Joanna Pyryt, Roman Zawadzki: Lech Jęczmyk był niezwykłym myślicielem

Featured Video Play Icon

Wspomnienie współtwórcy Akademii Wnet, pisarza, tłumacza Lecha Jęczmyka.

Tak bardzo będzie nam brakowało pana Lecha Jęczmyka, jego ciętych ripost, komentarzy trafiających w sedno i znakomitych wykładów i pogadanek wygłoszonych w Akademii Wnet w latach 2012-2021.
Razem z panem Romanem Zawadzkim wymyślili i stworzyli to interesujące przedsięwzięcie.
W czasie tych 16 semestrów na każdym pan Lech wygłosił wykład lub pogadankę.
Był w nich obraz świata, który teraz widzimy bardzo wyraźnie, ale wówczas mało kto miał tak jasne spojrzenie na to dokąd zmierzamy i czy nie do przepaści.
Wiele z nich zostało nagranych i można je znaleźć na portalu Radia Wnet.

Lech Jęczmyk „Wędrówka ludów” – wykład z 7 marca 2020 r. – eutanazja, polityka ludobójstwa, zwalczanie rodziny

Komentarze