Rafał Dzięciołowski: staramy się pomóc Ukraińcom opiekując się najsłabszymi, którzy są niewinnymi ofiarami wojny

Rafał Dzięciołowski / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej o funduszu wspierającym ukraińskie sieroty wojenne i kobiety, które przeszły przez niewolę rosyjską.

Rafał Dzięciołowski opowiada o Funduszu im bł. Klemensa Szeptyckiego będącego efektem współdziałania rządów Polski i Ukrainy. Fundusz przeznaczony jest dla sierot wojennych i kobiet, wyzwolonych z niewoli rosyjskiej.

Staramy się na tyle, na ile to jest możliwe pomóc Ukraińcom […] opiekując się najsłabszymi, tymi, którzy są niewinnymi ofiarami wojny, a więc sierotami, które utraciły oboje rodziców, bądź jednego rodzica w wyniku działań wojennych oraz kobietami, które doświadczyły okrucieństwa rosyjskiej niewoli.

Dzieci będą otrzymywały stałą pomoc finansową. Kobiety będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego i wyjechać do Polski na rehabilitację.

Jesteśmy w ścisłej koordynacji z Ministerstwem ds. Ziem Tymczasowo Okupowanych.

Dzięciołowski opowiada o życiu patrona funduszu. Kazimierz hrabia Szeptycki przyjął w zakonie imię Klemens. Syn polskich ziemian, podobnie jak brat Roman (Andrij) wybrał życie zakonne i związanie się z narodem ukraińskim. Podkreśla, że „ta postać ma w sobie niesamowitą siłę”.

Czytaj także:

Czy znajdą w ogóle nowe życie po życiu – Jakub Stasiak o akcjach ewakuacyjnych z linii frontu

Dmytro Antoniuk zauważa, że bł. Klemens Szeptycki nie jest szerzej znany na wschodniej Ukrainie.

Ci ludzie będą otrzymywali tę pomoc będą równocześnie też odkrywali tę postać i historię tego pojednania polsko ukraińskiego.

Nasz korespondent przedstawia sytuację na froncie. Informuje, że w Charkowie ostrzelany został akademik, w którym mieszkali niesłyszący. Antoniuk przedstawia wydarzenia na froncie. W regionie Donbasu jest wciąż gorąco.

Wróg ma częściowy postęp pod Marinką.

Działa tam Grupa Wagnera, która ostatnio poniosła istotne straty w Popasnej.

Zapraszamy do wysłuchania całości już teraz!

A.P.

Komentarze