Płk Pietrzak: za dnia są próby prowokacji większych grup, a w nocy ich próby przekroczenia granicy

Gościem „Poranka Wnet” jest płk Marek Pietrzak – rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, który relacjonuje ostatnie wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej.


Płk Marek Pietrzak zdaje relacje z przebiegu ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Sytuację w dalszym ciągu trudno określić jako opanowaną.

Problemy, z którymi uporać się muszą służby stojące na straży granic są inne w zależności od pory dnia – próby przekroczenia granic podejmowane są głównie pod osłoną nocy.

Mieszkańcy terenów przygranicznych wciąż nie czują się bezpieczni – stosunkowo często zauważają osoby obcego pochodzenia w okolicach ich miejsca zamieszkania.

W ostatnim czasie pojawiły się głosy mówiące o zmniejszeniu się liczby migrantów oblegających granicę Rzeczpospolitej z Białorusią, w związku z czym do samych prób przekroczenia granicy miałoby dochodzić nieco rzadziej. Gość „Poranka Wnet” zaznacza, że może się zmniejszyć ich częstotliwość, lecz jednocześnie obserwowana jest tendencja to zwiększania się pojedynczych grup.

Pułkownik raportuje, że ostatnia noc na newralgicznym terenie w okolicach Kuźnicy przebiegła spokojnie.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze