Perú: dla kogo ten kraj? / Perú: para quién es el país?

Samantha Hare/flickr.com/CC BY 2.0

Wydarzenia, które mają miejsce w Perú w ostatnich dwóch miesiącach pokazują, że kraj znajduje się w głębokim kryzysie nie tylko politycznym, ale i społecznym.

W dzisiejszym wydaniu República Latina ponownie przeniesiemy się do Perú. Trwające w tym kraju demonstracje oraz brutalna odpowiedź ze strony sił porządkowych pokazują, że kraj wciąż znajduje się w głebokim kryzysie politycznym i społecznym.

Główna oś tego konfliktu zdaje się leżeć na linii elity polityczne a zwykli Peruwiańczycy. I tu pojawić się może pytanie o to, czy elity polityczne rzeczywiście reprezentują wszystkich Peruwiańczyków. Kto wybrał członków obecnego parlamentu? Dlaczego spora część Peruwiańczyków chce, aby jak najszybciej rozwiązać obecny parlament? I jak wygląda „konflikt” na linii Lima, a reszta kraju.

Nasz dzisiejszy gość, pochodzący z Perú Danny Zeta, opowie nam o problemach, jakie gnębią współczesne peruwiańskie społeczeństwo. Zastanowimy się, dlaczego kolejne rządy peruwiańskie nie za bardzo są w stanie je rozwiązać. Czy istnieją siły polityczne lub społeczne, które mogłyby wziąć odpowiedzialność za los Peruwiańczyków. Wreszcie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Perú rzeczywiście jest krajem dla wszystkich jego mieszańców.

Na rozmowę o społecznych problemach Perú i jego mieszkańców zapraszamy już dziś o godz. 22H00! Będziemy rozmawiać po polsku i hiszpańsku!

Resumen en castellano:

Esta noche en República Latina vamos a volver a Perú. Las manifestaciones en el país entero y la violenta respuesta de las fuerzas del orden demuestran que el país sigue sumido en una profunda crisis política y social.

El eje principal de este conflicto parece situarse entre la élite política y los ciudadanos peruanos. Y aquí puede surgir la pregunta, si la élite política representa realmente a todos los Peruanos. Quién ha elegido a los miembros del Parlamento actual? Por qué un número significativo de Peruanos desea que el actual Parlamento se disuelva lo antes posible? Y cuál es el „conflicto” entre Lima y el resto del país.

Nuestro invitado de hoy, el Peruano Danny Zeta, nos comentará de los problemas que tocan a la sociedad peruana contemporánea. Vamos a estudiar por qué los sucesivos gobiernos peruanos no son capaces de resolverlos. Si existen fuerzas políticas o sociales que puedan responsabilizarse por el futuro de los Peruanos? Finalmente intentaremos responder a la pregunta, si Perú es el realmente el país para todos sus ciudadanos.

Les invitamos para escuchar nuestra conversación sobre los problemas sociales de Perú y su gente hoy a las 10PM UTC+1! Vamos a hablar en polaco y español.