Dr Zbigniew Kuźmiuk: Komisja Europejska nie jest zainteresowana propozycjami rozwiązania problemów rolników

Zbigniew Kuźmiuk / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

„Rząd Zjednoczonej Prawicy jednostronnie wprowadził ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Ukrainy, świadomie narażając się na krytykę ze strony Brukseli. Chcieliśmy bronić własnego rynku”

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Artur Hampel: wiele decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest zdumiewających i bardzo groźnych

Komentarze