Konsul generalna RP we Lwowie: ilość telefonów i otrzymywanej pomocy była tak duża, że ciężko było to zagospodarować

Eliza Dzwonkiewicz, pełniąca urząd konsula generalnego we Lwowie, wspomina przebieg pierwszych dni wojny i opisuje pracę polskiego konsulatu RP w realiach wojennych.