Prezes fundacji Dobra Fabryka: musimy pamiętać, że cała Ukraina potrzebuje wsparcia; pomoc musi być krojona na miarę

Od początku inwazji rozdysponowaliśmy 100 generatorów prądu, by mieszkańcy Ukrainy mieli jak się ogrzać – mówi Mateusz Gasiński.

Ukraińcy są silni również tym, że jesteśmy razem z nimi.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Konsul generalna RP we Lwowie: ilość telefonów i otrzymywanej pomocy była tak duża, że ciężko było to zagospodarować

Komentarze