre los indígenas de México. También diremos qué elementos del folclore mexicano son de origen no mexicano: europeo, africano o de otras partes de América. Por último, mostraremos cómo esta mezcla multiétnica ha creado la riqueza del folclore mexicano contemporáneo.

Todo esto hoy a las 22H00! En polaco y español.

Día de los Muertos w meksykańskim folklorze/El Día de los Muertos en el folklore mexicano

Día de los Muertos; HarshLight; flickr.com; CC BY 2.0

W najbliższym wydaniu República Latina opowiemy o meksykańsm Święcie Zmarłych, czyli Día de los Muertos od strony meksykańskiego folkloru.

Meksykańskie Święto Zmarłych to z pewnością jedno z najciekawszych corocznych wydarzeń związanych z kulturą tego pięknego latynoamerykańskiego kraju.

Jest to bowiem Święto dużo bardziej wychodzące poza ramy naszych obchodów Dnia Wszystkich Swiętych oraz Dnia Zadusznego. W zależności od części kraju obchody Día de los Muertos mogą trwać nawet kilka dni, podczas których wspominane są poszczególne kategorie zmarłych.

Día de los Muertos to również świetny przykład synkretyzmu kulturowego i religijnego. Tradycyjne, prekolumbijskie obrzędy i wierzenia zmieszały się bowiem z elementem chrześcijańskim. Obchody Día de los Muertos to także element kultury i folkloru meksykańskiego. I to właśnie na tym aspekcie skupimy się w dzzisiejszym wydaniu República Latina.

Wraz z naszym dzisiejszym gościem, Danielą Castillo opowiemy o folklorystycznej warstwie meksykańskiego Święta Zmarłych. Skupimy się przede wszystkim na warstwie muzycznej i tanecznej, by pokazać, jak wygląda to w poszczególnych częściach Mekksyku.

Zapraszamy już dziś na godz. 22H00! Będziemy rozmawiać po polsku i hiszpańsku!

Y la versión en castellano:

El Día de los Muertos de México es sin duda uno de los acontecimientos anuales más interesantes asociados a la cultura de este lindo país latinoamericano.

De hecho, es una celebración que va mucho más allá de las celebraciones polacas del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos. Dependiendo de la zona del país, las celebraciones del Día de los Muertos pueden durar varios días, durante los cuales se recuerdan diferentes categorías de difuntos.

El Día de los Muertos es también un gran ejemplo del sincretismo cultural y religioso. En México los rituales y creencias tradicionales precolombinos se han mezclado con el elemento cristiano. La celebración del Día de los Muertos también forma parte de la cultura y el folklore mexicanos. Y es en este aspecto nos centraremos en la edición de hoy de República Latina.

Junto con nuestra invitada de hoy, Daniela Castillo, hablaremos de la capa folclórica de la Fiesta de los Muertos mexicana. Nos centraremos particularmente en la capa musical y de danza para mostrar cómo es en las diferentes partes de México.

¡Les invitamos para escucharnos hoy a las 22H00! Vamos a hablar polaco y español.

 

Folklor meksykański: cz. I; wstęp / Folklore de México: pt. 1: prólogo

Monarkas Varsovia

Rozpoczynamy kolejny cykl poświęcony kulturze Ameryki Łacińskiej: tym razem zapraszamy do poznania bogactwa meksykańskiego folkloru, któremu planujemy poświęcić kilka audycji.

Meksyk z pewnością jest jednym z najbardziej fascynujących krajów Ameryki Łacińskiej, a może i świata.

Imponuje on bogatą historią, sięgającą tysięcy lat, której ślady z epoki prekolumbijskiej, kolonialnej i niepodległości odnaleźć można w wielu zakątkach kraju. Meksykańska kuchnia znana jest smakoszom na całym świecie, ze względu na smak i różnorodność potraw. Także i współczesna meksykańska kultura zachwyci każdego konesera różnorodności: zarówno w formie tradycyjnej, jak i nowoczesnej.

W República Latina przyjrzymy się tradycyjnej formie kultury meksykańskiej, czyli meksykańskiemu folklorowi. Zjawisku, którego korzenie sięgają zarówno do  epoki prekolumbijskiej, jak i współczesnych ludów rdzennych, tradycji Półwyspu Iberyjskiego, Europy Środkowej i Zachodniej, Afryki, Azji oraz wpływów ościennych: z Karaibów i Ameryki Środkowej.

W najblizszym wydaniu República Latina razem z naszym gościem, Danielą Castillo,  opowiemy o fenomenie meksykańskiego folkloru. A ponieważ różnorodność meksykańskiego folkloru jest co najmniej równie wielka, jak i sam kraj, dlatego też będzie to pierwsza audycja z cyklu. Na kolejne, poswięcone meksykańskiemu folklorowi z poszczegolnych części kraju zapraszamy w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Resumen en castellano:

México es uno de los países más fascinantes tal de América Latina como del mundo. En el país vamos a encontrar la riqueza de la historia, cocina y cultura.

Sobre la cultura mexicana en su parte más tradicional vamos a hablar en el nuevo ciclo dedicado al folklore mexicano. Un fenómeno con raíces precolombinas, indígenas, ibéricas, europeas, africanas, asiaticas, caribeñas y centroamericanas.  Y ya que es un fenómeno tan grande, como el país, vamos a presentarlo, con nuestra invitada: Daniela Castillo, en varias emisiones.