Brzeski Sąd Gospodarczy wydał decyzję o likwidacji polskiej szkoły. Wyrok nie jest prawomocny

Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta w Brześciu stoi przed widmem likwidacji po zorganizowaniu w niej obchodów Narodowego Dnia Obchodów Żołnierzy Wyklętych.

[related id=139691 side=right]28 lutego Polska Harcerska Szkoła Społeczna w Brześciu zorganizowała uroczystości ku czci partyzantów antykomunistycznych. W obchodach  Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych wziął udział polski konsul Jerzy Timofiejuk. W rezultacie dyplomata został wyproszony z Białorusi, a dyrektorka szkoły Anna Paniszewa została aresztowana.

W związku z organizacją „nieautoryzowanej imprezy masowej” administracja brzeskiej dzielnicy Leninski Rajon złożyła w marcu wniosek o likwidację szkoły „w celu ochrony interesów państwa i społeczeństwa”. Do wniosku tego przychylił się sąd. Jak poinformował w wydanym przez siebie komunikacie Sąd Gospodarczy obwodu brzeskiego:

W dniu 19 kwietnia Sąd Gospodarczy rozpatrzył sprawę z pozwu prokuratora brzeskiego, wniesionego w celu ochrony państwa i interesów publicznych administracji okręgu leninskiego, przeciwko sp. Zoo „Polska Szkoła” […]. Sąd zdecydował o likwidacji „polskiej szkoły”.

Sąd dał „Polskiej Szkole” czas do 16 czerwca na likwidację działalności. Decyzja nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona.

A.P.

Źródło: belsat.eu, nn.by