Tadeusz Zysk: „Władca Pierścieni” był dla mnie szokiem, przykładem jak pisać fantastykę

fot. Thandy Your

O miłości do twórczości J.R.R. Tolkiena i boomie w Polsce na fantastykę opowie twórca wydawnictwa Zysk i s-ka.

Gość audycji, Tadeusz Zysk mówi o fascynacji dziełami J. R.R. Tolkiena.

Władca pierścieni był przełomem, ukazaniem świata bliskiego w wartościach i moralności dla każdego człowieka.

To był dla mnie szok, cały świat mi się przewrócił, zobaczyłem jak można pisać fantastykę.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Prof. Michał Leśniewski: Tolkien uważał, że historia człowieka to historia upadku

O jakości prezydenta miasta decydują codzienne działania. Ja nie chcę być politykiem, tylko gospodarzem

W Wielkopolsce jest pewna tradycja: ten, kto prowadzi działalność np. gospodarczą i odnosi sukcesy, nie zapomina, że funkcjonuje w pewnym środowisku i że te sukcesy zawdzięcza również temu środowisku.

Tadeusz Zysk

O swoim kandydowaniu

Już rok temu wiele osób z różnych stron sceny politycznej pytało: po co ci to? Powód jest prosty. W Wielkopolsce jest pewna tradycja, która sięga głęboko do XIX wieku. Ten, kto prowadzi działalność np. gospodarczą odnosi sukcesy, nie zapomina, że funkcjonuje w pewnym środowisku i że te sukcesy zawdzięcza również temu środowisku. Takie osoby włączały się w działalność społeczną czy polityczną. Tak było w XIX wieku.

Nasi wielcy przodownicy pracy organicznej w różnych obszarach – przemysłowych, jak Cegielski, rolniczych, jak Chłapowski, czy kulturalnych – najpierw udowadniali swoją przydatność dla społeczeństwa, a później włączali się w działalność społeczną i polityczną. To jest taka dobra tradycja, że nikt tu, w Wielkopolsce, nie działał tylko dla siebie.

O znaczeniu Poznania i Wielkopolski

Poznań pełni w Polsce bardzo ważną rolę. Jest symbolem solidności i pracowitości. Tutaj są fundamenty państwa polskiego. Tutaj odbyło się jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski. Oczywiście mówi się też o innych, np. o śląskich, które w zasadzie były kontynuacją powstania wielkopolskiego. To nasze powstanie zostało najpierw gruntownie przygotowane i potem dobrze przeprowadzone. To poznańskie cechy – racjonalność, przywiązanie do konkretu, pracowitość, rzetelność, unikanie sporów, działanie w sytuacji, w której ma się pewność, że się osiągnie sukces.

Przemysłowcy, którzy tutaj rozpoczynali działalność – symbolem jest Hipolit Cegielski – czy ziemianie, czy chłopi, stanęli do starcia z przeciwnikiem, który wydawał się nie do pokonania, z Prusakami. Prusacy, czyli Niemcy, akurat w XIX wieku dokonywali wielkiego podboju świata. Niemcy stali się światowym mocarstwem. I oni to starcie z Niemcami wygrali.

O ile Niemcy szanowali polską bitność, o tyle uważali, że Polacy nie są w stanie dobrze gospodarować ani zachować własnej kultury. A myśmy tutaj zachowali język i kulturę. (…)

O swoim programie dla Poznania

Mam przygotowaną listę problemów. To jest przywrócenia transportu publicznego, który w Poznaniu był bardzo dobry, przywrócenie czystości powietrza i dobrych warunków życia. Poznań był projektowany z uwzględnieniem klinów zieleni, które zostały zdewastowane. Poznań słynął z ładu architektonicznego, był ładny, zwarty, na miarę mieszkańców. To zostało mocno zdewastowane.

Poznań miał olbrzymią tradycję, dumę; ta duma została też mocno zdewastowana. Odebrano nam wielkie wydarzenia historyczne, które uformowały nas, uformowały całą Polskę. Gomułka odebrał Chrzest Polski, zrobił wręcz pokazowe rozbicie Ostrowa Tumskiego, budując trasę przelotową przez park biskupi. Nie mamy wielkiego muzeum powstania wielkopolskiego na miarę tego wydarzenia. W tej chwili obchodzimy 1050 rocznicę powstania biskupstwa – także nie było wielkich obchodów. A przed nami kolejna ważna rocznica, to jest rok 1025, kiedy w Poznaniu nastąpiła podwójna koronacja – Bolesława Chrobrego i Mieszka II.

Cała wypowiedź Tadeusza Zyska, pt. „Tradycje i teraźniejszość”, znajduje się na s. 5 sierpniowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 50/2018, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier WNET”, „Śląski Kurier WNET” i „Wielkopolski Kurier WNET” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach WNET w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera WNET” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera WNET” wraz z wydaniami regionalnymi, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Wypowiedź Tadeusza Zyska, pt. „Tradycje i teraźniejszość”, na s. 5 sierpniowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 50/2018, wnet.webbook.pl

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Tadeusz Dziuba: oczekujemy, że przyszły prezydent Poznania przewietrzy miasto i będzie inspirować, a nie oszwabiać

Największe szanse ma ta osoba, która współbrzmi z profilem PiS, ale jest autonomiczna. Swoim życiem musi poświadczać, że pasuje do roli gospodarza Poznania. Dr Tadeusz Zysk spełnia te oczekiwania.

Jolanta Hajdasz
Tadeusz Dziuba

Z posłem PiS Tadeuszem Dziubą, wojewodą wielkopolskim w latach 2005–2007, dziś szefem poznańskich struktur PiS, o oczekiwaniach wobec przyszłego prezydenta Poznania rozmawia Jolanta Hajdasz.

Tadeusz Zysk, poznański przedsiębiorca i wydawca, jest oficjalnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania. Potwierdził to Jarosław Kaczyński, przedstawiając go wśród kandydatów na prezydentów największych polskich miast.

Tak, dr Tadeusz Zysk jest już oficjalnie potwierdzonym kandydatem na prezydenta Poznania. Ale wszelkie informacje wskazywały na niego już od grubo ponad roku. Jesienią 2016 r. odbyły się wybory do władz okręgowych PiS i pierwsze trzy posiedzenia poznańskiego zarządu – w listopadzie i grudniu 2016 r. oraz w styczniu 2017 r. – były poświęcone jednej tylko kwestii: wskazaniu kandydata na prezydenta stolicy Wielkopolski. Na tym ostatni posiedzeniu zarząd postawił jednogłośnie na dr. Tadeusza Zyska. Zgodnie z naszym statutem kandydatura ta winna uzyskać akceptację naszych władz krajowych. Nastąpiło to w kwietniu tego roku wraz z akceptacją kandydatów wielu innych miast polskich. Warto dodać, że już w styczniu 2017 r. mieliśmy opracowany program wyborczy PiS dla Poznania, przygotowany przez poznańskich radnych PiS. (…)

Dlaczego Tadeusz Zysk ma Państwa poparcie? Czego Pan oczekuje po jego kandydaturze, jego programie? Będzie musiał pokonać Jacka Jaśkowiaka, wspieranego nie tylko przez PO, ale i przez Nowoczesną.

Warto zauważyć, że nasza poznańska formacja miała do dyspozycji kilku kompetentnych kandydatów na funkcję prezydenta Poznania. Wskazanie jednego spośród nich wymagało, moim zdaniem, odpowiedzi na pytanie o to, który z nich najskuteczniej przemówi do elektoratu dotąd zdystansowanego do PiS albo też obojętnego na PiS. Wydaje się, iż największe na to szanse ma ta osoba z naszego środowiska społecznego, która nie jest wprost organizacyjnie związana z PiS. Osoba, która – można powiedzieć – współbrzmi z naszym profilem społecznym i publicznym, ale jest względem nas autonomiczna. I będzie autonomiczna po wyborach. Oczywiście całym swoim życiem musi poświadczać, że pasuje do roli gospodarza jednego z największych miast Polski. Dr Tadeusz Zysk spełnia te oczekiwania.

Jest on człowiekiem gruntownie wykształconym, i to w dziedzinach pożytecznych dla pełnienia publicznych funkcji. Jest bowiem socjologiem i psychologiem społecznym. Jakiś czas pracował naukowo, więc ma opanowany warsztat analityczny. Wykazał się sporym talentem gospodarczym i organizacyjnym. Stworzył od zera przedsiębiorstwo, i to na niełatwym rynku wydawniczym. Dziś jego wydawnictwo należy do najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Tadeusz Zysk ma intuicję biznesową. Jako jeden z pierwszych popularyzował literaturę science fiction. Udanie promował polskich autorów, dziś bardzo poczytnych. Jest filantropem i fundatorem licznych nagród, w tym prestiżowego medalu Przemysła II. Nie bez znaczenia jest i to, że ma żywe i liczne kontakty w wielu środowiskach Poznaniu i poza Poznaniem.

Krótko mówiąc, to człowiek utalentowany i gospodarz mający szczęśliwą rękę. Nie pozostaje więc nam nic innego jak powiedzieć po prostu: Zysk dla Poznania. (…)

Ocenia Pan krytycznie prezydenturę Jacka Jaśkowiaka. Które z jego działań wskazałby Pan jako szczególnie szkodliwe dla nas, mieszkańców?

Tadeusz Dziuba | Fot. archiwum WKW

(…) Epoka pierwszych Piastów – tak pięknie opisywana przez Elżbietę Cherezińską, autorkę wypromowaną przez Tadeusza Zyska – to tylko punkt wyjścia do eksploatacji zasobu poznańskiej historii. Równolegle warto byłoby eksploatować inne wątki, np. ożywić i udostępnić zachowane jeszcze obiekty militarnego budownictwa dziewiętnastowiecznego, którego miłośników w Europie jest co niemiara. Masowa turystyka przyniosłaby poznaniakom i Poznaniowi przyzwoite dochody i renomę.

Niewykorzystanym zasobem niematerialnym jest to, że Poznań jest największym i najbogatszym miastem Wielkopolski. Jego władze mogłyby więc być np. promotorem porozumienia gmin nadwarciańskich i nadnoteckich w celu utworzenia zorganizowanego szlaku wodnego wzdłuż t.zw. Wielkiej Pętli Warciańskiej, która byłaby wyjątkową atrakcją poznawczą i turystyczną środkowo-zachodniej Polski. Ale dotychczasowe władze Poznania myślały raczej o tym, jak inne wspólnoty samorządowe oszwabić, a nie o tym, by je inspirować. (…)

Czego powinniśmy oczekiwać od prezydenta Poznania w nadchodzących latach? Na jakie elementy ich kampanii wyborcy powinni zwracać uwagę?

Nowy prezydent miasta powinien zaprezentować długofalowy program rozwiązania głównych problemów poznańskiej wspólnoty samorządowej, zresztą ze sobą splecionych. W szczególności zaliczam do nich wyludnianie się Poznania, niewystarczająca jakość życia w mieście, zbyt małą siłę przyciągającą młodych ludzi do stolicy Wielkopolski, fasadowość życia obywatelskiego i związane z tym wyobcowanie władz samorządowych, oczywiście niewykorzystywanie, czy też niewłaściwe wykorzystywanie materialnych, osobowych i niematerialnych zasobów miasta… To nie jest pełne wyliczenie.

Zarządzający miastem mają do dyspozycji bardzo szeroką gamę środków wpływania na otoczenie. Rzecz w tym, by dla osiągnięcia określonych celów zastosować odpowiednią ich kombinację. Prosty przykład: jeśli chcemy zapewnić w miarę czyste powietrze w mieście, to w pierwszej kolejności tak należy kształtować – przez lata i konsekwentnie – jego urbanistykę, by w jak najmniejszym stopniu ograniczać naturalny ruch mas powietrza w obszarze miasta. Jeśli się w ten sposób nie zapewni przewietrzania terenów zabudowanych, to można wydawać miliony na inne działania pomocnicze, a efekt i tak będzie mizerny.

Najbardziej skrótowo mówiąc: zasygnalizowane wyżej problemy nie zostaną pokonane w szczególności bez dostępnych i tanich mieszkań, sprawnej i taniej komunikacji publicznej, szkolnictwa zapewniającego nowoczesną edukację, bogatego życia kulturalnego, licznych terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych w mieście oraz przejrzystego i życzliwego działania urzędników miejskich wszystkich szczebli.

Cały wywiad Jolanty Hajdasz z posłem PiS Tadeuszem Dziubą pt. „Zysk dla Poznania” znajduje się na s. 1 i 2 majowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 47/2018, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier WNET”, „Śląski Kurier WNET” i „Wielkopolski Kurier WNET” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach WNET w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera WNET” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera WNET” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 36 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Wywiad Jolanty Hajdasz z posłem PiS Tadeuszem Dziubą pt. „Zysk dla Poznania” na s. 1 majowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 47/2018, wnet.webbook.pl

Cała Polska patrzy na Poznań. Poznań to połączenie tradycji, korzeni, początku – ze współczesnością, przedsiębiorczością

Krzysztof Skowroński rozmawia z twórcą i właścicielem poznańskiego wydawnictwa Zysk i S-ka, a także kandydatem PiS w przyszłych wyborach na prezydenta Poznania, Tadeuszem Zyskiem

Krzysztof Skowroński
Tadeusz Zysk

Dlaczego chce Pan zostać prezydentem Poznania?

Nie była to łatwa decyzja, ale gdybym miał znaleźć dwa główne powody, to po pierwsze, bardzo wiele spraw osobistych i zawodowych zawdzięczam Poznaniowi, więc uznałem, że Poznań też powinien dostać coś ode mnie.

A po drugie, sytuacja w Poznaniu jest bardzo niestabilna, nieciekawa i myślę, że to miasto przez ostatnie lata nie rozwijało się na miarę swoich marzeń i możliwości. Uważam, że jest najwyższy czas i ostatnia okazja, aby podjąć decyzje i działania, które by zmieniły sytuację w Poznaniu zgodnie z oczekiwaniami poznaniaków. Trzeba sprawić, żeby Poznań się rozwijał i zajął takie miejsce, na jakie zasługuje na mapie Polski.

Co można zrobić dla Poznania?

Bardzo dużo. Poznań jest, jak wiadomo, ważnym miastem. Jeśli pada słowo „Poznań”, to ludzie myślą nie tylko o mieście, ale o czymś więcej, bo Poznań to jest początek Polski, to jest racjonalność, działanie. To jest kultura. To jest wiele, wiele innych rzeczy. Jeśli się mówi „Poznań”, wszystko to się głęboko we wszystkich Polakach, w ich sercach i myślach, pojawia. (…)

Jest Pan właścicielem wielkiego polskiego wydawnictwa. Na rynku książki też dzieją się rzeczy niepokojące.

To prawda. Dzieją się rzeczy niepokojące, bo książka jest wskaźnikiem pewnego potencjału kraju. Wskaźniki czytelności, czyli ile osób czyta książki, są skorelowane ze wskaźnikami rozwoju danego kraju. W krajach bogatych, rozwiniętych te wskaźniki są wysokie. W Polsce czytelnictwo od pewnego czasu spada. To świadczy o tym, że – wbrew pozorom – mimo że się bogacimy, coraz więcej konsumujemy, uczestniczymy w życiu Europy i świata, to jednak cofamy się. (…)

Wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Tadeuszem Zyskiem pt. „Cała Polska patrzy na Poznań” można przeczytać na s. 3 kwietniowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 34/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Tadeuszem Zyskiem pt. „Cała Polska patrzy na Poznań” na s. 3 nr 34/2017, wnet.webbook.pl

 

Tadeusz Zysk: Poziom czytelnictwa w Polsce spada, więc cofamy się w rozwoju. Państwo powinno regulować rynek książki

– Książka jest wskaźnikiem rozwoju państwa. […] W Polsce, pomimo wzrostu gospodarczego, czytelnictwo spada, czyli cofamy się – powiedział w Poranku WNET Tadeusz Zysk, prezes wydawnictwa Zysk i S-ka.

Jak powiedział w rozmowie dla Radia Wnet Tadeusz Zysk, jednym z kryteriów określających poziom rozwoju danego państwa jest stopień czytelnictwa wśród jego obywateli. Niestety Polacy bardzo rzadko sięgają po książkę.

W raporcie przygotowanym przez Bibliotekę Narodową o stanie czytelnictwa w Polsce w 2015 r. możemy znaleźć informację, że 37 proc. Polaków sięgnęło po jedną książkę w ciągu całego roku, a jedynie 8 proc. czyta co najmniej siedem pozycji. Dla porównania w 2014 r. 41 proc. Polaków przeczytało jedną książkę, a 11 proc. sięgnęło po co najmniej siedem „tytułów”.

W opinii Tadeusza Zyska, poprzez zmniejszenie poziomu czytelnictwa cofamy się w rozwoju: – Książka jest wskaźnikiem rozwoju państwa. […] W Polsce – pomimo wzrostu gospodarczego, powiększającej się konsumpcji oraz uczestnictwia naszego państwa w życiu Europy i świata – czytelnictwo spada. Te niepokojące tendencje należy zmienić – powiedział.

Receptą właściciela jednego z największych wydawnictw w Polsce jest efektywna polityka prowadzona przez polski rząd, która miałaby charakteryzować się oddziaływaniem państwa na sektor sprzedaży książek oraz promowaniem czytelnictwa.

– Jakimi narzędziami państwo miałoby to zrobić? Trudno powiedzieć. Wiem natomiast, że we wszystkich krajach o wysokim stopniu czytelnictwa, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, państwo stosuje narzędzia regulujące rynek książki, aby nie doprowadzić do monopolizacji tego sektora gospodarczego. Celem takich działań jest przetrwanie małych księgarń oraz wartościowych, nowych autorów – podkreślił, dodając, że obecnie za spadek czytelnictwa w Polsce są odpowiedzialne wielkie sieci księgarń, które zdominowały rynek.

Ponadto w Poranku Wnet Tadeusz Zysk mówił o swojej przyszłej kandydaturze na prezydenta Poznania. Ma być on kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Wybory samorządowe, w których wystartuje Zysk, odbędą się jesienią 2018 r.

K.T.