Dmytro Antoniuk: wróg próbuje atakować w obwodzie charkowskim, ale wciąż nie udaje mu się przebić

Nasze wojsko niszczy rosyjskie zaopatrzenie. Robi wszystko, by ocalić jak najwięcej ludzi mieszkających na Ukrainie – mówi korespondent. Relacjonuje też doniesienia o ataku Rosji na Pokrowsk.

Niemcy obawiają się przekazywać Ukrainie rakiet. Nie chcą, by zostały użyte do atakowania terytorium Rosji.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Dmytro Antoniuk: Siły ukraińskie uderzają w mosty na południu

Komentarze