Zatrzymanie polskiego szpiega na usługach białoruskich. Dr Górka-Winter: nie traktowałabym tego jako ogromnej sensacji

Gościem „Popołudnia Wnet” jest dr Beata Górka-Winter – ekspert ds bezpieczeństwa UW, która komentuje bieżącą sytuację na granicy polsko-białoruskiej.


Według najnowszych doniesień ABW dokonała zatrzymania Polaka podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Białrousi. Dr Beata Górka-Winter twierdzi, że tego typu kooperacji może być więcej i nie powinno to zaskakiwać przy obecnym obrocie spraw.

Nie traktowałabym tego jako ogromnej sensacji.

Nie bez znaczenia mogą być też powiązania polityczne, mające swoje korzenie w układach sprzed 1989 roku.

Po dawnym bloku wschodnim zostały pewne znajomości i koneksje.

Zdaniem eksperta ds. bezpieczeństwa Polska powinna być przygotowana na postępującą intensyfikację napięcia oraz kolejne prowokacje ze strony reżimu Łukaszenki.

Po stronie białoruskiej jest chęć eskalacji, wskazują na to m.in. doniesienia o zarządzaniu grupami imigrantów, mówieniu im co mają robić i jak się przedstawiać.

Gość „Popołudnia Wnet” zaznacza, że nie jest to tylko granica Polski, ale i UE i strefy Schengen – znaczenie prowadzonych działań defensywnych jest więc niebagatelne. Zwraca jednak uwagę na tragedię osób, które są wykorzystywane przez reżim białoruski, a także siatki przemytniczne.

Siatki przemytniczne biorą ogromne pieniądze za przerzut tych ludzi.

Na porządku dziennym są również sytuacje, gdy nielegalnie transportowani są również członkowie rodzin osób, które już w Europie przebywają – a prawo pozwala na przeprowadzenie tego procesu legalnie.

Wiele ludzi czeka na zachodzie na swoich bliskich – proces ich powrotu można przeprowadzić legalnie.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

P.K.

Komentarze