Szwed: Na Lubelszczyźnie powstają nowe drogi, które zbliżą ją do reszty Polski i Europy

Zaniedbane drogi, bieda i bezrobocie – o problemach Lubelszczyzny i sposobach ich rozwiązania mówi Zdzisław Szwed, członek Zarządu województwa lubelskiego.

Zdzisław Szwed przypomina działania poprzednich prezydentów Chełma, które przed nowym postawiły duże wyzwania: „to dwanaście lat zaniedbań i zmarnowanego potencjału”. Chełm zmaga się z 12% bezrobociem, a sama Chełmszczyzna jest jednym z najbiedniejszych regionów w Europie. W regionie tylko we Włodawie jest wyższe bezrobocie, które wynosi 13%.

Mają przybliżyć nas do świata. Przez wiele lat nie inwestowano tutaj w drogi, a to najlepszy sposób na ściągnięcie inwestorów. Drogi to podstawowa rzecz i staramy się kłaść na nie jak największy nacisk.

Gość „Poranka WNET” podkreśla wagę rozbudowy dróg. W tym roku województwo ze środków rządowych i wojewódzkich ma na ten cel prawie miliard złotych. Budowane są S17, S19 rząd buduje, S12, czyli  obwodnica Chełma. 30% mieszkańców regionu to ludzie związani z rolnictwem. Jak mówi, nowe połączenia będą pomocą dla ludzi, którzy chcieliby się przekwalifikować i wejść w przetwórstwo lub usługi. Są one istotne również dlatego, że prowadzą one do przejść granicznych. Droga 816- „Nadbużanka”- łączy 4 przejścia graniczne.  Większość Łotyszy i Litwinów jedzie tą drogą na Ukrainę, żeby nie jechać przez Białoruś. Droga S13 prowadzi do Drohuska, przez który przechodzi 50% ruchu towarowego województwa. Przejście ma zostać zmodernizowane i mieć charakter terminalowy. Planowana jest też budowa przejścia w Zbereżu. Prowadzone są rozmowy z województwem podkarpackim, w celu wybudowania drogi, mającej połączyć te dwa województwa.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.M.T./A.P.