Michał Wójcik: Polska nie może milczeć ws. mechanizmu praworządności. Suwerenność jest ważniejsza od pieniędzy

Sekretarz stanu w KPRM przestrzega, że UE usiłuje zmusić Polskę do wdrożenia lewicowej agendy światopoglądowej, przede wszystkim do legalizacji małżeństw jednopłciowych.

Nawet niektóre organy UE przestrzegają, że forsowanie tzw. praworządności jest nielegalne.

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik mówi, że mechanizm powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością nie ma żadnego uzasadnienia traktatowego:

Artykuł 7 okazał się nieskuteczny w zwalczaniu rządu polskiego, postanowiono więc sięgnąć po nowe rozwiązania.

Stworzenie ram prawnych dla pozbawienia „niepraworządnych krajów” pieniędzy z budżetu UE byłoby bardzo czasochłonne – podkreśla polityk. Jak zaznacza, wszelkie koncepcje godzące w suwerenność Polski wywołają silny sprzeciw społeczeństwa.

Ci, którzy głoszą, że UE nie planuje zmusić Polski do legalizacji małżeństw jednopłciowych, nie wiedzą co mówią.

Gość „Poranka WNET'” dodaje, że w poszczególnych krajach funkcjonują zróżnicowane interpretacje praw człowieka.

Na niektórych targach w krajach Zachodu coraz częstsze jest zjawisko surogacji komercyjnej.

Jak podsumowuje rozmówca Magdaleny Uchaniuk:

Nie możemy milczeć i utrzymywać, że pieniądze są dla nas ważniejsze od suwerenności.

Poruszony zostaje również temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Wiceminister Wójcik ocenia, że brak jego publikacji ma związek z tym, że prezydent Andrzej Duda niedługo przedstawi własną inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T. / A.W.K.

Komentarze