Profesor Żurawski vel Grajewski: polski rząd nie może zgodzić się na zatrzymywanie ludzi siłą w naszym kraju

Obecna polityka elit unijnych może doprowadzić do rebelii i rozpadu Unii. To jest dla nas niedobry scenariusz, bo w miejsce UE powróci „koncert mocarstw” – mówi w Radiu WNET doradca prezydenta.

O tym, czy Polska może przeciwstawić się naciskom w sprawie relokacji imigrantów i skutkach forsowania „Unii dwóch prędkości” mówił w Radiu WNET profesor Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca prezydenta i ministra spraw zagranicznych.

Nikt nie może być przymusowo osiedlany w jakimkolwiek kraju. Polska nie może przyjąć statusu Syberii i siłą zatrzymywać ludzi, dla których nie jesteśmy krajem docelowym.

Przyjęcie proponowanego systemu relokacji będzie „zasysaniem” kolejnych fal imigrantów, a Europa nie jest w stanie przyjąć wszystkich ludzi z całego świata, którzy chcieliby podwyższyć sobie poziom życia. Chodzi o to, jak tę falę wyhamować.

Nasz gość zwrócił uwagę, że jako państwo o jednej z najdłuższych linii granicznych w UE, przez lata zamykaliśmy wschodnią granicę, często wbrew własnym interesom. Obecnie również jesteśmy gotowi – poprzez wkład ludzki i finansowy – pracować nad rozwiązaniem kryzysu. Natomiast nie możemy stać się „Syberią” dla ludzi, którzy nie chcą u nas pozostać. Liczymy w tej kwestii na wsparcie krajów Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii.

Profesor mówił też o polityce „dwóch prędkości” i jej konsekwencjach:

Projekt zinstytucjonalizowania „Unii wielu prędkości”, wytworzenie osobnych instytucji i wyjęcie kwestii podatkowych spod kontroli parlamentów – to jest iluzja, która źle się skończy. Założenie, że np elektorat niemiecki zgodzi się na płacenie długów Francji, jest fałszywe.

Chorobą Unii jest iluzja, że można prowadzić pogłębiony proces integracji wbrew wyborcom. To może prowadzić do rebelii.

Doradca prezydenta uważa, że  scenariusz zniknięcia UE jest dla nas czarnym scenariuszem, bo zniknięcie Unii spowoduje odtworzenie ładu wiedeńskiego i „koncertu mocarstw”. Dlatego powinniśmy przeciwstawiać się niedobrym i niedemokratycznym tendencjom we wspólnocie.

Profesor Przemysław Żurawski vel Grajewski jest autorem licznych książek o historii i współczesności dyplomacji i relacji międzynarodowych.

Komentarze